1-ttäisseuloste

LÄÄKETAIRE

Jos on olemassa lääketiede, ja toisaalta POIKKITAIDE ja ‑TIEDE, on symmetrian nojalla TAVALLAAN ehkä oltava myös LÄÄKETAIREtta. Tai sitten ei, mistäpä siitäkin niin varma voisi olla?

Seikkaperät: lapaset, taire — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.