tiere

0,0254 METRISTÄ TOI[M|S]EEN
SI-järjestelmään päivitetty versio vanhasta LAPAUTTEESTA "tuumasta toimeen". SANO.
105 Pa
SI-järjestelmän paineissa on alettu LOUHOSTA kutsua 105 Pa:ksi. Menettely on hyvä ja kannatettava. Myös muoto KÄMMENESOSA­MEGA­NEWTON­PER­NELIÖ­METRI on TAVALLAAN suositeltavuuden rajoissa.
ABSOLUTISTINEN NOLLAPISTE
Kappaleen sihnetilan sanotaan olevan ABSOLUTISTISESSA NOLLAPISTEESSÄ, kun se ei sisällä lainkaan ALKOAINEITA. Tilanne on onneksi teoreetillinen, eikä sitä luonnossa tavata.
ALKOISVAIKUTUS
Alkoholistisen taloustieteen peruskäsinteitä. ALKOISVAIKUTUKSIA tunnetaan ainakin kahtalaisia: positiivisia ja negatiivisia. Ensin mainituista tärkeimpiä lienevät SIHNE ja PÖRRIÄINEN, jälkimmäisista taasen ainoahko tunnettu on NÄKÖKULMAONGELMA.
ANDEROLLI
FANDEROLLI ∧, elikkäs oikein kiva konjunktio.
ANTIDIOOTTI
Aine, joka auttaa idioottien sietämisessä. Tärkeän ANTIDIOOTTIryhmän muodostavat erilaiset päihteet, mm. PISNESHOOFFEN ja RADIKAALIKÄÄRYLEET.
ASIANAJAJA
1. Henkilö, jonka pääasiallinen tehtävä on kuljettajan ominaisuudessa ohjastaa asiaa t. asioita. 2. Asioita metsästävä henkilö.
asiasanasto
Suositeltavia seikkaperäisiä sanoja ja niiden selvennöksiä. EIKUN LUVE
ASIOIDA
Valmistaa t. suorittaa asia t. asioita. ASIOINTI on usein luonteeltaan t. se usein johtaa seikkojen huomioimiseen. Verbi on geneerisyytensä perusteella erittäin suositeltava kaikkeen käyttöön.
asioista ja seikkojen huomioimisesta
Asiaseikkojen perussanasto ja joitakin käyttöjä sekä suosituksia. EIKUN LUVE
BANAALIKÄRPÄNEN
Huomattavan lattea ja arkinen hyönteislaji; perinnöllisyystieteellisesti laji on hyvin epäbanaali, koska sillä on niin HYVÄT VEHKEET, nimittäin suuret kromosomit.
CANIS LAPAS FAMILIARIS
LAPASEN kesytetty muoto, "kotiLAPANEN".
CETERIS PARITUS
Lat. muiden paritellessa. CETERIS PARITUS ‑oletus tehdään mielellään esim. louhos­talous­teoreetillisissa tarkasteluissa: jos LAPASEN hinta nousee, ihmiset juovat enemmän NEULOSTA, CETERIS PARITUS. Oletus on lähes aina täysin irrelevantti eikä sillä ole mitään tekemistä käsillä olevan seikkakokonaisuuden kannalta, mutta niin on vain kovin kiva sanoa, sano.
DYSTOOPPINEN IHOTTUMA
UTOOPPISEN IHOTTUMAN vastakohta; ihottuma, joka ei maailaile erityisen miellyttävää kuvaa tulevaisuudesta tai paikoista, joita ei ole.
EDMONTON EULERS

Eräs ulkomaalainen matematiikka- ja jääkiekko-organisaatio.

EPISTEMOLOGIA
Filosofian haara, epäreilujen teemojen selitysoppi.
EPISYKLI
1. Epäreilu ykli. 2. PEELÖN jäsenlehti.
FARTITIIVI
FARTITIIVI haiskahtaa taivutusmuodolta, mutta eipä se sellainen ole, vaan kyseessä on rektaaliprosodillinen kategoria: saneen katsotaan olevan FARTITIIVISSA, jos sen oraalisen tai tekstuaalisen lanseeraamisen ajanhetkellä flatustetaan. Jälkimmäisessä tapauksessa saattaa saneen fartitiivisuus jäädä havainnoimatta, jollei sitä jotenkin tekstiin merkitä; asiatyylissä käytetään yleensä alaindeksiä f. — groteskityylissä taasen praat! on sopiva.
Muistaakseni meidän oli määräf. singahtaapraat! louhokselle?
Jos pidetään tarkasti silmällä saneen flato-temporaalisten ominaisuuksien välittymistä, merkitään fartitiivisaneen päälle viiva ja loppuun rivinkeskinen piste:
No eikös nyt sitten jo⁠· louhostauduta?
Jos edellä kuvattuja merkintöjä on käsillä olevassa teoksessa runsaasti, saattaa luoma olla ns. FARTITUURI.
FILENTROOPPI
Epäjärjestyksen rakastaja, FILENTROPIAN harrastaja.
[geometrilliset draamat]
Geometria kiinnostaa kakkia, eikä vähiten dramaatikkoja. Niinpä on maailma väärällään NELIÖ‑, VIISIKULMIO‑ ja NELJÄKÄSDRAAMOJA. Eräs kiinnostava alalaji on ns. trigonometrilliset draamat, joista usein esitetään nimenomaisesti KOLMIODRAAMOJA ja HYPOTENUUSADRAAMOJA. Eräissä epäeuklidisissa universumeissa esiintyy myös harvinaisehkoja KAKSIKULMIODRAAMOJA.
HEHEMOTH
Äärimmäisen LEIKKISÄ kulttikirjaolento.
HERETKÄÄ!
SEIKKALAISCATOLISEN KIRKON jäsenjulkaisu.
HETKEN PUOLIJOHDE
Liekewoimatoimihenkilöt eivät voi puhua mielijohteista, mintähden käyttävät he tällaista kieroilmausta. Erityisen omituista mielijohdetta kutsuvat sekä liekewoimatoimihenkilöt että maallikot sujuvasti MIELIPUOLIJOHTEEKSI. MIELIPUOLIJOHTEITA käytetään myös hankkeissa, joissa tavoitellaan hienoliekewoimaisten laitteiden epädeterminististä toimintaa. KIEROUTUSKESKUKSISSA valmistetut vehkeet ovat yleensä juuri sanotun mallisia.
[homeopaattiset hyödykkeet]
Homeopatia on varsin LEIKKISÄ käytäntö itsessään, mutta disipliinin harrastajien tuottamat hyödykkeet vasta ovatkin, kuten esimerkiksi:
  1. HOMEOPAATTINEN HAPAN (kraanavesi);
  2. HOMEOPAATTINEN SINAPPIKAASU (ilma);
  3. HOMEOPAATTINEN KATTOMAALI (jälleen kraanavesi);
  4. HOMEOPAATTINEN KIRJASTO (yksi arkki valkeaa paperia riittänee).
Edellä mainitut esimerkkituotteet siis (1) päihdyttävät hyvin tehokkaasti pienenäkin määränä; (2) sopivat erinomaisesti kemialliseen sodankäyntiin tai (3) niillä voi maalata tyypillisen asunnon katon käyttäen n. teelusikallisen verran hyödykettä. Kannattaa huomioida sellainen seikka, että kohtien (1) ja (3) hyödykkeet sopivat vallan erinomaisesti ristiin käytettäviksi, mikä onkin maalarit tuntien varsin kätevää.
HUMANOIDIPUSKOMPLEKSI
Pseudoanalyysin käsityksen mukaan toimihenkilön normaaliin kehitykseen kuuluva ongelmaatillinen seikkavyyhti, jossa miespuolinen toimihenkilö kiintyy eroottisesti ufoonsa.
HUOMIOIMISIIN!
Tämä erkaantumistointen yhteydessä usein käytetty jälleennäkemistoivotus viittaa siihen, että kokoontuessaan henkilöillä on usein tapana ryhtyä seikkain huomiointiin.
HUOMIOISTUIN
Istuin, jolta KÄSIN huomioidaan seikkoja. HUOMIOISTUIMELTA KÄSIN operoivaa seikkain­huomioitsija­toimi­henkilöä kutsutaan joskus HUOMARIKSI.
Huomioitavia kohteita

Maailmalle on kylvetty kaikenlaista kohdetta: taajamia, järviä, saaria niihin järviin jne. Osa niistä — joskin harmillisen pieni osa — on päätetty nimetä huomionarvoisesti.

Valkeakoski‑nimisessä Khainuun osavaltiossa sijaitseva Seikka:

Valkeakosken Seikka kartalla


Pihtiputaalaisten kelpaa todellakin huomioida paikkojaan: esimerkiksi Seikka

Pihtiputaan Seikka kartalla

…vaikuttaisi olevan melkoisen sykkivä metropoli:

Ja toisaalta, jos edellinen Seikka kyllästyttää, voi käydä huomioimassa Kolima‑järvessä sijaitsevan saaren:

Pihtiputaan Seikka-saari kartalla

HUOMIOKAPITULI
HUOMIOKAPITULI on SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON hallinnollinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu monenmoinen asiointi sekä seikkojen huomiointi.
HUOMIOKIRKKO
HUOMIOKIRKKO l. KATETRAALI on SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON riippakunnan keskuskirkko, jossa seikat huomioidaan keskitetysti.
HUOMIOPÄIVÄ
Erään lahkon mukaan maailmanhistorian viimeinen päivä; päivä, jolloin kaikki seikat viimein huomioidaan — mukaan luettuna G‑seikat.
HUOMIOTALOUS
Talousjärjestelmä, joka pyörii pitkälti seikkojen huomioimisen ympärillä. HUOMIOKOTITALOUDEN jäseniltä ei tapaa jäädä seikkoja huomioimatta — paitsi tietysti G-seikkoja.
HUOMIOVALTA
Jos henkilöllä on oikeus huomioida jokin seikka, sanotaan hänellä olevan HUOMIOVALTA sanottuun seikkaan nähden.
HUONO SAPIENS SAPIENS
Kahdesti viisas ja silti huono.
HUONON DYNAMIIKAN TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ
Luonnon tapahtumat vievät kohti suurempaa huonoutta. Lokaalisti huonoutta voidaan vähentää, mutta sekin enentää universumin kokonaishuonoutta. Sivumennen voidaan todeta, että tämä sääntö on ainoa pätevä sääntö ajan suunnan määräämiseksi: aika on suurempi siellä, missä huonous on suurempi.
HYVÄN SÄÄN AIKANA
Kun SÄÄ olet hyvä.
IDNAPPAUS
Kuten ihmisryöstö, mutta kohdistuu erääseen ns. psyyken ns. osaan. Ns. psykoanalyyttisen omaisuusrikollisuuden piirissä tunnetaan myös teot EGONAPPAUS ja SUPEREGONAPPAUS, joista jälkimmäinen on erityisen törkeä tekomuoto edellisestä. Kaikki mainitut teot ovat teonkuvaukseltaan melko epämääräisiä, koska suojeltujen oikeushyvien kohteet ovat varsinaisesti olemassa vain voimakkaan pseudotieteellisessä mielessä.
JOUKKOTAPPELU
Joukko-opillinen välienselvittely, joko 1º joukkojen välinen tai 2º jonkin joukon alkioiden välinen. Ykköstyypin tapauksessa tarkoitetaan useimmiten kahden joukon 𝔸 ja 𝔹 alkioista karteesisella tulolla 𝔸 × 𝔹 muodostettujen parien tappeluiden joukkoa 𝕋𝔸𝔹. Kannattaa panna merkille, että ykköstyyppinen joukkotappelu jää kovin vaisuksi, jos toinen joukoista on tyhjä joukko ∅; tällainen tulo 𝕋𝔸∅ on nimittäin ∅. Kakkostyypin tapauksessa tappelunmuodostussäännöt ovat hieman epämääräisemmät, mutta pantakoon nyt erityisesti merkille, että tappelunmuodostusjoukossa on syytä olla vähintään kaksi alkiota, tai syntyy joko ns. itseistappelu tai tyhjä tappelu 𝕋 eli tappeluton joukko.
JUMALAPADZILLA
SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON mytologiaan kuuluva hirviö.
KATETRAALI
1. katetrointiin varattu juhlavahko tila. 2. HUOMIOKIRKKO. 3. kate-editorin käyttöön pyhitetty tila.
KÄTISYYSRAJOITTEINEN
Ns. oikeakätisyydestä kärsivä henkilö.
KÄTISYYSRAJOITTEISTO
Ihmiskunnan keskinkertaisto. POLIITTINEN KÄTISYYS­RAJOITTEISTO on lähes aina väärässä, mintähden sitä kutsutaan leikillisesti joskus "oikeistoksi".
KATOS [voimasana], JOHAN LAPPAA LAPASIA
(Yl. runsasta) lumen- tai vedentuloa kommentoiva interjektio.
KEMIIKKA
Kemia‑nimisen disipliinin ludensiivinen nimi. Alan harrastajaa on syytä kutsua KEEMIKOKSI. Erityinen KEMIIKAN ala on suorittaa KEEMISTELYÄ seisaaltaan; tointa kutsutaan osittain ulkomaankielisesti STAND UP ‑KEMIIKAKSI.
KIRKKOVENE & KAUPUNKIVENE
SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON jäsenlehti.
KOGNITIIVINEN DISKONANSSI
Vaikeasti dilemmaatillinen tila, josta kärsivä jenkkatoimihenkilö kyllä tietää DAISKOSSA oleskelun paheksuttavaksi, mutta oleskelee sellaisessa silti.
Kuka on meteurologin suosikkihahmo?
LAPAUTA VASTAUS
KULTAINEN LEIKKAUS
KULTAINEN LEIKKAUS, kätevämmältä nimeltään φ, on MÖKÄÖLJY-laimennusmenettelyssä ("blandaus") käytetty esteetillisesti erityisen viehättävä lienten suhde:
½(1 + √5) osaa laimennetta, 1 osa hyötykuormaa
Tämän suhteen voi saavuttaa myös ns. fibonaccillisena juomasarjana, jossa hörpätään vuorotellen varsinaista ja tyhjää määrät:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, jne.
Täten menetellen äärettömännen ja sitä seuraavan annoksen suhde on juuri edellä sanottu; ts. tämä moniloikka­menettelytapa johtaa edellä kuvattuun esteetillisyyden multihuipentumaan ikäänkuinnillisesti raja-arvona. Lisäetuna, sikäli kun HUUTELUAINEEN laimentamista ylipäänsä voi mielekkäänä pitää, voinee nähdä sekoitussuhteen aavistuksenomaisen saatanallisuuden. Kultaistakin parempana moni pitää ns. YLIKULTAISTA LEIKKAUSTA:
1 osa heikennintä ja ½(1 + √5) osaa DOKAIINIA
Ja kakkein paras on tietenkin ns. PLATINALEIKKAUS, josta monet leikkisöitsijät käyttävät nimitystä PARAHULTAINEN LEIKKAUS:
½(1 + √5) osaa mökäöljyä
Eivätkä leikkaukset tähän lopu: KELTAISTA LEIKKAUSTA sovellettaessa sekoitussuhteella ei katsota olevan juuri merkitystä, kunhan lopputulos kellertää; ULKOKULTAINEN LEIKKAUS taas johtaa ainesosien häveliääseen suhteeseen lopputuotteessa. KALTAINEN LEIKKAUS on samanlainen jonkin toisen leikkauksen kanssa, kun taas MULTAINEN LEIKKAUS jätetään mieluiten suorittamatta. MALTAISELLA LEIKKAUKSELLA tarkoitetaan yleensä GEPARDIN leikkaamista ikään kuin ylöspäin l. NEULOSTAMISTA. ILTAINEN LEIKKAUS suoritetaan pimeyden turvin. ARVOVALTAISEN LEIKKAUKSEN suhteita ei pidä käydä kiistämään. ITSEVALTAINEN LEIKKAUS tehdään muita huomioimatta; KANSANVALTAINEN taasen päinvastoin enemmistön mielen mukaan; VÄKIVALTAINEN LEIKKAUS on yleensä rikos. KOLTIAINEN LEIKKAUS taasen on karmea yhdyssanarikos, eikä tarkoita yhtään mitään.
KUUTIOJUURIHOITO
Eräs geometrisen hammaslääketieteen alaan kuuluva toimenpide. Muita alan suorituksia ovat esim. IKOSAEDRIJUURIHOITO, YMPYRÄJUURIHOITO ja NELJÄKÄSJUURIHOITO.
KYLLÄPÄ AIKA RIENTÄÄ, KUN PITÄÄ LAPASIA
NUHTEELLISUUSTEORIAN mukaan aika kulkee nopeammin, kun on LAPASET kädessä KÄSIN.
LA PAS ‑MUUNNOS
Vähän kuin Laplace-muunnos, mutta LAPASEMPI; LA PAS -MUUNNOKSELLA voi muuntaa differentiaaliLAPASEN algebralliseksi LAPASEKSI, jonka ratkominen on tyypillisesti paljon helpompaa kuin differentiaaliLAPASEN.
LAKUPUNKTIO
Erikoinen uskomushoito, lakritsalla pistely.
LAPAHTUMAHORISONTTI
Romahtanutta LAPASTA, ns. MUSTAA KAULA‑AUKKOA ympäröivä rajapinta, jonka sisältä eivät LAPAHTUMAT karkaa; eivät yleensä edes yritä. LAPAHTUMAHORISONTTI on NUHTEELLISUUSTEORIAN keskeisiä käsinteitä.
LAPANEN LAPANEN LAPANEN: LAPANEN LAPANEN
Käsillä KÄSIN olevan kokoelman kal­tais­ten korpusten ko­ko­a­mi­ses­sa yleensä "joudutaan" TA­VAL­LAAN plagioimaan mui­den tuo­tan­toa. Edellä sanottu pätee tä­hän kokoelmaan aivan eri­tyi­sesti, kos­ka sen toimituskunta vierastaa oma­peräistä a­jat­te­lu­a, luovuutta tai muu­ta henki­maailman vehkeilyä. Niinpä täl­lä LA­PAUT­TEEL­LA julkais­taan se­man­tillis-tyylillinen variaatio varsin klas­sil­li­ses­ta tutkimuspaperista Chicken Chicken Chicken: Chicken Chicken. Lapautteen otsikon mukaisesti nimetty, lu­va­tun plagiaattimainen asiapaperi tarjoillaan yleisölle PDF-muotoisena tuotteena, ja sen lähdekoodi on myös pantu y­lei­sön saataville GitHub-palvelusta käsin. Dokumentin nimestä lienee pääteltävissä, että LAPANEN on melko keskeisessä o­sas­sa sen sisällössä.
Lataa se PDF tätä linkkiä hivelemällä käsin. Tee se heti, tai muuten!
Meta: tämä LAPAUTE on kertakakkisen tuhannes kategoriaan la­pa­set LAPAUTETTU tuotos, mistä syystä se on luon­teel­taan­kin ikäänkuinnillisesti tavanomaistakin juhlavanpi. Voi tätä ilon päivää!
No jo nyt on kumma, jos et vielä lapauttanut sitä PDF-lapasta!
LAPARDOLOGIA
LAPASTEN, LAPAUTTEIDEN, LAPARAATTIEN yms. seikkojen selitysoppi. Esim. käsillä olevaa kokoelmaa on sopiva pitää LAPARDOLOOGILLISENA ensyklopediana.
LAPAS ATHENE
SEIKKALAISEN mytologian POIKKITIETEEN ja ‑TAIREEN sekä hölmöyden jumalapasetar. Toisin kuin Pallas Athene, joka syntyi isänsä Zeun päästä, syntyi LAPAS ATHENE isänsä LAPASESTA.
LAPASITANSSI

1. Leikk. entiteetin LAPAISUUSaste. LAPASITANSSIn symboli on 𝚲. LAPASITIIVINEN REAKTANSSI 𝓡𝚲 on määritelmänsä mukaan:

𝓡𝚲  (𝛚𝚲)-1
missä 𝛚 on henkilön tai LAPASEN kulmataajuus eli pyörimisnopeus.

2. Eräs melko LAPANEN tanssi.

LAPASITORI
1. Laite, jonka LAPASITANSSI on hyvin suuri LAPASEN kokoon nähden. 2. melko LAPANEN tori t. aukio.
LAPASLUU
Anat. selkärankaisten lapaspuolella oleva, tav. leveä ja litteä LAPASEN luu.
LAPASSORSA
1. Muuan sorsalintulaji, Anas clypeata. 2. LAPASTAMIStarkoitukseen varattu, yl. pullomainen ns. yöastia. 3. LAPASEN nk. lähdekoodi ("duck code", "sorsakoodi"). On aivastuksen yllättävää, että LAPASELLA yleisessä tapauksessa on lähdekoodi — LAPANEN näet ei yleensä ole tietokoneohjelma.
LAPATIA
Seikk. käsinpitämättömyyden tila. Sana on peräisin eräästä ulkomaasta, ja sen alkuperäinen kirjoitusilmiasu on jotakuinkin tällainen: λαπάθεια. Sanotussa ulkomaassa vaikuttanut eräs ajatussuuntaus käsitti LAPATIAn henkilölle tavoitelluksi tilaksi; sellaiseksi jossa oman vaikutusvallan ulkopuolelle jäävät seikat pyritään tieten jättämään huomioimatta — pyritään toisin sanoen kohtaamaan G-seikkojen olemassaolo tyynin mielin.
LAPATTI
1. s. SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON jäsenten viikoittainen lepopäivä. LAPATTIVAPAA LAPATTAMISEEN varattu vapaa‑ t. lomapäivä. LAPATTIVUOSI vuoden mittainen LAPATUS‑sessio. 2. v. LAPATTAA‑verbin yksikön kolmannen persoonan imperfekti. Sehän LAPATTI kuin viimeistä päivää!
LEIKKISÄÄ
1. Meteur. LEIKKISÄ SÄÄ; sää leikisti; leikkiin liittyvä sää. Tänään vallitsee koko maassa oikein huono LEIKKISÄÄ. Tänään vallitsee koko maassa LEIKKISÄÄ. 2. LEIKKISÄ, jonka perään on lisätty Ä‑kirjain. 3. sinä, leikisti.
LEONARDO DA LINCI
Nimestä päätellen ilmeisesti eräässä helsinkiläis­huvipuistossa syntynyt vasenkätinen renessanssi­neropatti.
LIEKKEISÄ
Sähköinen. LIEKKEISÄ muistuttaa sanana LEIKKISÄÄ, mutta LIEKKEISYYS ei ole millään muotoa leikin asia.
LOISTAVA POLKUPYÖRÄ
Melko tuntematon eteläamerikkalainen ääriVASENNISTOLAINEN sissiliike.
louhos-wc-diskurssi
Johdatus toimenbidé-diskurssi-etiketin perusteiden alkeisiin. EIKUN LUVE
MATO, MATO, MAALIKATO
Pintakäsittelytarvikkeen loppumista, KAPELOA tai häviämistä kommentoidaan näin, eikä esim. näin.
MENNEEN KESÄN LUMIA
meteur. erittäin nokkela ja omaperäinen viittaus menneisyyteen ja toisaalta sinne kuuluviin seikkoihin, jotka nykyajassa luetaan jotenkin epämuodikkaiksi. Vertauskuvallisen saneen pintakuohun huomattava vitsikkyys perustuu sen ilmeiseen meteurologiseen epätodennäköisyyteen.
METEUROLOGIA
LEIKKISYYTTÄ kipunoiva poikkitieteellisluontoinen sane, jolla yleensä tarkoitetaan ns. sääoppia. Oraalituotannossa on hyvä presenteerata tämä vaikea sana näin: meteɂùrologia, jotta nokkeluus varmasti kaikille avautuu.
meteurologiset paineet
Säätä koskevia paineita selityksineen. EIKUN LUVE
Mikä on vihreä ja syytä huomioida?
LAPAUTA VASTAUS
MIKÄS LAPASEN TAPPAIS, JOS EI LAPANEN ITSE?
Lumentulo ei tahdo millään loppua.
Missä kädessä on lapasen hyvä olla?
LAPAUTA VASTAUS
n. kämmenen lapasta
Seikkalaiskatolisen kirkon seikkaopin kulmakivet. EIKUN LUVE
NÄKYMÄTÖN KÄSIN
Adam Smithin taloustieteisiin tuoma, silmällä havaitsematon KÄSIN, joka pakottaa ihmiset toimimaan teorian edellyttämällä tavalla. Käsinte on sukua Näkymättömälle Lapaselle, mutta aika kaukaista.
NUHTEELLISUUSTEORIA
Teoria EPÄNUHTEETTOMISTA LAPASISTA. Teorian keskeisin löydös on: LAPASEN nopeus ei riipu LAPASTAJAN liiketilasta.
OIKEA KÄSI EI TIEDÄ, MITÄ VASEN TEKEE
Kyseessä on varsin tyypillinen oikeakätisharha: kyse on pikemmin siitä, että oikea käsi ei ymmärrä, mitä vasen tekee. Hyvät jussit!
OIKEALLA KÄDELLÄ
Väärällä kädellä, huonostikl., puutteellisesti, hutiloiden, eikä siis toisin sanoen ensinkään VASEMMALLA KÄDELLÄ.
ON SE ILMOJA PIDELLY
LAPANEN, jolla voi ilmoittaa keskustelukumppanille, että puheena oleva asia ei TÄHÄN PALAAN jaksa juurikaan kiinnostaa.
OPERETIONALISOINTI
1. teoreetillisen KÄSINTEEN yhdistämistä operetin mitattaviin ominaisuuksiin (kesto, LEIKKISYYS, TAIREELLISUUS). 2. jnk seikan musiko-ludensifiointi siinä määrin, että se kelpaa vaikka operettiin.
PALLASDULLA
Eräästä kalasta valmistettu, tai sellaiselle, taikka joko titaanille tai gigantille nautittavaksi tarkoitettu RADIKAALIKÄÄRYLE. Käytetään joskus sa­nan­muuntoloogillisena koodinimenä eräälle konditorio­tuot­teelle.
PALSTERNAAKKA
Harvinaiseen lentovihannesten sukuun kuulunut, jo lakkautettu evoluutiokokkeilu.
PASTAVAAVI
1. eräästä vesi-jauho-elintarvikkeesta kovasti pitävä — tai sellaisesta tehty — pienhenkilö, "vauva". 2. suorastaan ruokottoman leikkisä sananmuuntologilliste vastapaavista.
PAUKKUPAKKANEN
On niin kylmä, että on aivan pakko HYPÄTÄ PITUUTTA.
PELASTAKAA EDES ILMIÖT
Eräs SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON seikkaopillinen jäsenyhdistys, jonka keskeisenä toimialana on pelastaa yleisestä teoriasta eksyksiin päässeet havaitut ilmiöt takaisin teorian piiriin. Yhdistys käyttää nimilyhennettä PEELÖ ja se julkaisee jäsenlehteä nimeltä EPISYKLI.
PIHAUTTAA SUMPIT
Suorittaa kahvinkeittotoimenpide. Kahvin keittäminen ei sinänsä ole erityisen LEIKKISÄÄ, mutta tämä nimenomainen sananmuunnelmaan houkuttava tapa ilmaista toimi on sitä liiankin kanssa. Toimeen soveltuva LAPAUTIN on nimeltään SUMPINPIHAUTIN.
PIIRASTULI
Missä seikkalaiskatoolikot arvelevat käväisevänsä ennen TAIVASTELUN VALTAKUNTAAN siirtymistänsä. Toiseen suuntaan matkalla olevat suorittavat käynnin PIIRASMENISSÄ.
PISNES
1. Hoidettava asia; huomioitava seikka; liiketoimi, ruraalistamalla johdettu angloamerikan sanasta business biznis. 2. PISNESHOOFFEN lyhyemmin ja tehokkaammin. Saneen kaksoismerkitys mahdollistaa kielellisesti erittäin tiiviin tai nokkelan epämääräisen louhostautumis­suunnittelun: Tars PISNESTÄÄ. Lähden kaupungille hoitamaan PISNEKSIÄ. Olutta koskeva liiketoimi: PISNESPISNES.
POIKKITAIDE ja -TIEDE
Vaikuttaa siltä, että on olemassa sekä poikkitaiteellisia että poikkitieteellisiä seikkoja. Tästä on pääteltävä, että on olemassa myös POIKKITAIDE ja POIKKITIEDE. Edellinen aivan epäilemättä kuvaa katkenneita tai katkonaisia asioita ja jälkimmäinen puolestaan tutkii niitä.
PRIORISOIDA
Tehdä apotin avustajaksi t. luostarin esimieheksi; tehdä sellaisen kaltaiseksi. APRIORISOIDA viedä sanottu arvo. APRIORINEN edellä sanotun arvon poisoton kaltainen. APRIORINEN SYNTEETTINEN keinotekoinen edellä sanotun kaltainen. APRIORINEN SYNTEETTINEN TIETO luostarin esimiehen viraltapanoa koskeva keinotekoinen tieto.
PUNAJUURISIIRTYMÄ
Punajuuren havaitsija siirtyy suurella nopeudella poispäin havaitusta, kuten oikein on. Sinijuurisiirtymästä ei oikein mitään tiedetä, koska sinijuuria ei tiettävästi ole havaittu.
REIKIÄ NOLLA!
Näin on hyvä huudahtaa henkilön, joka on saanut ns. puhtaat paperit eräässä uskomuslääketairehoitotarkastuksessa.
RIKOO ON RISKIANALYYSISSÄ RUMA
1. Projektinhallintatiedettä: riskianalyysi on syytä suorittaa käyttäen löysähköjä vaatteita 2. Erään khainuulaisäänitaireilijan aiheesta valmistama taireluoma.
RIPULI
Lunta tunnetusti pidetään valkeana ulosteena, mistä seuraa muun muassa, että vettä on pidettävä ulosteen nestemäisenä olomuotona, so. ripulina — ja siten vesisadetta ripuli­sa­teena (tekninen termi on RIPULAATIO). Käytännettä ei ole syytä rajoittaa vain mete­u­ro­lo­gil­lis­tisiin kuvauksiin, vaan sitä on pidettävä täysin uni­ver­saa­li­na, ja siten puhuttava esim. RIPULIN­PAISUMUKSESTA, MYRSKYSTÄ RIPULILASISSA tahi RIPULIROKOSTA. Vatupassia on hyvä kutsua RIPULIVAA'AKSI; henkilö, joka on laiminlyönyt louhostelun tykkänään, saattaa olla RIPULI­SELVÄ. RI­PU­LIT­TIMIA käytetään erinäisten ruohoaluiden kastelemiseen. Eräs horoskooppimerkki on RIPULIMIES. Ymmärtänette menettelytavan ja sen varsin ilmeiset ansiot.
SÄÄ
Sinä ruratiivissa. SUURSÄÄ suuri sinä, edelleen ruratiivissa. SÄÄILMIÖ olet ilmiömäinen, ehkä tähti. SÄÄENNUSTE sinun tulevaisuutesi. SÄÄHAVAINTO sinun tekemäsi tai sinusta tehty havainto. SÄÄTUTKA nopeuttasi mitataan. SÄÄTIEDOTE sinun julkaisemasi tiedonanto. SÄÄTILA sinun tilasi. SÄÄTILANNE saa aivan liikaa maataloustukea. PAIKALLISSÄÄ sinä lokaalisti (ja ruratiivissa). UUTISET JA SÄÄ sinun suhteesi uutisiin. MERISÄÄ mereinen sinä tai sinä merellä. SUOJASÄÄ sinä olet turvassa. SÄÄ olet METEUROLOGIAN tutkimuskohde.
SÄÄ ON KUIN MORSIAN
1. meteuroloogillinen arvostelma, jota käytetään tavallisesti mukamas ironiseen sävyyn tiedottamaan huonosta SÄÄSTÄ. 2. humoristinen tiedote toimihenkilölle, joka ehkä on morsian. Oikeakielistiköt jalostavat huomautuksen muotoon SINÄ OLET KUIN MORSIAN, tai vähintään SÄÄ OLET KUIN MORSIAN. Saneen oletettu hauskuus piilee siinä tosiseikassa, että toimihenkilö harvoin joutuu morsiameksi tietämättään, eikä näin ollen tavallisesti tarvitse asiasta itselleen tiedotettavan.
SÄÄLLINEN
Sellainen, jossa on SÄÄtä, säättömän vastakohta. Päivät ovat usein säällisiä, kuten usein yötkin. Sinä olet erityisen SÄÄLLINEN, joskin vain ruratiivissa.
SÄÄSTÖ
SÄÄSTÖ on joukko tai kokoelma SÄItä, aivan kuten puusto puita tai päästö päitä. SÄÄSTÖPANKKI on jotenkin aika kummallinen ajatus.
sama- ja eriseikkaisuus
EIKUN LUVE
Sananmuuntologillistinen pakkaus
Sanoparien muuntelu niiden alku­tavuja päittäin vaihtaen ja SAMALLA lennossa vo­kaa­lisointua korjaten lienee kakille tuttua ja rakasta LEIKKISYYTTÄ. Tarkoitettu hilpeys perustuu jok­seen­kin aina muunto-operaation lop­pu­tuloksen kaksi- tai muu­luku­määrä­mie­li­syy­teen: MU­KA­VA VALKKU; PEHMEÄ JÄNIS; PENNUILLE JAFFAA; FINAALIIN ASTI. Itse sana SANAN­MUUNNOS esimerkillistää ti­lan­net­ta oivasti. Niin mahtava on se päänsisäinen voima, joka tulkitsee arkipäivän kieli-ilmentymiä sanan­muun­telu­mah­dol­lisuuk­sia kartoittaen, että on TAVALLAAN sangen yllättävää havaita tunnetun lei­po­mo­tuote­val­mis­ta­jan päättäneen juhlia erään tuotteensa pak­ka­uk­sen paremmaksi­tekemistä merkitsemällä siihen tekstin UUSI KÄTEVÄ PAKKAUS; olkoonkin, että tuote sisältää melko runsaasti ravintokuituja.
SATAA KUIN PAAVISTA KAATAEN
Vallitsee melko vähäsateinen SÄÄ.
SCHRÖDINGERIN KIKKA
Sellainen temppu, joka TAVALLAAN onnistuu ja sitten taas toisaalta samanaikaisesti tavallaanillisesti ei; tempun suorituksen lopputuloksen sanotaan olevan huonossa superpositiossa — ennen kuin lopputulema havaitaan lopulta huonoksi. Temppuja havaitaan yleisesti suoritettavan KIEROUTUSKESKUKSESSA. POLIITTISEKSI SCHRÖDINGERIN KIKAKSI kutsutaan temppua, joka tähtää päinvastaiseen lopputulokseen julkilausutun tavoitteen kanssa; PSK:n superpositiotila poistuu, so. poliitillinen aaltofunktio romahtaa, ns. kepun­petos­paljastus­hetkellä.
SCHRÖDINGERIN KISSA SUPERPOSITIO­KIITOKSILLA ELÄÄ
Niin — jos elää.
SEIKANAJAJA
ASIANAJAJA, joka on keskittynyt seikkatyyppisiin asioihin.
SEIKANAJOKOIRA
1. eräs koirarotu. 2. seikk. hyvin koiramainen SEIKANAJAJA.
seikka
Seikkaperäinehkö sanakirja-artikkelin tyyppinen lapautus. EIKUN LUVE
SEIKKA-AVERSIO
SEIKKA-AVERSIIVISEKSI sopii kutsua toimihenkilöä, joka karsastaa seikkojen huomioimista.
SEIKKA GRÖN
1. Suosittu viihdetaireilija. 2. Puolittain ulkomaankielinen vihreänvärinen seikka.
SEIKKALAINEN SALAATTI
SEIKKALAINEN SALAATTI on seikkaperäinen ruokalaji, joka koostuu perinteisesti tomaatista, kurkusta, punasipulista, oliiveista, fetajuustosta sekä seikoista.
SEIKKALAINEN TRAGEDIA
SEIKKALAINEN -, kuten kreikkalainenkin -, TRAGEDIA kertoo toivottomaan tilanteeseen joutuneesta päätoimihenkilöstä ja hänen huomioitavakseen tulevista seikoista. Tarinan traagisuus perustuu usein siihen, että seikat nousevat esiin ilman päätoimihenkilön toimenpiteitä ja ikään kuin hänen syyttään.
SEIKKALAIS-ROOMALAINEN PAINI
Roomankielisesti suoritettu vaativa seikkain huomiointi.
SEIKKALAISCATOLINEN KIRKKO
SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON veljesjärjestö, jonka päähuomiointiala on Catoon liittyvien seikkojen joukko.
SEIKKALAISET AAKKOSET
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö.
SEIKKALAISKATOLINEN KIRKKO
Erään seikkaopillisen suuntauksen kannattajakunta. Sanotusta instituutiosta käytetään myös nimitystä ORTOGONAALIKIRKKO; nimitys viittaa siihen, että suuntauksen edustajat huomioivat vain toisiinsa nähden suorassa kulmassa olevia seikkoja.
SEIKKAMELSKA
Hyvin sekainen seikkajoukko.
SEIKKAMETELISOPPA
Seikoista ja melusta aikaan saatu KEITTO t. sen nauttimisella mukaansaatettu SIHNEinen joukkosekavuus, jonka kestäessä pyritään huomioimaan seikkoja, tyypillisesti melko äänekkäästi.
SEIKKATYÖLÄINEN
Henkilö, joka huomioitsee seikkoja palkkansa vastineeksi. Yksittäisestä suorituksesta saatua palkkaa tavataan nimittää SEIKKAPALKKIOksi.
seikkojen huomioimisen epätäydellisyyslause
Seikkojen huomioimisen rajat. EIKUN LUVE
seikkojen huomiointi turskan tapaan
Miten huomioisin rakkaimmat seikkani TURSKAn kielellä? EIKUN LUVE
SELVÄ π
Irrationaaliluku l. järjettömyysluku, joka ei ole ehtinyt LOUHOKSELLE. Ei tule sekaannuttaa SELVÄÄN PYYHYN, joka puolestaan on lintu, ja yhtä lailla valitettavasti SIHNEETÖN.
SEULOSTAA
Selostaa, selventää, selitellä. Saneen LEIKKISYYDEN katsotaan yleensä perustuvan eräänlaiseen sananmuunnokseen (vihje: kokeile lyödä mielessäsi välilyönti eri kirjainväleihin.) SEULOSTE selvennys, selitelmä, seloste; mällisuoritus.
SI-etuliite-maniat
Megalomaanisen kaverit seikkojen kokoa ilmaisemassa. EIKUN LUVE
SIINÄ MAHA MISSÄ PAINITAAN
Upea sanamuunnelma vanhasta sanonnasta. Takaa käyttäjälleen ns. "hip"-statuksen. Ehdottomasti.
SIITOS KAMOIN
Kiitos samoin, mutta kuitenkin erittäinnillisen runsaasti LEIKKISÄMMIN.
SINKKIUIKKU
Eräs epäkäytännöllisenä lakkautettu evolutionäärinen vesilintulajikokeilu.
SIVUSEIKKA
Sivua koskeva tai sivussa sijaitseva seikka. Usein SIVUSEIKKAA käytetään erheellisesti tarkoitteessa "vähäarvoinen seikka" tai "huomiotta jätettävä seikka". Siihen tarkoitteeseen varattuja sanoja ovat PIENSEIKKA tai VÄHÄARVOSEIKKA.
SUOMEN KESÄ ON LYHYT MUTTA VÄHÄLUMINEN
Meteurologisen vitsihuumorin kukkeimpia klassikoita.
TAI-RE
Disjunktiivinen seikka. Sane on loppupäästänsä käsin aavistuksen latinahtava. Ei tule sotkea taireeseen, joka sekin kyllä TAVALLAAN on jonkinsorttinen seikka, vaan ei yleensä niin disjunktiivinen.
TAIVASTELUN VALTAKUNTA
Se, johon SEIKKALAISKATOLIKOT ajattelevat menevänsä HUOMIOPÄIVÄN jälkeen. Seikat on jo huomioitu, joten jäljelle jää vain äimistely.
TARTTUA KUIN LIKA SIMPPUUN
Sanonnallinen sika käy hyvin hanakasti kiinni limppuun, ilmeisesti nälissään. Käsillä oleva huomattavan LEIKKISÄ sananmuunnelma on sikäli hieno, että tavujen lisäksi tässä kääntyy myös merkitys: vaikka simput vesien pohjissa möyrivätkin, tarttuu niihin lika hyvin huonosti, kuten vedeneläviin yleensäkin. Tämä lateksihan TARTTUU tähän tuulilasiin KUIN LIKA SIMPPUUN. Turun tauti TARTTUU muupaikkakuntalaisiin KUIN LIKA SIMPPUUN. Onpas KUIN-LIKA-SIMPPUUN-TARTTUVA kappale!
TESLAAMO
Rakennus, rakennelma, laitteisto tai edellisten yhdelmä, jossa t. jolla ihminen neroksi jalostetaan tahi magneettivoita tihennetään. Erikoisesti VIINANTESLAAMOSSA valmistetaan t. nautitaan tiheämagneettivoista hapanta — nerokkaasti tai ei.
TIEDE KRIISISSÄ
Jotain odottamatonta on LAPAHTUNUT eikä yleisesti vallalla oleviin käytänteisiin voi enää sokeasti luottaa.
TOIMIELIÖ
Seikkojen huomioimiseen kykenevä entiteetti. TOIMIELIÖ on siis juurikäsite kategoriahierarkiassa, jossa näkyy entiteettejä kuten TOIMINISÄKÄS, TOIMIHENKILÖ, TOIMILEIJONA, TOIMITOHVELIELÄIN ym. TOIMIELIÖN käsite sisältää TAVALLAAN implikaation, että TOIMIELIÖSTÖÖN eivät kuulu sellaiset entiteetit, joilla ei (tiettävästi) ole intentioita — esimerkiksi TOIMIKIVIÄ ei ole olemassa, eikä sellaisista niin muodoin — Wittgensteinin hengessä — ole syytä puhua.
TOUROT-SYNDROOMA
turoːsyndroːma hermostollisesti problemaatillinen tila, joka pakottaa ihmisen suoltamaan turojuusomaisia ilmaisuita — sellaisia, joita saattaa onnettomuudekseen löytää esim. tästä kokoelmasta.
TRAGIKEEMINEN
Kuin TRAGILEIKKISÄ, mutta jotenkin KEEMISEMPI.
TRAGIOHMINEN
tragiɂoːminen sekä murheellisia että liekewoimavastuksellisia aineksia sisältävä. TRAGIOHMEDIA: TRAGIOHMINEN näytelmä, lapahtumakulku tms.
TYHMÄSTÄ SÄÄSTÄ KÄRSII KOKO LAPANEN
Tämä kansanviisaus on sillä lailla tyhmä, että jos SÄÄ olet tyhmä, niin SÄÄHÄN siitä kärsit. Osittain symmetrinen muunnelma: TYHMÄSTÄ MÄÄSTÄ KÄRSII KOKO LAMMAS: lampaan on syytä oppia määkimään fiksusti.
[ulkomaan vitosia]
Maailma on täynnänsä tärkeitä viisikoita, joista moni on vähintään ulkomaankielisperäinen; jotkin ovat jopa ulkomaan-ulkomaan-kielisperäisiä.
FEM FATALE
Kohtalokas viisikko tai viisi kohtalokkuutta klusterina.
FEMGSHUI
Tuhansia vuosia vanha kaukoulkomaalainen ympäristöoppi.
FEMISMI
Viisikoiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseen tähtäävä radikaalillinen liike.
FEM JAFFIS
FEMMOMANIA
Pakkomielteinen viisikkokiihko, joskus myös FEMOMANIA.
FEMOMENOLOGIA
Oppi, joka tutkii viisikoiden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.
FEMOUS FIVE
Kovin pleonastillinen viisikkomainen viisikko.
FEM DÄRIFRÅN ei oikeastaan kuulu tänne, mutta viis siitä.
VALELÄÄKÄRI
Aivan viime aikoina runsaasti julkisuutta saaneen VALELÄÄKETIETEEN erikoislääkäri, ts. henkilö, jonka ammatillinen toiminta tähtää valheiden hyvinvointiin. VALELÄÄKÄRIT vannovat toimeensa ryhtyessään ns. Hippokrateen valeen.
VASEMMALLA KÄDELLÄ
erit. tehdä jtn VASEMMALLA KÄDELLÄ täydellisesti, hienosti, hyvin, huolellisesti.
Tein sen VASEMMALLA KÄDELLÄ.
Ilmankos siitä tuli niin hieno!
Ks. myös OIKEALLA KÄDELLÄ.
VASEMMUUSVALTIOPERIAATE
Valtio-opillinen periaate, jonka mukaan viranomainen saa huomioida seikkoja vain VASEMMALLA KÄDELLÄ KÄSIN. Periaatetta noudatetaan valitettavan harvoin.
VASENNISTO
Ihmiskunnan parhaimmisto; se osa, joka ei kärsi KÄTISYYSRAJOITTEISUUDESTA.
VASENNUSLÄÄKE
Lääkeaine, jolla yritetään hoitaa KÄTISYYS­RAJOIT­TEI­SUUDEN ikäviä oireita. Itse vammaa ei tyypillisesti kyetä korjaamaan. Tunnettu, aika äärimmäinen VASENNUSLÄÄKE on Muciuksen käristys.
VILLASAKSI
Kiinalainen LAPANEN. Että VILLASAKSI tarkoittaa kiinalaista LAPASTA, voidaan päätellä siitä, että villasaksirapu on englanniksi "Chinese mitten crab" ("kiinalainen LAPAS‑rapu").
YSTÄVÄ SÄ LAPASIEN
SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON virsikirjaan kuuluva ralli.