voimasanonta

HELVETIN KAKS POTENSSIIN NELJÄ!
Häveliäisyyssyistä ilmaistaan joskus sijainnillis-aritmeettinen voimasane näin, eikä alkuperäisessä muodossaan.
JUMARAKENNUSTARVIKE
Metavoimasana; JUMAVASARAN, JUMANAULAN ja JUMALAUDAN yläkäsinte. JUMALAPANEN on samaa juurta, vaikkei LAPANEN varsinaisesti rakennustarvike olekaan — kuin silloin tällöin.
KATOS [voimasana], JOHAN LAPPAA LAPASIA
(Yl. runsasta) lumen- tai vedentuloa kommentoiva interjektio.
KIROILEE KUIN KORSTEENI
Puheena oleva entiteetti käyttää oraalituotannossaan runsaasti ns. voimasaneita.
KIROSANAPRAKTIIKKA
1. lääk. joukko voimasanepitoisia menettelytapoja nivelten ja tukirangan huonontamiseksi. 2. harjaantuneisuus ns. voimasanojen käytössä. Henkilön, jolla on hyvä KIROSANAPRAKTIIKKA, voidaan sanoa KIROILEVAN KUIN KORSTEENI.
[krsnt]
Kansan suussa ja korvissa, näppäimistöillä, näytöillä, näyteikkunoissa sekä painettuna sanana esiintyy ilahduttavan usein perkele-ludensiivi PRKL. Siinä määrin LEIKKISÄ on tässä hyödynnetty vokaalit­tomuus­käytäntö, että sitä on viipymättä syytä laajentaa voimasanailuun yleisemmin, JMRKNNSTRVK, VTT, STN, JMLT, HLVTT! SMN KSKST sentään!
Millä kelillä on huono noitua pehmoisesti?
LAPAUTA VASTAUS
MITÄ [voimasana partitiivissa], SIKA PUUSSA⁈
Interjektio, joka ilmentää lausujansa suurta hämmästystä. Vrt. FEM JAFFIS!.
PERKALA
Oikein LEIKKISÄ muunnelma tunnetusta voimasanasta.
PERKELAATTORI
Toiselta nimeltään LAPATINPANNU t. voimasanepulputin. Puheena oleva laite tuottaa runsaasti kiroilua — tai sitten aiheuttaa sitä.
PERSETTI, JUMALATION, PERSKUTA[RALLAA]
LEIKKISIÄ voimasanoja.
PHP
Akronyymillä PHP tahdotaan joskus tarkoittaa erästä "ohjelmointikieltä". Alun pitäen nimi on LAPAUTETTU sanoista Personal Home Page, mutta selitettä on sittemmin LEIKKISTETTY, ja nykyään sen sanotaan olevan ns. rekursiivinen akronyymi sanoista PHP: Hypertext Preprocessor. Kakkein luontevin ja tarkin deakronymisointi kuuluu kuitenkin Perkeleen Huono Paska (kannattaa huomata, että huonoa käytetään tässä klassillisessa mielessä). Ohjelmoitsentatoimihenkilöstön piiristä sane on päässyt karkuun yleiseen käyttöön, ja sitä kuulee ja näkee esim. seuraavanlaisissa konteksteissa:
  • Säikähdin siinä määrin, että turahti PHP:t housuun.
  • Markus-setä lähtee tästä PHP:lle.
  • — Olikos siellä HYVÄ MEISINKI? — Ei, vaan ihan PHP.
Ikäänkuinnillisen rekursiivisena deakronymisointina kuulee joskus sanottavan Pahalle Haisee PHP.
[piilokiroilu]
Kiroileminen on usein tarpeen, ja sitä paitsi se on sekä hauskaa että hyödyllistä kaikille. Usein on kuitenkin valitettavasti niin, että täysimittainen ja peittelemätön voimasaneiden käyttö ei ole täysin suotavaa. Monet paheksuvat noiduntaa esim. kirkossa, työpaikalla tai louhoksella. Sellaisissa tilanteissa on kätevää, ja sitä paitsi LEIKKISÄÄ, käytellä viattoman oloisiin sanoihin kätkettyjä voimasanoja, tai voimasanoja etäisesti muistuttavia saneita; hyvän KIROSANAPRAKTIIKAN omistavalta henkilöltä on lupa edellyttää tämänkin taidon hallitsemista. Alla joitakin esimerkkejä:
  • Kylläpä KAHVITUTTAA!
  • JUMALAUSE!
  • Ei varsinaisesti edes louhostautuminen HUVITUTA.
  • SAATAVANA!
  • PERR-soonallisen LAPANEN olo!
  • No voi nyt PYHÄ VITUS!
  • SOVITUN hieno juttu!
TAVUJA, PERKELE!
Tähän tapaan vaatii tulisieluinen tiedon­käsittely­toimi­henkilö itselleen käsiteltävää materiaalia. Kansan keskuudessa kuuluisaksi käsillä olevan LAPAUTTEEN teki eräs nykyinen KOKEEKSMUKSEN kansanedustaja, joka synkkinä hiihtely­toimi­henkilö­aikoinaan tuli epähuomiossansa LAPAUTTANEEKSI saneen melkein oikein; sanonta tunnetaankin valitettavan yleisesti juuri tässä väärässä muodossaan — mikä on tietysti hyvä.
VADE RETRO, SAATANA!
Jeesus-peräinen, melko tyly toivotus väistää tai painua muualle. Jeesus suosi "saatanaa", mutta muitakin voimasaneita voi käyttää: VADE RETRO, HITTOLAINEN! VADE RETRO, JUMANAULA! jne.
[vi|kate]

Tunnetusti vi on paras ja siitä syystä suosituin editori. kate puolestaan on jostain syystä myös melko suosittu — ja sitä paitsi myös editori. Näiden kapistusten sekakäyttöäkin harrastetaan, mitä on pidettävä surkuteltavana.

Koska sekä vi että kate kumpikin ovat — kuten jo todettu — editoreita, voidaan niiden nimiä vapaasti käyttää toistensa asemesta; erityisen hyvin tämä sopii piilokiroiluun (VOIHAN KATETTU!) tai toisaalta yleiseen sanoman hämärtämiseen (KATEHANNES, KATEINA, KATERUS, VITRAALI, VIUS ym.), joka on aina kannatettava tavoite. Jäljessä mainittuun käyttöön sopivat erityisen hyvin sellaiset sanaparit kuin KATEETTI—VIETTI. Kannattaa panna merkille sellainen seikka, että joskus menetelmää noudattava saattaa ikään kuin oheisvaikutuksena tulla julkikiroilleeksi: PÖYTÄ ON VITTU — tarkkana on siis oltava, TAVALLAAN.

VOIMASANANPALVONTA
SANANPALVONNAN alalaji, jonka tunnettuja tyyppejä ovat mm. PERKALANPALVONTA, HITSIN­PIMPULAN­PALVONTA, JUMA­RAKENNUS­TARVIKKEEN­PALVONTA ja SAATAVANAN­PALVONTA.