seuloste

Mutta miksi ihmeessä?

Leikkisyys ei valitettavasti ole katoavaa kansanperinnettä. Siitäkin huolimatta on katsottu tarpeelliseksi ryhtyä tallentamaan kansanperinteen ääliömäisimpiä tuloksia. Tämä saitti on juuri tuo tarkoitettu tallenne. Lönnrotiaanisen keruutehtävän lisäksi toimitus pyrkii antamaan suosituksia uusiksi huonoiksi kielenkäytänteiksi.

Koska CAPSLOCKITTAMINEN on huomattavan huono käytäntö, on katsottu sopivaksi taltioida aineisto soveltuvin osin VERSAALEIN. Oraalituotannossa CAPSLOCKITTAMISEN voi suorittaa huutamalla. Kuten tunnettua, tärkeintä ei ole, että vitsi on vanha, vaan että se on huono ja toisaalta että huono vitsi huononee huudettaessa entisestään.

Aineiston laadusta: se on huono. Huonoutta on kuitenkin monenlaista:

Varsinaiset lapautteet
Nämä muodostavat kokoelman kovan, pahalta haisevan ytimen. Tämä on se varsinainen sanasto, jota ahkerasti viestinnässään käyttäen saa jonkinlaista mainetta ympäristössään. Kaikki lapautteiksi luettavat asetteet kuuluvat seikkaperän lapaset alle.
Artikkelit
Jostain syystä on katsottu, että joitain seikkoja on tarpeen selventää laajemmin tai ainakin seikkaperäisemmin. Sellaiset lapautteet on asianmukaisesti asetettu omaan asiakokonaisuuteensa.
Arvoitukset
Arvoitukset ovat usein hyvin ärsyttäviä, ja kuuluvat siten ilman muuta tähän kokoelmaan; valikoima erityisen huonon-ärsyttäviä arvoituksia on koottu kokoelmaan arvoitukset.
Havainnot
Kuten usein on, on huonoudessakin totuudella tapana olla tarua ihmeellisempi. Maailmassa sijaitsee huomattava määrä hyvin leikkisiä seikkoja — tähän kokoelmaan kerätään viitteitä juuri sellaisiin, osakokoelmaan havainnot.

Kaikki lapautteet, artikkelit, arvoitukset ja havainnot on aseteltu seikkaperiin (“kategoria”) soveltuvin osin; seikkaperälinkit ovat varsin ilmeisellä tavalla esillä. Yksittäisiin lapautteisiin, artikkeleihin, arvoituksiin ja havaintoihin on lisäksi saatettu lisätä asiattomuussanoja, “seikkoja”. Seikkapilven pitäisi myös olla melko suoraviivaisella tavalla löydettävissä.

Satunnaislapautin: on valmistettu vehje, joka arpoo lapautteiden joukosta tietokonemaisen satunnaisesti yhden lapautteen. Vehje ilmenee linkkinä “satunnaislapauteväärän käden puoleisessa navigaatiopökäleessä, ja sitä käytetään samaan tapaan kuin muita vastaavia vehkeitä.

Aineistoa hyödyntäessään kannattaa huomioida vielä sellainenkin seikka, että vaikka aineisto onkin historiallisesti ääliömäisyyksien taltio, on useiden lapautteiden totuudenmukaisuus kuitenkin ilmeinen — esimerkeiksi käyvät vaikka rehelliseltä keskustalaiselta pohjalta; kätisyysrajoitteinen; ei se siitä tai piimisti.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.