lapautetta pöytään

NELIÖIKÄÄ TUO YMPYRÄ!

Tavallisesti työnjohtotilanteissa (ei työn-) käytetty tavattoman LEIKKISÄ komentolausahdus. Saneen ylenmääräinen leikkisyys perustuu suoritettavaksi vaaditun tehtävän tunnettuun vaikeahkouteen. Sanetta käytetään tavallisesti ikäänkuinnillisen abstraktina viitteenä, joka osoittaa johonkin aivan muuhun tehtävään — harvalla työpaikalla (ei työ-) sijaitsee neliöimistä odottavia ympyröitä.

Seikkaperät: lapaset, taire, työnjohto-oppi — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.