1-ttäisseuloste

RUUMIINKULTTUURIT

RUUMIINKULTTUURI tarkoittaa kirjaimellisesti ruumiin t. ruumiiden viljelemistä t. kasvattamista. Koska ruumiita on kahdenlaisia, on RUUMIINKULTTUURIssakin erotettavissa kaksi pääsuuntaa: KEHONKULTTUURI ja KALMONKULTTUURI, joista edellisellä tarkoitetaan ns. la(pa)sten valmistamista perinteisin menoin ja siitä seuraavaa henkilön kasvamista. KALMONKULTTUURI taasen viittaa kalmojen enentämiseen esim. sodan keinoin. Harrastus vaikuttaa olevan varsin suosittu eri puolilla maailmaa. RUUMIINKULTTUUREITA ei tiettävästi harrasteta KHAINUUSSA, koska niitä ei tueta maataloustuin.

Seikkaperät: lapaset, taire — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.