1-ttäisseuloste

…TAI SUT HAKATAAN

– Nyt bokrataan, tai sut hakataan!
Fem jaffis!

Melko ankarahkonsutjakahko lau­sun­nonvahvike. Vahvistuksen­a­lai­nen lausunto on yleensä ko­men­to­tyyp­pi­nen, mutta muitakin käy­tän­tei­tä nou­da­te­taan. LOUHOKSELLE siitä, TAI SUT HAKATAAN. Siir­rä tuo jääkaappi yli tuon synkän vir­ran, TAI SUT HAKATAAN. KYLLÄPÄ AIKA RIENTÄÄ, KUN PITÄÄ LA­PA­SI­A, TAI SUT HAKATAAN. Kohtelias toi­mihenkilö tietenkin sanoo kor­rek­tillisemmin TAI TEIDÄT HA­KA­TAAN.

Seikkaperät: kuvitustaire, lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.