taire

Asioita, joita ei voi ymmärtää ja seikkoja joita ei voi huomioida.

AAMIAINEN ON PÄIVÄN TÄRKEIN OLUT

Tärkeä ravinto-opillinen ohje puettuna ikäänkuinnillisesti sanonnan muotoon. Sanonnan epäillään olevan peräisin arveluttavista opiskelijapiireistä, mutta voinee sitä silti sentään käyttää.

Mallina kohtalaisen monipuolinen aamiainen, jollainen on tärkeä aloitus varsinkin työpäivälle

ABSTRAKTI KOKOELMATAPPELU
Eräiden JOUKKOTAPPELU-implementaatioiden abstrakti yläkäsite: sellaisten, joissa joukkojen alkiot ovat järjestetyt johonkin tietorakenteeseen: jonoon, pinoon, listaan, hajautustauluun tms. Hyvin konkreettinen implementaatio on esim. NAKKIKIOSKIJONOTAPPELU.
ACID JAZZ
Erikoisesti nimetty jazz-populaarimusiikin erikoisala ATOMIC CONSISTENT ISOLATED DURABLE JAZZ. Lajityypin edustajat (ehkä sekä kappaleet että esittäjät) ovat atomisia, eheitä, eristyneitä ja pysyviä.
AIN LAULAIN TYÖTÄS T
Erittäin ärsyttävä ja omituinen työnjohto‑opillinen hokema. Kehotus on tiettävästi amerikkalais-viihteellistä perua. Laulaen TÖITÄ tehdessä tulee olla hyvin varovainen, ettei tule tehneeksi ALKOAINEEN väärinsijoitusta henkitorveen — kehotuksen noudattajia kehotetaankin SAMALLA noudattamaan kehotusta suorittaa hengitysharjoituksia ennen suoritukseen ryhtymistä.
AKKAIN HUUTO
Naisen t. naisten suorittama oraalisesti tuotetun tarkoituksellisesti järjestetyn äänen päästelyn, ns. laulamisen toimenpide.
ALAN HETI HOMMIIN

Työnjohto-opillinen fraasi: en aio tehdä vaatimallenne asialle mitään, ja aion jättää tekemättömyyden kauas tulevaisuuteen. Tähän LAPAUTTEESEEN sopii mainiosti joko lisälausekkeena tai vastauksena OTAN TÄYDEN VASTUUN — tällä tahdotaan osoittaa, että vastuuta tarkoitetusta toimenpiteistöstä ja sen suorittamisesta ei kanna kukaan.

Joukko toimihenkilöitä alkamassa heti hommiinkenties myös valmistautumassa ottamaan täyden vastuun

AMIRAALIHARJOITUS
Merellinen variaatio saneesta, jolla tarkoitetaan viimeistä harjoitusta ennen ensimmäistä varsinaista suoritusta.
ANTAA LAPA[A|STA]

Tervehtiä kirjaimellisesti KÄSIN t. LAPASIN. Kuvan henkilö esittää mallisuoritusta, poik­keuk­sel­li­ses­ti oikealla kädellä. Tavanomainen suo­ri­tus­ta­pa edellyttää jostain syystä nimenomaan vää­rän käden käyttöä, mikä lienee syynä käy­tännön epäsuosioon.

ARIADNEN LAPANEN
Erään ulkomaalaisperäisen muinaistarun tärkeä LAPANEN. Taru kertoo Ariadne‑nimisestä KUUNOTTARESTA, joka unohti LAPASENSA erääseen vaikeselkoiseen rakennukseen ja joka sittemmin lähetti Theseus‑nimisen toimihenkilön sitä noutamaan. Noutaessaan sanottua hyödykettä Theseus ohimennen tappoi ainutlaatuisen Minotauros‑otuksen, mitä ei voine pitää järin ekoloogillisena temppuna. Jostain syystä Ariadne kuitenkin innostui tästä sankarista, ja ryhtyi hänen vaimokseen. Liitto ei kestänyt, vaan Theseus matkalla kotiinsa tylysti jätti Ariadnen erääseen saareen. Kotiin palatessaan tämä rymyveikko vielä aiheutti isänsä Aigeuksen itsemurhan, joten henkilön toimia on pidettävä kaiken kakkiaan oudoksuttavina.
HAVE YOU EVER HAD ANY PROBLEMS WITH YOUR BALLS?

Sane vaikuttaa äkkipäisesti kysymykseltä, vaan eipä se sitä yleensä ole; tavallinen käyttötarkoitus nimittäin on esittää savolais-byromantillinen TERSKIS — vrt. esim. myös ulkomaankielinen vastine how do you do?

Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa em. tarkoite ei ole tähtäimessä, kyseessä on yleensä joko PULLOILU-kontekstissa suoritettu, menneisyyttä koskeva pelivälineenkuntotiedustelu — tai ns. testikulääri-interrogaatio, jollaisista yleensä pidättäydytään vieraassa ns. seurassa; paitsi tietysti eräillä murrealueilla.

Riippumatta käyttötarkoituksesta on korrekti vastaus lähestulkoon aina no, not ever. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa edellä tarkoitetuiden pulloiluvälineiden kanssa todella on ollut ongelmia; tällaisessa tilanteessa on kohteliaan toimihenkilön syytä antaa selonteko koetuista ongelmista.

BANAALILAPASTAJAN LAULU
Mikä tahansa erityisen arkipäiväisen LAPASTAJAN esittämä äänitaireluoma.
BANJOVIS
Mahdollisesti kakkein vastenmielisin tunnetuista musikoloogillis-gastronoomillisista tuotteista.
BIOSSFÄÄRI
Perussisäänulosjärjestelmäkehä, melko merkillinen sane. Lapanen.
BLITZ-GRIEG
Salamannopea norjalainen säveltaireilija.
CAPS LOCK ‘N LOLL
Tarkoituksellisesti järjestetyn äänen, ns. "musiikin" eräs yleensä melko ÄÄNEKÄS tyyppi. Lajille tyypillisiä teoksia ovat mm. I love CAPS LOCK 'N LOLL (Joan Jett); CAPS around the LOCK (Bill Haley and the Comets); I'm a CAPS-LOCK-a-billy rebel (Matchbox); ed. suomennettuna Raju KÄPSLOKKABILI paukkuu (tekijä pysytellyt ymmärrettävästi anonyyminä päästä varpaisiin) sekä CAPS LOCK your baby (George McCrae).
CAPS LOCKI JOONATAN
Tunnettu romaani.
CAPSLOCKEIRA
Brasilialainen tanssin, taistelun ja SUURAAKKOSTEN näpyttelyn TAIREellinen fuusio. Yllättävää kyllä, CAPSLOCKEIRAA väitetään jossain muodossa harrastetun jo niinkin aikaisin kuin 1500-luvulla, vaikka tiettävästi tietokonenäppäimistöissä ei tuolloin vielä Caps lock ‑näppäintä ollutkaan.
CARMINA BURANA CAPS LOCK
Musikologis-medikaalinen nopeavaikutteinen särkyä aiheuttava valmiste.
CATO-KASSINEN
Eräässä mielikuvituksessa elävä lentokykyinen Cato. CATO‑KASSISEN arvellaan yleensä olevan satuhahmon.
/dev/null EI ANNA SIIPIÄ
Erikoinen mainoslause, jolla ei ole yritetty kaupata /dev/null‑nimistä epäpiristysjuomaa.
DIALT

Monissa ohjelmistokehityksen -, tai miksei muunkinlaiseen syntiin langenneissa organisaatioissa yritellään noudattaa ns. kuivaa periaatetta (DRY, Don't Repeat Yourself). Sanotulla noudattelulla yritetään 1-nkertaistetusti sanottuna välttää ns. turhaa työtä, mikä on tietenkin outoa, koska työ ei oikeastaan juuri koskaan ole turhaa.

Akronyymi DRY on ulkomaankielisistä sanoista peräisin, kuten tavallista näissä tapauksissa on. Periaatteeseen nurjasti suhtautuvissa työyhteisöissä taisteluhuudoksi valikoituu DRY:n asemesta usein DIALT (ulkom. Do It At Least Twice) — helppo on lukea sama periaate myös Do It At Least Thrice, mikä on tietysti vielä parempi. Oikein edistyksellis-taantumuksellisissa työyhteisöissä saatetaan noudattaa jopa useampi-T:llisiä periaatteita DIALTT tai DIALTTT (Do It At Least Ten Times; Do It At Least Twenty-Thousand Times), edelleen ulkom.

Suomeksi suosittelemme käyttämään noudatettavaan linjaan nähden KÄSIN nimeä MÄRKÄ PERIAATE. Jos kuitenkin on pakko käyttää ulkomaata, kuten usein on, kakkein helpoin, laiskin ja siten paras periaatejulistus samaa ulkomaankieltä edelleen hyödyntäen on tietenkin RY!

DO-RE-MI-FA-SO-LA-PA-NEN
Eräs LAPASTETTU ja siten LEIKKISTETTY sävelasteikko.
EI /* */:JA
ei komːentːeja Ohjelmoitsentaan taipuvainen toimihenkilö kieltäytyy kommentoimasta tähän tapaan. Murteita on monia:

Riviä koskevat kommentointikieltäytymiset:

 • EI //:JA (Java, C ym. )
 • EI #:JA (bash, Python, PHP ym.)
 • EI ‑‑:JA (Haskell, SQL, Ada ym.)
 • EI %:JA (mm. Erlang)
Kokonaista lausuntoa koskevat kommentointikieltäytymiset:
 • EI <!‑‑ ‑‑>:JA (SGML)
 • EI /* */:JA (Java, C ym.)
 • EI {‑ ‑}:JA (Haskell)

EMACSAKIRROOSI
VI-TUTUKSEEN verrattava tila, joka uhkaa Emacs-editorin käyttäjiä, varsinkin pitkäaikaisia suurkuluttajia.
EMACSIMAALINEN VI-TUTUS
Käsinteellinen mahdottomuudellisuus: VI‑TUTUS ei voi koskaan kasvaa EMACSIMAALISEKSI.
EMACSINEN
Sellainen joka ei VI‑TUTA, mutta ei kyllä juuri miellytäkään — sanalla sanoen huono. EMACSISTA editointia pidetään yleisesti varsin paheksuttavana TÖRKYMÖYKKYJEN puuhana.
EMACSIPAATIO
VI-TUTUKSESTA vapautuminen, siirtyminen EMACSAKIRROOSIN pariin. Kannattaa panna merkille sellainen seikka, että tarkoitettu siirtymä ei ole henkilölle hyväksi.
FAGOTÖÖRI

Tupakoitsemista harrastava henkilö.

Fagotööri fagotaasin toimessa

FANKKI JA ALEXANDER
1. jonkun t. kenen tahansa Alexander-nimisen henkilön suhde afroamerikkalaistyyppiseen ns. fankkityyppiseen järjestettyyn ääneen. 2. ed. aiheesta sommiteltu monikuvakavalkadi, ns. elokuva, tyypillisesti ruotsalainen valmistusmaamielessä.
FANKKITOIMIHENKILÖ
Muusikko, erit. afroamerikkalaisen rytmikkään tanssimusiikin taitaja.
FARTISSIMO
Fartituurimerkintä: voimakkaasti t. runsaasti flatustellen.
FARTITIIVI
FARTITIIVI haiskahtaa taivutusmuodolta, mutta eipä se sellainen ole, vaan kyseessä on rektaaliprosodillinen kategoria: saneen katsotaan olevan FARTITIIVISSA, jos sen oraalisen tai tekstuaalisen lanseeraamisen ajanhetkellä flatustetaan. Jälkimmäisessä tapauksessa saattaa saneen fartitiivisuus jäädä havainnoimatta, jollei sitä jotenkin tekstiin merkitä; asiatyylissä käytetään yleensä alaindeksiä f. — groteskityylissä taasen praat! on sopiva.
Muistaakseni meidän oli määräf. singahtaapraat! louhokselle?
Jos pidetään tarkasti silmällä saneen flato-temporaalisten ominaisuuksien välittymistä, merkitään fartitiivisaneen päälle viiva ja loppuun rivinkeskinen piste:
No eikös nyt sitten jo⁠· louhostauduta?
Jos edellä kuvattuja merkintöjä on käsillä olevassa teoksessa runsaasti, saattaa luoma olla ns. FARTITUURI.
FARTITUURI
Moniäänisen flato‑ludensiivisen ääniteoksen nuotisto.
FUNKIN DILEMMA
Tunnettu peliteoreettinen skenaario, jonka dilemmaluonne piilee siinä, että fankkitoimihenkilöiden lyhytnäköisesti omaa etua optimoiva ratkaisu on ParetoHUONO.
[geometrilliset draamat]
Geometria kiinnostaa kakkia, eikä vähiten dramaatikkoja. Niinpä on maailma väärällään NELIÖ‑, VIISIKULMIO‑ ja NELJÄKÄSDRAAMOJA. Eräs kiinnostava alalaji on ns. trigonometrilliset draamat, joista usein esitetään nimenomaisesti KOLMIODRAAMOJA ja HYPOTENUUSADRAAMOJA. Eräissä epäeuklidisissa universumeissa esiintyy myös harvinaisehkoja KAKSIKULMIODRAAMOJA.
GREPPIMEHU
UNIX-tyyppisistä järjestelmistä poikkeuksetta löytyvän apuohjelman avulla mukaan saatettu t. hankittu mehu. Greppaas mulle vähän omenamehua! Hiilihapotettu GREPPIMEHU on olennainen osa Gin Short Drink‑ klassikkosihneytintä.
HAA! VEET KAATUU!
Tähän tapaan ilkamoidaan ruratiivisesti vetten kaatumista. Oikeakielisesti puolestaan riemuitaan v‑kirjainten nurin menosta. Jälkimmäisessä tarkoitteessa on huomattavan vähän mieltä, koska kirjainten kaatuminen on verrattoman harvinaista; jos kuitenkin tällaista tapahtumaa kuvataan, on tapana sanonta litteroida HAA! V:t KAATUVAT! Arvoitukseksi on jäänyt, onko aiheesta PIEKSELMÄN loihtineella toimihenkilöllä ollut mielessä edellä vai jäljessä mainittu tapahtuma — syystä tai toisesta on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi teemasta teos päästellä.
[hämärä tiiveys]

Kirjallisessa viestinnässä on tiiveys hyve, samoin hämäryys. Alla joitakin tärkeitä viestintäkeinoja, joilla tavoitteisiin voi pyrkiä, ja LAPAUTTEEN lopussa seisoo tällä kertaa esimerkillisyyksiä, eikä niinkään LAPANEN.

Loogisia operaattoreita on hyvä käyttää tavujen tai muiden kirjainyhdelmien asemesta, aina kun siihen on mahdollisuus. Alla taulukoituina suomen kirjainyhdelmiä ja, tai ja ei vastaavat operaattorit.

tavusymbolit
JA·&
TAI+
EI¬!

Merkki "=" tarkoittaa tarkkaan ottaen suunnilleen on yhtä kuin, mutta siitä huolimatta sillä voi huoletta korvata kirjainpötkön on.

Joidenkin ulkomaankielisperäisten sanojen äänneasu muistuttaa jotain suomenkielistä sanaa tai sellaisen osaa, mutta saattaa olla kirjoitusilmiasultaan lyhyempänä parempi kuin suomenkielinen ilmaisu. Toisaalta esim. englannin or voidaan aina korvata vastaaavalla loogisella operaattorilla (tai), x. edellä.

Eräät kirjaimet ovat helposti tulkittavissa lyhentymiksi useammasta merkistä; kaikkein ilmeisin esimerkki on kirjain "x", joka klassillisessa teinikielenkäytössä on jo vuosituhansien ajan korvannut yhdelmää ks. Muita käteviä ovat esim. "š", jonka voi ajatella tarkoittavan samaa kuin sh, ja saksan "ß", jolle on suomea kirjoitettaeßa useinkin käyttöä. Myös ligatuurit kuten "æ" ja "œ" ovat hyvin houkuttavia.

Korttipakan maiden nimet ovat tietysti sanoja sellaisenaan, mutta kyllä niitäkin käyttäen voi pakkaa sekoittaa: TU♣, SIE♠, PE♦SVALO jne.

Numeraalien käyttöä sananosina on käsintelty jo aiemmin.

Edellä luvattuja esimerkillistyksiä ovat:

 • ∨T¬LI∧ taiteilija
 • MIEŠ∨M=I mieshormoni
 • TOIS∥SEXY toistaiseksi
 • ∥-HIERONTA
 • Olen juuri KOKOUXEẞA
 • =NEXI OLKO=!
 • PÄHÉ LUIHIN ASTI
 • S@@UHATTA

HARVAMA

Ei taajama, vaan ehkä perseenkyröhtävä, sangen harvaan asuttu yhdyskunta. Yleensä näitä havaitaan Khainuussa.

Erään harvaman keskusta
HELVETIN KAKS POTENSSIIN NELJÄ!
Häveliäisyyssyistä ilmaistaan joskus sijainnillis-aritmeettinen voimasane näin, eikä alkuperäisessä muodossaan.
Hevostairelapanen
Taireellinen, joskin kovin hevosen oloinen LAPANEN löytyy erään khainuulaisen kuvataireilijan valmistamasta kuvasta (LAPANEN ilmeisesti kuvassa oikealla kädellä).
HILJAA VIRTAA DON JOHNSON
Kuuluisahko romaani ja sen pohjalta valmistettu ooppera. Teosten nimeke on hieman yllättävä; Don Johnsonin virtailun hiljaisuus vaikuttaa ensi silmäykseltä tai ‑ korvaukselta melko hedelmättömältä taireluoman teemalta.
HUOMIOVALTA
Jos henkilöllä on oikeus huomioida jokin seikka, sanotaan hänellä olevan HUOMIOVALTA sanottuun seikkaan nähden.
[huono riimi]
Huono riimittely on LEIKKISÄÄ ja sikäli kannatettavaa. Täyksi asetettakoon NAAMANVÄÄNTÄJÄperäinen esimerkkiriimi:
Tässä teille riimi uus:
perunamuus
HUONOA KANNATTAA AINA ODOTTAA
HUONOA ei ainoastaan kannata, vaan yleensä joutuu odottamaan. Sanonta kuuluu työnjohto-opillisten viisauksien luokkaan.
HYVINSOINTIVALTIO
HYVINSOINTIVALTIO (joskus myös HYVINSOINTIYHTEISKUNTA) on sellainen valtio‑opillinen konstruktio, jossa taataan ihmisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien lisäksi myös musikaaliset oikeudet.
IDEOLOGIA
Vähän tunnettu erikoisdisipliini, integroitujen ohjelmointiympäristöjen selitysoppi.
ILMESTYS, KIRJA! NYT!

Suosittu manaus, jolla yritetään säikyttää kadoksissa oleva kirja nähtäville.

IMPERIUMIN VIHTAISKU
Järjestysvalta iskee saunoihinne, iskee vihdoin tai vihtojen läsnäollessa tai muuten vastaisessa kontekstissa. Joku on tiettävästi tehnyt elokuvan teemasta, omituista kyllä.
ISKEE KUIN MILJOONA KUPERKEIKKAA
Surkeajännitys‑lehden mainos‑slogan. Lehteä on yritetty kaupata myös lauseella ISKEE KUIN MILJOONA OHMIA.
JÄÄKAAPPI YLI SYNKÄN VIRRAN
Vaikeahkonsutjakkaasta muuttotoimenpiteistöstä kertova käännöspiekselmä, jonka alkuperäinen, angloamerikkalainen nimi on Fridge Over Troubled Water.
JOKKANTII!
Erkki Liikas -fanit tervehtivät toisiaan luontevimmin juuri näin.
JOS [X] METSÄSSÄ, NIIN [Y]?

Metsässä käsin sijaitsevia puita

Kaukoulkomaalaiseksi väitetty ar­voi­tuksellinen kysymys kuuluu jos puu kaatuu metsässä, eikä ketään ole kuulemassa, kuuluuko siitä ää­ni? Kysymys on tavalliseen tapaan varsin hyvä, ja siihen vas­taa­mi­seen ryhtyvät syyllistyvät ta­val­li­sesti monenlaiseen tuomittavaan filosoofillisointiin. Kysymys on joka tapauksessa siinä määrin kut­kut­tava, että siitä on julkaistu runsaasti muunnelmia, melkein kak­ki julmetun LEIKKISIÄ. Alla ko­ko­elma tarkoitettuja muunnelmia:

 • Jos mies puhuu yksin met­säs­sä, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, onko hän silti vää­räs­sä?
 • Jos puu kaatuu metsässä, eikä kukaan ole kuulemassa, niin miksi ihmeessä sen pitäisi ketään kiinnostaa?
 • Jos mies seisoo yksin metsässä, niin miksi ihmeessä?
 • Jos Schrödingerin puu kaatuu metsässä, eikä kukaan ole havaitsemassa, puu lienee sekä pystyssä että kaatunut?
 • Jos metsässä kaatuu puu ilman kenenkään myötävaikutusta, saadaanko siitä silti tukiaiset?
JUMARAKENNUSTARVIKE
Metavoimasana; JUMAVASARAN, JUMANAULAN ja JUMALAUDAN yläkäsinte. JUMALAPANEN on samaa juurta, vaikkei LAPANEN varsinaisesti rakennustarvike olekaan — kuin silloin tällöin.
KALJADOS
1. Ihmisoikeusrikkomus, kieltäytyminen kaljan tarjoilusta ("Denial of Service of kalja"). Ykköstyypin ns. toisen kertaluokan KALJADOSISTA syytetään joskus HALLITUSTA. Endogeeninen K. puolestaan johtuu usein NÄKÖKULMAONGELMASTA t. muusta TOIMENPIDEKIELLOSTA. 2. Kaljapäissään tai kaljan avulla suoritettu DOS‑tyyppinen hyökkäys. KALJADDOS kuten edellä, mutta hajautetusti. Sanetta käytettäessä on visusti varottava sen sekaannutusta CALJADOSIIN.
Kamalan huomionarvoinen runo
Esa Paavo‑Kallio ‑niminen kirjaltaja on aikanaan päästänyt käsistään käsin nimellisesti huomattavan huomionarvoisen runon Kamala seikka.
KASTIKKEETON KAPINALLINEN
Monikuvataireluoma, alkup. nimeltään REBEL WITHOUT A SAUCE.
KATOS [voimasana], JOHAN LAPPAA LAPASIA
(Yl. runsasta) lumen- tai vedentuloa kommentoiva interjektio.
KEFIIRI JA TERÄS
Eräs TV‑sarja, jossa kaksi PIIMISTIÄ seikkailee ajassa matkustaen ja ongelmia aiheuttaen.
KHAKISTOKRATIA
Sellainen yhteiskuntajärjestys, jossa valtaa pitävät pölynväriset toimihenkilöt tai toimihenkilöt, jotka pukeutuvat pölynväriseen vaatetukseen. Joskus tarkoitetaan jopa järjestystä, jossa tarkoitetunlainen vaatetus pitää valtaa. Varsin ymmärrettävästi tällaiset järjestykset ovat sangen harvinaisia. Ei pidä sekoittaa kakistokratiaan, jota taas ei pidä luulla johdetun LANTASTISESTA. Vakavan-leikkisästi KHAKISTOKRATIALLA tarkoitetaan joskus ikäänkuinnillisen erikoistetussa merkityksessä tarkoittamaan sotilasdiktatuuria -- sotilaathan mielellään esiintyvät likaisen-sutjakan värisessä vaatetuksessa. Melko valitettavana lienee pidettävä sitä, että tässä merkityksessä KHAKISTOKRATIAT ovat yleisemmän merkityksen vastaavia selvästi yleisempiä.
Kirjalliset laulavat lapaset
Varsin pätevästi nimetty khainuulaiskirjailija Matti Louhi on päästellyt teoksen Laulavat lapaset. Teos on julkaistu sarjoissa Talli-iltain tarinoita ja Lukutalli, mikä panisi olettamaan, että LAPASET eivät tässä laula ISOJEN POIKIEN tarkoittamalla tavalla.
KIROILEE KUIN KORSTEENI
Puheena oleva entiteetti käyttää oraalituotannossaan runsaasti ns. voimasaneita.
KIROSANAPRAKTIIKKA
1. lääk. joukko voimasanepitoisia menettelytapoja nivelten ja tukirangan huonontamiseksi. 2. harjaantuneisuus ns. voimasanojen käytössä. Henkilön, jolla on hyvä KIROSANAPRAKTIIKKA, voidaan sanoa KIROILEVAN KUIN KORSTEENI.
KORKEAKÄNNITYS
Kuvasarjasarja, jossa julkaistiin louhosteluaiheisia monikuvakertomuksia. Sarja on valitettavasti jo lakkautettu. Aikanaan teososia mainostettiin motolla ISKEE KUIN MILJOONA TUOPPIA.
Kovaytiminen lapanen
HC Andersen ‑niminen taiteilijayhteisö on katsonut parhaaksi valmistaa ja panna kaupan äänitteen Satuja ja tarinoita, jolta löytyy mm. kappale Lentävä lapanen, yksitoista sekuntia suomalaista musiikkihistoriaa.
[krsnt]
Kansan suussa ja korvissa, näppäimistöillä, näytöillä, näyteikkunoissa sekä painettuna sanana esiintyy ilahduttavan usein perkele-ludensiivi PRKL. Siinä määrin LEIKKISÄ on tässä hyödynnetty vokaalit­tomuus­käytäntö, että sitä on viipymättä syytä laajentaa voimasanailuun yleisemmin, JMRKNNSTRVK, VTT, STN, JMLT, HLVTT! SMN KSKST sentään!
KULTAINEN LEIKKAUS
KULTAINEN LEIKKAUS, kätevämmältä nimeltään φ, on MÖKÄÖLJY-laimennusmenettelyssä ("blandaus") käytetty esteetillisesti erityisen viehättävä lienten suhde:
½(1 + √5) osaa laimennetta, 1 osa hyötykuormaa
Tämän suhteen voi saavuttaa myös ns. fibonaccillisena juomasarjana, jossa hörpätään vuorotellen varsinaista ja tyhjää määrät:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, jne.
Täten menetellen äärettömännen ja sitä seuraavan annoksen suhde on juuri edellä sanottu; ts. tämä moniloikka­menettelytapa johtaa edellä kuvattuun esteetillisyyden multihuipentumaan ikäänkuinnillisesti raja-arvona. Lisäetuna, sikäli kun HUUTELUAINEEN laimentamista ylipäänsä voi mielekkäänä pitää, voinee nähdä sekoitussuhteen aavistuksenomaisen saatanallisuuden. Kultaistakin parempana moni pitää ns. YLIKULTAISTA LEIKKAUSTA:
1 osa heikennintä ja ½(1 + √5) osaa DOKAIINIA
Ja kakkein paras on tietenkin ns. PLATINALEIKKAUS, josta monet leikkisöitsijät käyttävät nimitystä PARAHULTAINEN LEIKKAUS:
½(1 + √5) osaa mökäöljyä
Eivätkä leikkaukset tähän lopu: KELTAISTA LEIKKAUSTA sovellettaessa sekoitussuhteella ei katsota olevan juuri merkitystä, kunhan lopputulos kellertää; ULKOKULTAINEN LEIKKAUS taas johtaa ainesosien häveliääseen suhteeseen lopputuotteessa. KALTAINEN LEIKKAUS on samanlainen jonkin toisen leikkauksen kanssa, kun taas MULTAINEN LEIKKAUS jätetään mieluiten suorittamatta. MALTAISELLA LEIKKAUKSELLA tarkoitetaan yleensä GEPARDIN leikkaamista ikään kuin ylöspäin l. NEULOSTAMISTA. ILTAINEN LEIKKAUS suoritetaan pimeyden turvin. ARVOVALTAISEN LEIKKAUKSEN suhteita ei pidä käydä kiistämään. ITSEVALTAINEN LEIKKAUS tehdään muita huomioimatta; KANSANVALTAINEN taasen päinvastoin enemmistön mielen mukaan; VÄKIVALTAINEN LEIKKAUS on yleensä rikos. KOLTIAINEN LEIKKAUS taasen on karmea yhdyssanarikos, eikä tarkoita yhtään mitään.
LA PANEN ES UN SUEÑO
Kuubankielinen iskelmä, suomeksi LAPANEN on "vain" unelma. Väite on luonteeltaan TAIREellinen, joten sen ilmeisestä epätotuudesta ei tarvitse välittää.
LÄÄKETAIRE
Jos on olemassa lääketiede, ja toisaalta POIKKITAIDE ja ‑TIEDE, on symmetrian nojalla TAVALLAAN ehkä oltava myös LÄÄKETAIREtta. Tai sitten ei, mistäpä siitäkin niin varma voisi olla?
LAMPINEN
Lyhennelmä erikoisesta sukunimestä LINUX­APACHE­MY­SQL­PHPINEN. Samasta juuresta on muodostettu mm. nimet LINUX­APACHE­MY­SQL­PHPI ja LINUX­APACHE­MY­SQL­PHPELA.
LAPAGENA JA LAPAGENO
TaikaLAPANEN-oopperan päähenkilöt.
LAPANEN LAPANEN LAPANEN: LAPANEN LAPANEN
Käsillä KÄSIN olevan kokoelman kal­tais­ten korpusten ko­ko­a­mi­ses­sa yleensä "joudutaan" TA­VAL­LAAN plagioimaan mui­den tuo­tan­toa. Edellä sanottu pätee tä­hän kokoelmaan aivan eri­tyi­sesti, kos­ka sen toimituskunta vierastaa oma­peräistä a­jat­te­lu­a, luovuutta tai muu­ta henki­maailman vehkeilyä. Niinpä täl­lä LA­PAUT­TEEL­LA julkais­taan se­man­tillis-tyylillinen variaatio varsin klas­sil­li­ses­ta tutkimuspaperista Chicken Chicken Chicken: Chicken Chicken. Lapautteen otsikon mukaisesti nimetty, lu­va­tun plagiaattimainen asiapaperi tarjoillaan yleisölle PDF-muotoisena tuotteena, ja sen lähdekoodi on myös pantu y­lei­sön saataville GitHub-palvelusta käsin. Dokumentin nimestä lienee pääteltävissä, että LAPANEN on melko keskeisessä o­sas­sa sen sisällössä.
Lataa se PDF tätä linkkiä hivelemällä käsin. Tee se heti, tai muuten!
Meta: tämä LAPAUTE on kertakakkisen tuhannes kategoriaan la­pa­set LAPAUTETTU tuotos, mistä syystä se on luon­teel­taan­kin ikäänkuinnillisesti tavanomaistakin juhlavanpi. Voi tätä ilon päivää!
No jo nyt on kumma, jos et vielä lapauttanut sitä PDF-lapasta!
Lapanen on shop

Jos toimitus sekaisuudestaan huolimatta oikein epäerehtyy, on lapas-tuoteperheen puoti nyt auki. On tavallaan epäuskottavaa, että niin olisi, mutta kannattaa silti usuttaa selaimensa kaupallisen lapasen kimppuun kiireen vilkkaa. Tai sitten niin ei kannata tehdä, kukas siitäkään sitten taas tietää?

LAPAS ATHENE
SEIKKALAISEN mytologian POIKKITIETEEN ja ‑TAIREEN sekä hölmöyden jumalapasetar. Toisin kuin Pallas Athene, joka syntyi isänsä Zeun päästä, syntyi LAPAS ATHENE isänsä LAPASESTA.
Lapasellinen la(pa)stenlaulu
Herra Heinämäen Lato-orkesterin levyltä Nyree näkkäri löytyvä kappale Lapanen & lapanen on aivan epäilemättä kasvatuksellisesti ja varmaan muutenkin tärkeimpiä lapsimarkkinasegmentille suunnattuja äänitaireteoksia.
Lapasellista kuvatairetta
Jostain syystä on joku katsonut tarpeelliseksi panna kansan saataville kuvatairetta ja sarjakuvatairetta.
LAPASJALKAKISSA
Klassinen satu puhuvasta kissasta, jonka erityispiirteenä (puhekyvyn lisäksi) on sen tapa pitää JALKALAPASIA.
LAPASSORSA
1. Muuan sorsalintulaji, Anas clypeata. 2. LAPASTAMIStarkoitukseen varattu, yl. pullomainen ns. yöastia. 3. LAPASEN nk. lähdekoodi ("duck code", "sorsakoodi"). On aivastuksen yllättävää, että LAPASELLA yleisessä tapauksessa on lähdekoodi — LAPANEN näet ei yleensä ole tietokoneohjelma.
Lapasta kummittelua
Lastenkirjallisuuden ehdottomiin valioihin, ainakin nimellisesti, kuuluu Kummitus Lapanen ‑sarja. Alkukielellä tämä lapanen tunnetaan nimellä Spöket Laban. Kyllä la(pa)sten kelpaa.
LET ME SEE YOUR ID
Erään ulkomaankielisen orkesterin ulkomaankielinen musiikki- ja sanataireluoma. Kaupungilla liikkuvan huhun mukaan teos olisi osa trilogiaa, jonka muut osat olisivat LET ME SEE YOUR EGO ja LET ME SEE YOUR SUPEREGO, mutta eipä sellaisia ole kyllä kuulunut.
Lisää kaupallista hapatusta käsin

Taannoisen onnettomuuden jälkeen on tapahtunut vielä lisää kakinlaista ikävää: tarjolle on ilmaantunut lapas-"logo"-muki ja muutakin saman kuvan rumentamaa romua. Lisäksi on julkaistu mielen-osoitus-T-paita-mällejä kaksin käsin. Onneksi sentään yhdessä tuotteessa on hiven järkeä, kaljakehotus-T-paidassa nimittäin.

LONKKAHUMALA
Erään ulkomaalaisperäisen muoti-ilmiöstön suomenkielinen nimi.
LUATETTAVA
1. Sellainen, johon voi LUATTAA. 2. Sellainen, joka voidaan t. pitää ilmaista Lua‑kielellä.
LUDENSIITIT
LEIKKISÄÄ vallankumousta leikkisästi vastustava ryhmä. NEOLUDENSIITIT vastustavat kaikkea uutta, LEIKKISÄSTI.
MÅRTENSSON!
Tervehdys vähän kyldyrellimpään makuun. Suosiossa helsinkiläisten kitaristien keskuudessa, erityisen tiheä esiintymisalue Itä-Helsingissä.
MEEMIPEIKKO
Advice animal on sangen vieraskielinen termi, jolla tarkoitetaan erään internet-meemi-tyypin visuaalista komponenttia, tavallisesti siis kuvaa — tai tarkemmin sanoen kuvassa esitettyä, tavallisesti joko todellista tahi epätodellista ihmis-, eläin- tai muuta hahmoa taikka muuta sellaiseksi yleisesti ymmärrettyä. Kuten jo todettu, termi on perin ulkomaankielinen, ja suorastaan huutaa suomennostaan. Totutun isänmaalliseen tapaansa CAPS LOCK ‑toimitus rientää kieliyhteisönsä avuksi: sanotun hahmokategorian edustajaa on kakkein sovelianta vastedes kutsua nimellä MEEMIPEIKKO.
Melkutusta kaksin käsin
Melkutusta, kuten monia muitakin seikkoja, on monenmoista lajia, kuten YouTube-palvelusta käsin voimme havaita:

Ensimmäinen tapaus on kai pikemminkin melkututusta tai melkutusuhoa (melkutus tarkoittanee tässä kontekstissa jonkinsorttista tanssia):

Toinen tapauksemme näyttää ja kuulostaa kovin erilaiselta kuin ensimmäinen: sekä melkute että melkuttimet on tässä suoritteessa vaihdettu. Yllättävänä erityispiirteenä voinee huomioida konstellaation monotestikulaarisen luonteen:

Lapanen.
Mikä ottaa mitä vain, mutta ei anna — ainakaan siipiä?
LAPAUTA VASTAUS
Mikä vuori viihdyttää vain aikuisia?
LAPAUTA VASTAUS
Millä kelillä on huono noitua pehmoisesti?
LAPAUTA VASTAUS
MISENTROOPPI
Toisin kuin FILENTROOPPI, MISENTROOPPI tuntee epäluuloa tai peräti vihaa epäjärjestystä kohtaan. Näytelmä­tehtailija Molière melkein kirjoitti näytelmän aiheesta.
MITÄ [voimasana partitiivissa], SIKA PUUSSA⁈
Interjektio, joka ilmentää lausujansa suurta hämmästystä. Vrt. FEM JAFFIS!.
NAAMANVÄÄNTÄJÄ, -VÄÄNTELIJÄ
Teatteritieteen erityisasiantuntija tai suoritusportaan toimihenkilö, ns. näyttelijä.
NEANDERTHALIA
Keskipaleoliitillis-seikkalais-mytoloogillinen EPÄTRAGILEIKKISYYDEN muusa l. runotar, tahi sitten mahdollisesti khariitti tai nereidi, ehkä jopa nymfi.
NELIÖIKÄÄ TUO YMPYRÄ!
Tavallisesti työnjohtotilanteissa (ei työn-) käytetty tavattoman LEIKKISÄ komentolausahdus. Saneen ylenmääräinen leikkisyys perustuu suoritettavaksi vaaditun tehtävän tunnettuun vaikeahkouteen. Sanetta käytetään tavallisesti ikäänkuinnillisen abstraktina viitteenä, joka osoittaa johonkin aivan muuhun tehtävään — harvalla työpaikalla (ei työ-) sijaitsee neliöimistä odottavia ympyröitä.
OPERETIONALISOINTI
1. teoreetillisen KÄSINTEEN yhdistämistä operetin mitattaviin ominaisuuksiin (kesto, LEIKKISYYS, TAIREELLISUUS). 2. jnk seikan musiko-ludensifiointi siinä määrin, että se kelpaa vaikka operettiin.
pallomerellisiä seikkoja
Eräitä pallomerellistettyiä seikkoja huonosti seulostettuina. EIKUN LUVE
KUN PANIIKKI ON SUURIN, ON KELLOKIN JO KUUSI

NAAMANVÄÄNTÄJÄN remonttilausunto. Soveltaen voidaan kellonajat ilmoittaa kuten satakaksitoista vaille paniikki (16.08). Peltos-tutkijoiden parissa useimmin hyväksytyn tulkinnan mukaan lausahduksen tarkoituksena on kuvata tilaa, jossa tarpeelliset remonttiainekset alkavat käydä vähiin juuri niillä main, kun rautakaupat yleisesti sulkevat ovensa.

Erikoisvalmisteinen kello, johon paniikin hetki on erityisesti merkitty. Kello osoittaa aikaa kahdeksankämmentäviisi vaille paniikki — eli 5⅔ vartia vaille paniikki.
PARISTOKRATIA
Hyvin erikoinen (ja harvinainen) valtiomuoto: sellainen, jossa valtaa pitävät paristokäyttöiset vehkeet.
PERKALA
Oikein LEIKKISÄ muunnelma tunnetusta voimasanasta.
PERKELAATTORI
Toiselta nimeltään LAPATINPANNU t. voimasanepulputin. Puheena oleva laite tuottaa runsaasti kiroilua — tai sitten aiheuttaa sitä.
PERSETTI, JUMALATION, PERSKUTA[RALLAA]
LEIKKISIÄ voimasanoja.
PERVORMANSSI
Erittäin omituinen ja sikäli vieroksuttava, usein TAIREELLINEN suorite tahi toimi.
PHP
Akronyymillä PHP tahdotaan joskus tarkoittaa erästä "ohjelmointikieltä". Alun pitäen nimi on LAPAUTETTU sanoista Personal Home Page, mutta selitettä on sittemmin LEIKKISTETTY, ja nykyään sen sanotaan olevan ns. rekursiivinen akronyymi sanoista PHP: Hypertext Preprocessor. Kakkein luontevin ja tarkin deakronymisointi kuuluu kuitenkin Perkeleen Huono Paska (kannattaa huomata, että huonoa käytetään tässä klassillisessa mielessä). Ohjelmoitsentatoimihenkilöstön piiristä sane on päässyt karkuun yleiseen käyttöön, ja sitä kuulee ja näkee esim. seuraavanlaisissa konteksteissa:
 • Säikähdin siinä määrin, että turahti PHP:t housuun.
 • Markus-setä lähtee tästä PHP:lle.
 • — Olikos siellä HYVÄ MEISINKI? — Ei, vaan ihan PHP.
Ikäänkuinnillisen rekursiivisena deakronymisointina kuulee joskus sanottavan Pahalle Haisee PHP.
PIEKSELMÄ
Iskelmä ludensiivissa.
PIERUETTI
Erikoinen ja onneksi melko harvinainen baletti‑ tai taitoluisteluliike, jonka suoritukseen kuuluu pyöriminen ja samanaikainen flatustelu.
[piilokiroilu]
Kiroileminen on usein tarpeen, ja sitä paitsi se on sekä hauskaa että hyödyllistä kaikille. Usein on kuitenkin valitettavasti niin, että täysimittainen ja peittelemätön voimasaneiden käyttö ei ole täysin suotavaa. Monet paheksuvat noiduntaa esim. kirkossa, työpaikalla tai louhoksella. Sellaisissa tilanteissa on kätevää, ja sitä paitsi LEIKKISÄÄ, käytellä viattoman oloisiin sanoihin kätkettyjä voimasanoja, tai voimasanoja etäisesti muistuttavia saneita; hyvän KIROSANAPRAKTIIKAN omistavalta henkilöltä on lupa edellyttää tämänkin taidon hallitsemista. Alla joitakin esimerkkejä:
 • Kylläpä KAHVITUTTAA!
 • JUMALAUSE!
 • Ei varsinaisesti edes louhostautuminen HUVITUTA.
 • SAATAVANA!
 • PERR-soonallisen LAPANEN olo!
 • No voi nyt PYHÄ VITUS!
 • SOVITUN hieno juttu!
PIIMISTI

Piimänjuonnin pahetta harrastava, yl. yhteiskunnan ul­ko­puo­lelle ajautunut ihmisraunio.

Moni piimisti ajautuu paheessaan monenmoiseen väärinkäyttöön

PIIRASTULI
Missä seikkalaiskatoolikot arvelevat käväisevänsä ennen TAIVASTELUN VALTAKUNTAAN siirtymistänsä. Toiseen suuntaan matkalla olevat suorittavat käynnin PIIRASMENISSÄ.
PIZZICATO
Catoa näppäillen. Termiä käytetään yleensä lisäohjeena jostakin toimenpiteestä pidättäytymiseen: Caton näppäily ei ole suotavaa eikä järin järkevää. Vietä tipaton tammikuu PIZZICATO. Termin näkee joskus BARTITUUREISSA: juodaan piimätpizz. Toverissa.
POIKKEUSPALLO
Ohjelmoitsenta‑orientoitunut pallopeli, jota pelataan JALAN KÄSIN. Pelissä heitetään ja siepataan poikkeuksia, paitsi juostessa heitettyjä nk. JUOKSUAIKAPOIKKEUKSIA.
POIKKITAIDE ja -TIEDE
Vaikuttaa siltä, että on olemassa sekä poikkitaiteellisia että poikkitieteellisiä seikkoja. Tästä on pääteltävä, että on olemassa myös POIKKITAIDE ja POIKKITIEDE. Edellinen aivan epäilemättä kuvaa katkenneita tai katkonaisia asioita ja jälkimmäinen puolestaan tutkii niitä.
PROJEKTOIDI

Projektia muistuttava työnjohto-opillinen seik­kain­huo­mioinnistokokonaisuus. Saneen oletettu vitsikkyys on perustuvinaan siihen seikkaan, että moni "projekti" oikeastaan vain muistuttaa projektia, vaan ei sitä varsinaisellis-muodollisesti ole. Niinpä PROJEKTOIDIA tavallisesti käytetään tarkoittamaan nimenomaan jotain käsillä käsin olevaa käynnistettyä projektia, vit­sik­kääh­kös­ti.

PROJEKTOIDIA ei pidä sotkea PROJEKTIOIDIIN, joka taasen on projektiota muistuttava asia — saati sitten PRO­JEK­TO­RI­OIDIIN, joka puolestaan muistuttaa projektoria sellainen kuitenkaan olematta.

PUHELINLAPASET LAULAA
1. aikanaan suosittu iskelmätyyppinen äänitaireluoma. 2. suosituhko kuulo‑tv‑ohjelma, tiettävästi em. teoksen mukaan nimetty.

Sekä teoksen että sikäli myös ohjelman nimi on sillä lailla LEIKKISÄ, että LAPANEN tunnetusti tarkoittaa (mm.) 'puhelinta', joten viestinä on tarkkaan ottaen LAPASLAPASET LAULAA. Ei ole tiedossa, onko Laulavat lapaset ‑teos jonkinlaista sukua näille teoksille.

REFUCKTOROIDA
Refaktoroida jotain aavistuksen pieleen.
REG-NYXÄ

Ei reg-exä, vaan nykyinen säännöllinen sidosryhmä.

REIKIÄ NOLLA!
Näin on hyvä huudahtaa henkilön, joka on saanut ns. puhtaat paperit eräässä uskomuslääketairehoitotarkastuksessa.
RIKOO ON RISKIANALYYSISSÄ RUMA
1. Projektinhallintatiedettä: riskianalyysi on syytä suorittaa käyttäen löysähköjä vaatteita 2. Erään khainuulaisäänitaireilijan aiheesta valmistama taireluoma.
RUCOLAN SEITSEMÄN VELJESTÄ
Vähän tunnetun kansalliskirjailijamme Aleksis Kivan teoksessa Veljekset seipäissä seikkaileva yrteille ja salaateille perso veljesseitsikko.
RUUMIINKULTTUURIT
RUUMIINKULTTUURI tarkoittaa kirjaimellisesti ruumiin t. ruumiiden viljelemistä t. kasvattamista. Koska ruumiita on kahdenlaisia, on RUUMIINKULTTUURIssakin erotettavissa kaksi pääsuuntaa: KEHONKULTTUURI ja KALMONKULTTUURI, joista edellisellä tarkoitetaan ns. la(pa)sten valmistamista perinteisin menoin ja siitä seuraavaa henkilön kasvamista. KALMONKULTTUURI taasen viittaa kalmojen enentämiseen esim. sodan keinoin. Harrastus vaikuttaa olevan varsin suosittu eri puolilla maailmaa. RUUMIINKULTTUUREITA ei tiettävästi harrasteta KHAINUUSSA, koska niitä ei tueta maataloustuin.
SÄÄTÖVALTIOPÄIVÄT
Länsi-Suomessa aikanaan harrastettu valtiopäivämälli, joka koostui neljästä säädöstä: aatelis-, pappis-, porvaris- sekä talonpoikaissäädöstä. Kaikki mainitut säädöt ovat huonoja, mutta toiseksi ja viimeiseksi mainitut erityisen epärehellisiä, eri syistä.
Sananmuuntologillistinen pakkaus
Sanoparien muuntelu niiden alku­tavuja päittäin vaihtaen ja SAMALLA lennossa vo­kaa­lisointua korjaten lienee kakille tuttua ja rakasta LEIKKISYYTTÄ. Tarkoitettu hilpeys perustuu jok­seen­kin aina muunto-operaation lop­pu­tuloksen kaksi- tai muu­luku­määrä­mie­li­syy­teen: MU­KA­VA VALKKU; PEHMEÄ JÄNIS; PENNUILLE JAFFAA; FINAALIIN ASTI. Itse sana SANAN­MUUNNOS esimerkillistää ti­lan­net­ta oivasti. Niin mahtava on se päänsisäinen voima, joka tulkitsee arkipäivän kieli-ilmentymiä sanan­muun­telu­mah­dol­lisuuk­sia kartoittaen, että on TAVALLAAN sangen yllättävää havaita tunnetun lei­po­mo­tuote­val­mis­ta­jan päättäneen juhlia erään tuotteensa pak­ka­uk­sen paremmaksi­tekemistä merkitsemällä siihen tekstin UUSI KÄTEVÄ PAKKAUS; olkoonkin, että tuote sisältää melko runsaasti ravintokuituja.
SATA JÄNISTÄ -KOMITEA
Miksi seikkojen huomioiminen on vaikeampaa kuin SATA JÄNISTÄ? Ken tietää, mutta niin vain on.
SEIKKA GRÖN
1. Suosittu viihdetaireilija. 2. Puolittain ulkomaankielinen vihreänvärinen seikka.
seikkojen huomiointi turskan tapaan
Miten huomioisin rakkaimmat seikkani TURSKAn kielellä? EIKUN LUVE
SHAKESPEARESKELLÄ
Päästellä näytelmiä, sonetteja ja muita runollisia teelmiä. Oho, minulta pääsi sonetti!
SHANGRI-LAPANEN
Erään kirjailijan haavelma Himalajan vuoristossa sijaitsevasta laaksosta, jossa on aina HYVÄ MEISINKI.
SILTA YLI SYNKÄN BIRRAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä PISNES. Iskelmä on ns. käännöstyyppinen; sen alkukielinen nimi on Brigde Over a Troubled Business. On outoa — ja samalla kovin taireellista  — lupailla sellaista, mitä tuskin kukaan haluaa suorittaa: siis päästä yli PISNESHOOFFENISTA.
SILTA YLI SYNKÄN DARRAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanoittaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä KOISTINEN. Iskelmä on ns. käännöstyyppinen; sen alkukielinen nimi on hankalahkosti laulettava Brigde Over a Troubled Problem of a Point of View. Laulussa mainostettu silta rakennetaan useimmiten ALKOAINEISTA.
SILTA YLI SYNKÄN PIRRAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle ylikäydä pimeähkö kangaspuiden tai kutomakoneen osa, kaide. Tällainen ylikäynti on sangen harvoin tarpeellinen, mutta puhummekin TAIRE-luomasta, joten aivoituksen ymmärtämistä ei vaadita. Kyseinen teos on käännösiskelmä, ja sen alkuperäinen nimi on Bridge Over a Troubled Weaver's Reed. Kannattaa panna merkille sellainen seikka, että alkukielinen nimeke on vähintäänkin kaksimielinen: nimekkeestä ei käy ilmi, onko synkkänä kaide vai kutoja.
SILTA YLI SYNKÄN TAJUNNANVIRRAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä erityisen hämärä kokkeeksmusten, aistihavaintojen, muistojen, mielleyhtymien jne. muodostama aikajatkumo, joka on subjektiivinen ja etenee niin kauan kuin henkilö on tajuissaan (wikipedia, parannukset toimituksen). Joskus on tulkittu luoman päästelijän tarkoittaneen avustusta erään modernistisen kirjallisuuden lajista ylipääsyyn. Niin tai näin, on teos joka tapauksessa ulkomaassa valmistettu ja aikanaan saanut siellä nimekseen Brigde Over a Troubled Stream of Consciousness.
SILTA YLI SYNKÄN TSIRRAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä Helsingissä puheena oleva ankeansutjakka sairaala t. ambulanssi. Jälkimmäisen tarkoitteen silta on luonteeltaan melko mobiili, tai sitten toisaalta mikä tahansa silta, jonka alla sattuu SYNKKÄ TSIRRA juuri olemaan. Ulkomaankieleltä käännetyn teoksen alkukielinen nimi on Bridge Over a Troubled Ambulance or Hospital in Helsinki.
SILTA YLI SYNKÄN VALTAVIRRAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä erityisen hankala vallitseva aatesuuntaus tahi tairemuoti. Alkukielellään ulkomaalla kappaletta kutsutaan nimellä Bridge Over Troubled Mainstream. Valtavirrat yleensä ovat synkkiä, joten tässäkin sanottelussa on ennen kaikkea kyse taireilijoitsijoille niin sangen tyypillisestä haihattelevuudesta: valtavirtoja on määritelmän mukaan vähän joka puolella, joten niiden ylittämiseen tarvittaisiin aivan valtaisa määrä hyvin pitkiä siltoja (vaikka virrat yritettäisiin ylittää poikittaissuuntaan) — niin valtaisa, että aivan epäilemättä jäisi sellainen määrä siltoja sanosepolta rakentamatta.
SILTA YLI SYNKÄN VARRELLA VIRRAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä eräs toinen käännöspiekselmä; käsillä olevan TAIRE-luoman nimi alkukielellä on Bridge Over a Troubled Down by the River.
SILTA YLI SYNKÄN VI:n
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä vi‑editorin käytöstä syntyvä runsas riemu. Teos on EMACSIMAALISEN TAIREellinen, joten sanoman outoudesta ei tarvitse juuri välitellä. Alkukielellä kappaleen nimi on ollut Bridge Over a Troubled Visual Editor. Ja on TAVALLAAN edelleen.
SILTA YLI SYNKÄN VIRAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä pimeä virka. Iskelmä on ns. käännöstyyppinen; sen alkukielinen nimi on Brigde Over a Troubled Office. On outoa ja jokseenkin PARAFORMAALIA lupailla ylipääsyä virasta, mitä tuskin kukaan tahtoo.
SILTA YLI SYNKÄN VIRASTON
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanoittaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä hämärän-ankeansutjakka virasto. Nimessä esiintyvä PARAFORMAALI oksymoron synkkä virasto on TAIREELLE ominainen, eikä sen sisäisestä ristiriitaisuudesta kannata välittää, vaikka pahaa tekisikin. Angloamerikkalaiset tuntevat kappaleen alkuperäisversion nimellä Bridge Over a Troubled Bureau.
SILTA YLI SYNKÄN VIRRANJAKAJAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä eräs pimennyt sytytysjärjestelmän osa. Tämäkin silta on alun pitäen rakenneltu ulkomaaksi; teoksen alkukielinen nimi on Bridge Over a Troubled Dealer of Stream.
SILTA YLI SYNKÄN VIRSTAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä erityisen hankala virstan mittainen matka. Alkukielellänsä teos on tunnettu sekä nimellä Brigde Over Five Hundred Troubled Fathoms että vielä hankalamalla Brigde Over Forty‑Two Thousand Troubled Inches. On syytä panna merkille, että 1º suomentaja on helpottanut kappaleen nimen muistamista huomattavasti kielialueellamme ja että 2º laulettu silta on melko pitkä, yli kilometrin mittainen. Pitkältä tuntuu kappalekin, toisaalta.
SILTA YLI SYNKÄN VIRTSAN
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä synkeä urea. Kuten niin kovin usein muutoinkin, kyse on TAIREESTA, joten pyrkimyksen järjettömyydestä ei pidä ällistyä. Käsillä oleva luoma on alkuperämaaltansa KÄSIN täysin ulkomaalainen; sen alkukielinen nimi on Bridge Over a Troubled Urine.
SOIKEUSVALTIOPERIAATE
Valtio-opillinen periaate, jonka mukaan viranomaisella on lupa tehdä päätöksiä vain SOIKEISTA asioista ja huomioida vain SOIKEITA seikkoja. Periaatteen käytännön toteutukset ovat jääneet melko harvinaisiksi, mikä selittynee periaatteen LEIKKISYYDELLÄ.
SOLITAIRE
1. Tair. yksin valmistettu ja/tai nautittu TAIRE. Sane on alkupuoleltaan aavistuksen ulkomaahtava. 2. Interjektio: SOLITAIRE! Se oli TAIRE! jokin havaittu asia tai seikka arvioidaan taireelliseksi.
Solitaire! Tai siis on!
Khainuun 100‑kuntalaisiin osavaltioihin kuuluvassa Eurassa tairetta valmistetaan mm. asianmukaisen ruratiivisesti nimetyssä Taire‑yhdistyksessä.
SOSÉVIINI

Prosessoimatonta soséviiniä

Mikä tahansa ns. viinityyppinen MÖKÄÖLJY, jota nautitaan runsaasti sihneytymis­tarkoituksessa, ts. sanoen mikä tahansa ns. viinityyppinen MÖKÄÖLJY.

SPAGHETTI-KOODI-WESTERN

Tylsähkönä yleensä pidetty eläväkuva-genre, jonka tematiikka pyörii rajua refucktorointia vaativan koodin ympärillä jossain lännessä, ehkä Turussa. Sane on erittäin­moni­kielinen.

SUDO SU DOKU
Ryhdy juopoksi vaikka väkisin Ubuntu-tapaan.
SUDONKUOPPA
1. erityinen ansatyyppi, jonkalaisella pyydetään root-henkilöitä, ja eritoten sellaisiksi tilapäisesti ryhtyneitä. 2. erhe, joka pyritään väkisin suorittamaan.
Suklaata mummoille!
Graffititeksti erään vantaalaisen Varubodenin seinässä. Kyseisen Varubodenin sisältänyt talo on valitettavasti purettu, ja purkamisen yhteydessä on menetetty myös sanottu taideluoma. Merkkiteoksen muistoksi on paikalle rakennettu suurehko hotelli. Tekstin lausunto sopii mainiosti käytettäväksi esimerkiksi päivittelyyn, tai yleiserikoislausuntona tilanteessa, jossa on vaikea keksiä mitään sanottavaa.
SURKEAN PAIKAN LEIRI

Muistuttaa ns. korkean paikan leiriä, mutta on tavallaan tai toisellaan huonompi. Tällaisille leireille joudutaan usein työnantajan painostuksesta käsin.

Joukko työntekijöitä ja/tai toimihenkilöitä pakotettuna surkean paikan leirille, joka on sattumalta samalla melko korkea

TAI-HIERONTA
Eräs Boolen hieronnoista, disjunktiivinen hieronta. Konjunktiivista hierontaa kutsutaan usein kätevällä nimellä JA‑HIERONTA. JA‑ ja TAI‑HIERONTA ovat luonteeltaan binäärisiä; unäärisesti harrastetaan ns. komple­mentti­hierontaa l. EI‑HIERONTAA. Hieronnat voidaan kätevästi kirjoittaa myös näin: ∨‑HIERONTA, ∧‑HIERONTA ja ¬HIERONTA.
TAI-RE
Disjunktiivinen seikka. Sane on loppupäästänsä käsin aavistuksen latinahtava. Ei tule sotkea taireeseen, joka sekin kyllä TAVALLAAN on jonkinsorttinen seikka, vaan ei yleensä niin disjunktiivinen.
…TAI SUT HAKATAAN

- Nyt bokrataan, tai sut hakataan!
- Fem jaffis!

Melko ankarahkonsutjakahko lau­sun­nonvahvike. Vahvistuksen­a­lai­nen lausunto on yleensä ko­men­to­tyyp­pi­nen, mutta muitakin käy­tän­tei­tä nou­da­te­taan. LOUHOKSELLE siitä, TAI SUT HAKATAAN. Siir­rä tuo jääkaappi yli tuon synkän vir­ran, TAI SUT HAKATAAN. KYLLÄPÄ AIKA RIENTÄÄ, KUN PITÄÄ LA­PA­SI­A, TAI SUT HAKATAAN. Kohtelias toi­mihenkilö tietenkin sanoo kor­rek­tillisemmin TAI TEIDÄT HA­KA­TAAN.
TAIDEPAUKKU
Erityisen taireellinen annos hapanta.
TAIRE
Se, mitä ei ihan ymmärrä. Määritelmänsä mukaan TAIRE on sellainen asia, jota joku TAIREEKSI väittää, eivätkä aivan kaikki kehtaa nauraa. Määritelmä on yleistys erään entisen ay-johtajan Willie Dixonin merkityksellisyydestä bluesille LAPAUTTAMASTA LAUSUNENNOSTA: "Sanotaan nyt niin, että KUUNO on kirjoittanut kirjan nimeltä 'I am the blues', eikä ihan kaikki kehtaa edes nauraa." Kannattaa huomioida sellainen seikka, että sane on vahvasti ruratiivinen, ja siksi aivan erityisen LEIKKISÄ.
TAPANI GANJA
Jamaicalainen muusikko.
TAVUJA, PERKELE!
Tähän tapaan vaatii tulisieluinen tiedon­käsittely­toimi­henkilö itselleen käsiteltävää materiaalia. Kansan keskuudessa kuuluisaksi käsillä olevan LAPAUTTEEN teki eräs nykyinen KOKEEKSMUKSEN kansanedustaja, joka synkkinä hiihtely­toimi­henkilö­aikoinaan tuli epähuomiossansa LAPAUTTANEEKSI saneen melkein oikein; sanonta tunnetaankin valitettavan yleisesti juuri tässä väärässä muodossaan — mikä on tietysti hyvä.
THE GIRL FROM LAPANEMA
"LAPANEMAN tyttö", suosittu ja tunnettu hissimusiikkiteos. TAIREluoma on sekä ulkomaan- että ulkomaankielinen, ja se tunnetaan myös nimellä GAROTA DE LAPANEMA. LAPANEMA on suurehko riodejanerolainen uimaranta.
THE MAMAS & THE LAPAS
Aikanaan suosituhko orkesteri, joka loihti mm. menestysteoksen KALLIOFORNIA uneksii. Samasta teemasta teki myöhemmin uuden, suuremman variaation SUUR‑KALLIOFORNIA uneksii suurorkesteri THE GREATER MAMAS & THE GREATER LAPAS.
TROLLIN TROPPIVUODET
TROLLIN TROPPIVUODET ei taida olla suomalainen lapastenelokuvan klassikko. Elokuva se ei ehkä ole lainkaan, eikä melko varmasti mykkä. Jos sen joku käsinkirjoitti ja KÄSIN ohjasi, saattoi asialla olla T. TENUJOKI — tai sitten joku muu. Mikäli teoksella on tarina, saattaa se kertoa internetissä operoivan ärsyttäjän tai vaihtoehtoisesti jonkinlaisen peikon pitkähköstä louhostelukaudesta tai vaihtoehtoisesti lääkintäjaksosta. Muutkin tulkinnat ovat mahdollisia, mutta eivät kai onneksi sentään pakollisia.
TULOSTE TAI ULOSTE
Työnjohto-oppia.
TURSKA
Gadus callarias, kalalaji, jota pyydetään nykyisin lähes yksinomaan Islannin ja Norjan vesiltä. Oli aina 1970-luvulle saakka sillin jälkeen maailman tärkein ruokakala. Ei pidä sekoittaa tuskaan, joka ei ole kala ensinkään. Tieto ei tiettävästi lisää TURSKAA, eikä TURSKA tietoa. TURSKA on myös hyvin vähälle huomiolle jäänyt ohjelmointikieli.
TYHJÄNOSOITTAJA
Monen ohjelmointitoimihenkilön suosikkikoirarotu. Rotu on kotoisin ulkomaasta, ja sen nimi on angloamerikaksi Null Pointer. Kun TYHJÄNOSOITTAJA aiheuttaa poikkeuksellisen tilanteen, esimerksi osoittamalla elämäntehtävänsä vastaisesti jtak muuta kuin tyhjää, kutsutaan ilmiötä nimellä NullPointerException.
[ulkomaan vitosia]
Maailma on täynnänsä tärkeitä viisikoita, joista moni on vähintään ulkomaankielisperäinen; jotkin ovat jopa ulkomaan-ulkomaan-kielisperäisiä.
FEM FATALE
Kohtalokas viisikko tai viisi kohtalokkuutta klusterina.
FEMGSHUI
Tuhansia vuosia vanha kaukoulkomaalainen ympäristöoppi.
FEMISMI
Viisikoiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseen tähtäävä radikaalillinen liike.
FEM JAFFIS
FEMMOMANIA
Pakkomielteinen viisikkokiihko, joskus myös FEMOMANIA.
FEMOMENOLOGIA
Oppi, joka tutkii viisikoiden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.
FEMOUS FIVE
Kovin pleonastillinen viisikkomainen viisikko.
FEM DÄRIFRÅN ei oikeastaan kuulu tänne, mutta viis siitä.
VADE RETRO, SAATANA!
Jeesus-peräinen, melko tyly toivotus väistää tai painua muualle. Jeesus suosi "saatanaa", mutta muitakin voimasaneita voi käyttää: VADE RETRO, HITTOLAINEN! VADE RETRO, JUMANAULA! jne.
VALLAN OLMIJAKO-OPPI
VALLAN OLMIJAKO-OPIN mukaan valta tulee jakaa olmeille: erikseen SÄÄTÖOLMILLE, HUOMIO-OLMILLE ja TOIMEENSANO-OLMILLE.
VASEMMUUSVALTIOPERIAATE
Valtio-opillinen periaate, jonka mukaan viranomainen saa huomioida seikkoja vain VASEMMALLA KÄDELLÄ KÄSIN. Periaatetta noudatetaan valitettavan harvoin.
VERSAALINHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Tukijärjestelmä, jolla varmistetaan, että VERSAALIT ovat tarpeen mukaan käytössä. Tällaisia järjestelmiä käyttävät usein internetin ns. keskustelufoorumeille KIRJOITTELEVAT henkilöt. Parhaat foorumit hoitavat tällaisten seikkojen huomioimisen käyttäjiensä puolesta.
[vi|kate]

Tunnetusti vi on paras ja siitä syystä suosituin editori. kate puolestaan on jostain syystä myös melko suosittu — ja sitä paitsi myös editori. Näiden kapistusten sekakäyttöäkin harrastetaan, mitä on pidettävä surkuteltavana.

Koska sekä vi että kate kumpikin ovat — kuten jo todettu — editoreita, voidaan niiden nimiä vapaasti käyttää toistensa asemesta; erityisen hyvin tämä sopii piilokiroiluun (VOIHAN KATETTU!) tai toisaalta yleiseen sanoman hämärtämiseen (KATEHANNES, KATEINA, KATERUS, VITRAALI, VIUS ym.), joka on aina kannatettava tavoite. Jäljessä mainittuun käyttöön sopivat erityisen hyvin sellaiset sanaparit kuin KATEETTI—VIETTI. Kannattaa panna merkille sellainen seikka, että joskus menetelmää noudattava saattaa ikään kuin oheisvaikutuksena tulla julkikiroilleeksi: PÖYTÄ ON VITTU — tarkkana on siis oltava, TAVALLAAN.

VI-KATE-MIES
Ongelmalliseen sekakäyttöön ajautunut toimihenkilö; sellainen, joka käyttää sekä vi:tä että kate'iä. Tällainen henkilö ei vielä onneksi ole täysin pelastamattomissa.
VI-KINKI
vi‑editorilla aseistautunut skandinaavinen gangsteri. VI‑KINGIT ovat usein sotajalalla emacsistien kanssa.
VI-LUNKI

vi-editoria hyödyntäen suoritettu kieroilutoimenpiteistö.

VI-TSIKÄS
Leikkisyys, joka on päästelty vi-editoria käyttäen.
VI-TUTUS
vi-editorin käytöstä koituva suunnaton riemu. Eräs politiikassa tunnettu valtiotieteen tohtori on vaivojaan säästämättä selvittänyt, että VI-TUTUKSEEN ei sentään voine kuolla.
VIIHDETAIDE
Jos on olemassa viihdetaiteilijoita, on myös oltava olemassa VIIHDETAIDETTA.
VOIMASANANPALVONTA
SANANPALVONNAN alalaji, jonka tunnettuja tyyppejä ovat mm. PERKALANPALVONTA, HITSIN­PIMPULAN­PALVONTA, JUMA­RAKENNUS­TARVIKKEEN­PALVONTA ja SAATAVANAN­PALVONTA.
VOITON AVAIMET KILISEVÄT TASKUSSA
…MUTTA NE VAIN KÄYVÄT VÄÄRÄÄN LUKKOON. Pessimistiseltä haiskahtava sanonnantapainen sopii erityisen huonosti murheilutapahtumien lopputulemien LEIKKISÄÄN ennusteluun. Sanonta vaikuttaa kumpuavan soittoepelien yhteisestä piilotajunnasta, ja se on siten myös AIVASTUKSEN TAIREELLINEN.
VUORENSEIKKOJEN TANSSI
Norjalaisperäinen säveltaireteos, joka tunnetaan myös nimillä VUORENSEIKKOJEN LUOLASSA, VUORENKUNINKAAN LUOLASSA ja VUORENKUNINKAAN SALISSA — tuntemattomaksi on jäänyt syy, joka on riivannut norjalaiset tuhlaamaan niin monta nimeä yhteen ainoaan teokseen, joka vieläpä on vain osa laajempaa teelmää.
YKSI LENSI KÄSIN YLI PESÄN
Oudoksuttavasti nimetty parantoladraamatyyppinen taireluoma. Nimennän oudoksuttavuus perustuu mm. siihen tosiseikkaan, että KÄSIN lentämisen taito on kovin harvinainen.
YKSI LENSI YLI KÄENKUJAN
Helsingin Sörnäisiin sijoittuva parantoladraama.