lapautetta pöytään

TÖISSÄ

LOUHOSTELUN toimessa. LOUHIMOA käy kutsuminen TYÖPAIKAKSI tai SORVIN ÄÄREKSI, mikäli tavoitteeksi on asetettu LAPASEN humoristisuus, mikä asiaintila valitettavan usein vallitsee.

Seikkaperät: lapaset, louhostelu — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.