lapautetta pöytään

LOUHOS

LOUHINNAN akti tai sen suorituspaikka, jälkimmäisessä tarkoitteessa usein kaupallisen yrityksen tarkoitukseen varaama tila, ns. ravintola t. LOUHIMO. Ravintolan ns. terassia voi leikkisyyspäissään kutsua AVOLOUHOKSEKSI. Myös TERDE on käyttökelpoinen sane mainittuun tarkoitteeseen. Käyttöesimerkki: Kylläpäs siitä LEIMAHTI melkeä LOUHOS.

Seikkaperät: lapaset, louhostelu — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.