1-ttäisseuloste

TOIMIELIÖ

Seikkojen huomioimiseen kykenevä entiteetti. TOIMIELIÖ on siis juurikäsite kategoriahierarkiassa, jossa näkyy entiteettejä kuten TOIMINISÄKÄS, TOIMIHENKILÖ, TOIMILEIJONA, TOIMITOHVELIELÄIN ym. TOIMIELIÖN käsite sisältää TAVALLAAN implikaation, että TOIMIELIÖSTÖÖN eivät kuulu sellaiset entiteetit, joilla ei (tiettävästi) ole intentioita — esimerkiksi TOIMIKIVIÄ ei ole olemassa, eikä sellaisista niin muodoin — Wittgensteinin hengessä — ole syytä puhua.

Seikkaperät: lapaset, seikkaoppi — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.