lapautetta pöytään

JOS [X] METSÄSSÄ, NIIN [Y]?

Metsässä käsin sijaitsevia puita

Kaukoulkomaalaiseksi väitetty ar­voi­tuksellinen kysymys kuuluu jos puu kaatuu metsässä, eikä ketään ole kuulemassa, kuuluuko siitä ää­ni? Kysymys on tavalliseen tapaan varsin hyvä, ja siihen vas­taa­mi­seen ryhtyvät syyllistyvät ta­val­li­sesti monenlaiseen tuomittavaan filosoofillisointiin. Kysymys on joka tapauksessa siinä määrin kut­kut­tava, että siitä on julkaistu runsaasti muunnelmia, melkein kak­ki julmetun LEIKKISIÄ. Alla ko­ko­elma tarkoitettuja muunnelmia:

Seikkaperät: kuvitustaire, lapaset, taire — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.