lapautetta pöytään

[hämärä tiiveys]

Kirjallisessa viestinnässä on tiiveys hyve, samoin hämäryys. Alla joitakin tärkeitä viestintäkeinoja, joilla tavoitteisiin voi pyrkiä, ja LAPAUTTEEN lopussa seisoo tällä kertaa esimerkillisyyksiä, eikä niinkään LAPANEN.

Loogisia operaattoreita on hyvä käyttää tavujen tai muiden kirjainyhdelmien asemesta, aina kun siihen on mahdollisuus. Alla taulukoituina suomen kirjainyhdelmiä ja, tai ja ei vastaavat operaattorit.

tavu symbolit
JA · &
TAI +
EI ¬ !

Merkki “=” tarkoittaa tarkkaan ottaen suunnilleen on yhtä kuin, mutta siitä huolimatta sillä voi huoletta korvata kirjainpötkön on.

Joidenkin ulkomaankielisperäisten sanojen äänneasu muistuttaa jotain suomenkielistä sanaa tai sellaisen osaa, mutta saattaa olla kirjoitusilmiasultaan lyhyempänä parempi kuin suomenkielinen ilmaisu. Toisaalta esim. englannin or voidaan aina korvata vastaaavalla loogisella operaattorilla (tai), x. edellä.

Eräät kirjaimet ovat helposti tulkittavissa lyhentymiksi useammasta merkistä; kaikkein ilmeisin esimerkki on kirjain “x”, joka klassillisessa teinikielenkäytössä on jo vuosituhansien ajan korvannut yhdelmää ks. Muita käteviä ovat esim. “š”, jonka voi ajatella tarkoittavan samaa kuin sh, ja saksan “ß“, jolle on suomea kirjoitettaeßa useinkin käyttöä. Myös ligatuurit kuten “æ” ja “œ” ovat hyvin houkuttavia.

Korttipakan maiden nimet ovat tietysti sanoja sellaisenaan, mutta kyllä niitäkin käyttäen voi pakkaa sekoittaa: TU♣, SIE♠, PE♦SVALO jne.

Numeraalien käyttöä sananosina on käsintelty jo aiemmin.

Edellä luvattuja esimerkillistyksiä ovat:

Seikkaperät: lapaset, taire, ulkomaat — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.