fartikkeli

seikka

seikka asia, olosuhde, huomioinnin kohde. Tässä seik­kai­lussa on nyt huomioitava eräitä s:ja. On syytä huomioida muutamia oluts:ja. seikkasana 1. seikkaa koskeva sana. 2. kielit. adverbi. seikkamääräys 1. seikkaa koskeva määräys. Huomioikaa tuo s.! 2. kielit. adverbiaali. suurseikka sel­lainen seikka, joka on todella syytä huomioida. huo­mion­kipeä s. s., joka kärsimättömästi kaipaa huomiointia. si­vuseikka. tyyliseikka poikkeuksellisen t. huomattavan tyy­likäs seikka. Onpa hänellä siinä tyylis.! muotoseikka jon­kin muotoinen seikka. Toin pyöreitä s:ja kaupasta, tet­ra­edrin muotoiset olivat päässeet loppumaan. seik­kai­lun­ha­lui­nen adj., seikkojen huomioimiseen taipuvainen. seik­kai­lu­kas moniseikkainen. G-seikka. tosi seikka erittäin seik­ka­mai­nen seikka. tosiseikka seikka, jonka olemassaolosta vallitsee laaja yhteisymmärrys l. sen ontologinen asema on vakaa. epätosiseikka seikka, jonka ontologinen asema on jo­tenkin kyseenalainen. seikkaperäinen 1. seikasta läh­töi­sin oleva. 2. seikkatakaosainen. Uudet mällimme ovat seik­ka­pe­räi­siä, toisin kuin viime vuoden mällistön viis­to­pe­räi­set. seikkava hyvin seikkainen. seikkabussi linja-auto­mai­nen kuljetusväline, johon muusikot säilötään esiin­ty­mis­seikkojen huomioimisten välillä. muu seikka jokin toi­nen seikka. Huomioidaan ensin suurs:t ja muutama oluts. ja sitten vasta m. s:t.

Seikkaperät: artikkelit, seikkaoppi — seikka: .

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.