1-ttäisseuloste

TERSKIS, TERMOS, TERSE[TTI], TERPPA, TERPPES, TERVENTES, MORIENTES, ONKSEMORO?, KARTONKI

ÄLTIÖLEIKKISIÄ tervehdyksiä.

Seikkaperät: lapaset, terskikset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.