lapautetta pöytään

MAÑANAAJA

Pappi, ŠAMAÑAANI tahi muu maagillisia toimenpiteitä suoritteleva toimihenkilö, joka on alati valmiina manaustöihin, “heti huomenna”.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.