kuvitustaire

AAMIAINEN ON PÄIVÄN TÄRKEIN OLUT

Tärkeä ravinto-opillinen ohje puettuna ikäänkuinnillisesti sanonnan muotoon. Sanonnan epäillään olevan peräisin arveluttavista opiskelijapiireistä, mutta voinee sitä silti sentään käyttää.

Mallina kohtalaisen monipuolinen aamiainen, jollainen on tärkeä aloitus varsinkin työpäivälle

ALAN HETI HOMMIIN

Työnjohto-opillinen fraasi: en aio tehdä vaatimallenne asialle mitään, ja aion jättää tekemättömyyden kauas tulevaisuuteen. Tähän LAPAUTTEESEEN sopii mainiosti joko lisälausekkeena tai vastauksena OTAN TÄYDEN VASTUUN — tällä tahdotaan osoittaa, että vastuuta tarkoitetusta toimenpiteistöstä ja sen suorittamisesta ei kanna kukaan.

Joukko toimihenkilöitä alkamassa heti hommiinkenties myös valmistautumassa ottamaan täyden vastuun

ANTAA LAPA[A|STA]

Tervehtiä kirjaimellisesti KÄSIN t. LAPASIN. Kuvan henkilö esittää mallisuoritusta, poik­keuk­sel­li­ses­ti oikealla kädellä. Tavanomainen suo­ri­tus­ta­pa edellyttää jostain syystä nimenomaan vää­rän käden käyttöä, mikä lienee syynä käy­tännön epäsuosioon.

HAVE YOU EVER HAD ANY PROBLEMS WITH YOUR BALLS?

Sane vaikuttaa äkkipäisesti kysymykseltä, vaan eipä se sitä yleensä ole; tavallinen käyttötarkoitus nimittäin on esittää savolais-byromantillinen TERSKIS — vrt. esim. myös ulkomaankielinen vastine how do you do?

Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa em. tarkoite ei ole tähtäimessä, kyseessä on yleensä joko PULLOILU-kontekstissa suoritettu, menneisyyttä koskeva pelivälineenkuntotiedustelu — tai ns. testikulääri-interrogaatio, jollaisista yleensä pidättäydytään vieraassa ns. seurassa; paitsi tietysti eräillä murrealueilla.

Riippumatta käyttötarkoituksesta on korrekti vastaus lähestulkoon aina no, not ever. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa edellä tarkoitetuiden pulloiluvälineiden kanssa todella on ollut ongelmia; tällaisessa tilanteessa on kohteliaan toimihenkilön syytä antaa selonteko koetuista ongelmista.

FAGOTÖÖRI

Tupakoitsemista harrastava henkilö.

Fagotööri fagotaasin toimessa

HARVAMA

Ei taajama, vaan ehkä perseenkyröhtävä, sangen harvaan asuttu yhdyskunta. Yleensä näitä havaitaan Khainuussa.

Erään harvaman keskusta
JOS [X] METSÄSSÄ, NIIN [Y]?

Metsässä käsin sijaitsevia puita

Kaukoulkomaalaiseksi väitetty ar­voi­tuksellinen kysymys kuuluu jos puu kaatuu metsässä, eikä ketään ole kuulemassa, kuuluuko siitä ää­ni? Kysymys on tavalliseen tapaan varsin hyvä, ja siihen vas­taa­mi­seen ryhtyvät syyllistyvät ta­val­li­sesti monenlaiseen tuomittavaan filosoofillisointiin. Kysymys on joka tapauksessa siinä määrin kut­kut­tava, että siitä on julkaistu runsaasti muunnelmia, melkein kak­ki julmetun LEIKKISIÄ. Alla ko­ko­elma tarkoitettuja muunnelmia:

  • Jos mies puhuu yksin met­säs­sä, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, onko hän silti vää­räs­sä?
  • Jos puu kaatuu metsässä, eikä kukaan ole kuulemassa, niin miksi ihmeessä sen pitäisi ketään kiinnostaa?
  • Jos mies seisoo yksin metsässä, niin miksi ihmeessä?
  • Jos Schrödingerin puu kaatuu metsässä, eikä kukaan ole havaitsemassa, puu lienee sekä pystyssä että kaatunut?
  • Jos metsässä kaatuu puu ilman kenenkään myötävaikutusta, saadaanko siitä silti tukiaiset?
LAPANEN LAPANEN LAPANEN: LAPANEN LAPANEN
Käsillä KÄSIN olevan kokoelman kal­tais­ten korpusten ko­ko­a­mi­ses­sa yleensä "joudutaan" TA­VAL­LAAN plagioimaan mui­den tuo­tan­toa. Edellä sanottu pätee tä­hän kokoelmaan aivan eri­tyi­sesti, kos­ka sen toimituskunta vierastaa oma­peräistä a­jat­te­lu­a, luovuutta tai muu­ta henki­maailman vehkeilyä. Niinpä täl­lä LA­PAUT­TEEL­LA julkais­taan se­man­tillis-tyylillinen variaatio varsin klas­sil­li­ses­ta tutkimuspaperista Chicken Chicken Chicken: Chicken Chicken. Lapautteen otsikon mukaisesti nimetty, lu­va­tun plagiaattimainen asiapaperi tarjoillaan yleisölle PDF-muotoisena tuotteena, ja sen lähdekoodi on myös pantu y­lei­sön saataville GitHub-palvelusta käsin. Dokumentin nimestä lienee pääteltävissä, että LAPANEN on melko keskeisessä o­sas­sa sen sisällössä.
Lataa se PDF tätä linkkiä hivelemällä käsin. Tee se heti, tai muuten!
Meta: tämä LAPAUTE on kertakakkisen tuhannes kategoriaan la­pa­set LAPAUTETTU tuotos, mistä syystä se on luon­teel­taan­kin ikäänkuinnillisesti tavanomaistakin juhlavanpi. Voi tätä ilon päivää!
No jo nyt on kumma, jos et vielä lapauttanut sitä PDF-lapasta!
Lapanen on shop

Jos toimitus sekaisuudestaan huolimatta oikein epäerehtyy, on lapas-tuoteperheen puoti nyt auki. On tavallaan epäuskottavaa, että niin olisi, mutta kannattaa silti usuttaa selaimensa kaupallisen lapasen kimppuun kiireen vilkkaa. Tai sitten niin ei kannata tehdä, kukas siitäkään sitten taas tietää?

KUN PANIIKKI ON SUURIN, ON KELLOKIN JO KUUSI

NAAMANVÄÄNTÄJÄN remonttilausunto. Soveltaen voidaan kellonajat ilmoittaa kuten satakaksitoista vaille paniikki (16.08). Peltos-tutkijoiden parissa useimmin hyväksytyn tulkinnan mukaan lausahduksen tarkoituksena on kuvata tilaa, jossa tarpeelliset remonttiainekset alkavat käydä vähiin juuri niillä main, kun rautakaupat yleisesti sulkevat ovensa.

Erikoisvalmisteinen kello, johon paniikin hetki on erityisesti merkitty. Kello osoittaa aikaa kahdeksankämmentäviisi vaille paniikki — eli 5⅔ vartia vaille paniikki.
PIIMISTI

Piimänjuonnin pahetta harrastava, yl. yhteiskunnan ul­ko­puo­lelle ajautunut ihmisraunio.

Moni piimisti ajautuu paheessaan monenmoiseen väärinkäyttöön

Sananmuuntologillistinen pakkaus
Sanoparien muuntelu niiden alku­tavuja päittäin vaihtaen ja SAMALLA lennossa vo­kaa­lisointua korjaten lienee kakille tuttua ja rakasta LEIKKISYYTTÄ. Tarkoitettu hilpeys perustuu jok­seen­kin aina muunto-operaation lop­pu­tuloksen kaksi- tai muu­luku­määrä­mie­li­syy­teen: MU­KA­VA VALKKU; PEHMEÄ JÄNIS; PENNUILLE JAFFAA; FINAALIIN ASTI. Itse sana SANAN­MUUNNOS esimerkillistää ti­lan­net­ta oivasti. Niin mahtava on se päänsisäinen voima, joka tulkitsee arkipäivän kieli-ilmentymiä sanan­muun­telu­mah­dol­lisuuk­sia kartoittaen, että on TAVALLAAN sangen yllättävää havaita tunnetun lei­po­mo­tuote­val­mis­ta­jan päättäneen juhlia erään tuotteensa pak­ka­uk­sen paremmaksi­tekemistä merkitsemällä siihen tekstin UUSI KÄTEVÄ PAKKAUS; olkoonkin, että tuote sisältää melko runsaasti ravintokuituja.
SOSÉVIINI

Prosessoimatonta soséviiniä

Mikä tahansa ns. viinityyppinen MÖKÄÖLJY, jota nautitaan runsaasti sihneytymis­tarkoituksessa, ts. sanoen mikä tahansa ns. viinityyppinen MÖKÄÖLJY.

SURKEAN PAIKAN LEIRI

Muistuttaa ns. korkean paikan leiriä, mutta on tavallaan tai toisellaan huonompi. Tällaisille leireille joudutaan usein työnantajan painostuksesta käsin.

Joukko työntekijöitä ja/tai toimihenkilöitä pakotettuna surkean paikan leirille, joka on sattumalta samalla melko korkea

…TAI SUT HAKATAAN

- Nyt bokrataan, tai sut hakataan!
- Fem jaffis!

Melko ankarahkonsutjakahko lau­sun­nonvahvike. Vahvistuksen­a­lai­nen lausunto on yleensä ko­men­to­tyyp­pi­nen, mutta muitakin käy­tän­tei­tä nou­da­te­taan. LOUHOKSELLE siitä, TAI SUT HAKATAAN. Siir­rä tuo jääkaappi yli tuon synkän vir­ran, TAI SUT HAKATAAN. KYLLÄPÄ AIKA RIENTÄÄ, KUN PITÄÄ LA­PA­SI­A, TAI SUT HAKATAAN. Kohtelias toi­mihenkilö tietenkin sanoo kor­rek­tillisemmin TAI TEIDÄT HA­KA­TAAN.