1-ttäisseuloste

REHELLISELTÄ KESKUSTALAISELTA POHJALTA

Kun jokin hanke tai toimi aloitetaan todelliset tarkoitusperät salassa pitäen ja toisaalta päämääriin pyritään mahdollisimman epärehellisin keinoin, ollaan toimeen lähdetty REHELLISELTÄ KESKUSTALAISELTA POHJALTA.

Seikkaperät: lapaset, politiikka — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.