artkikkeli

pankkitoimihenkilön metamorfoosit

PANKKITOIMIHENKILÖ ei sinänsä ole mitenkään erityisen LEIKKISÄ sana, mutta sen väännelmät saattavat joidenkuiden mielestä ollakin. Siltä varalta, että lukija kuuluisi tuohon säälittävään joukkoon, luetellaan alla joitakin:

DONKKITOIMIHENKILÖ
Koripullisti.
DRINKKITOIMIHENKILÖ
Sihneen metsästyksen toimessa oleva toimihenkilö.
DUNKKUTOIMIHENKILÖ
Erityisen leikkisä toimihenkilö, törkymöykky suorastaan.
FANKKITOIMIHENKILÖ
FILUNKITOIMIHENKILÖ
Epärehellisiä toimia toimitteleva toimihenkilö.
HENKITOIMIHENKILÖ
Henkimaailman vehkeitä selittämään erikoistunut toimihenkilö, ns. meedio.
MUNKKITOIMIHENKILÖ
Munkiksi ryhtynyt, sellaiseksi aikova tai sellainen joskus ollut toimihenkilö (tarkoitetaan uskonnollis-, ei ravinnollishenkistä munkkiutta).
PANIIKKITOIMIHENKILÖ
Toimihenkilö, jonka ydinosaamisalueeseen kuuluu panikointi.
PENKKITOIMIHENKILÖ
Penkkiseikkojen huomioimiseen erikoistunut toimihenkilö t. penkillä istuva toimihenkilö.
PINKKITOIMIHENKILÖ
Vaaleanpunainen toimihenkilö; lajin kuuluisa edustaja on Vaaleanpunainen pantteri.
PLANKKITOIMIHENKILÖ
Kengänkiillotustoimihenkilö.
PUNIKKITOIMIHENKILÖ
VASENNISTOLAISESTI orientoitunut toimihenkilö.
PUNKKITOIMIHENKILÖ
1. möyk. ns. punk-tyyppisen järjestetyn äänen päästelemiseen erikoistunut toimihenkilö. 2. punkkien (Acari) metsästäjä t. edunvalvoja.
RANKKITOIMIHENKILÖ
1. louh. Rankkia valmistamaan erikoistunut toimihenkilö l. mäskistä viinan pois tislaaja. 2. Rankissa palveleva, tyypillisesti sotilaallinen toimihenkilö.
SANKKITOIMIHENKILÖ
Vanhanaikaisia aseita koskevia seikkoja huomioiva toimihenkilö.
SINKKITOIMIHENKILÖ
Sinkistä valmistettu tai sinkin kanssa pulaava toimihenkilö.
SKUNKKITOIMIHENKILÖ
Haisunäätien (Mephitis mephitis) harrastaja.
TANKKITOIMIHENKILÖ
Toimihenkilö, joka on vastuussa tankeista, tyypillisimmin olut‑.

Seikkaperät: artikkelit, louhostelu, murheilu — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.