lapautetta pöytään

HAA! VEET KAATUU!

Tähän tapaan ilkamoidaan ruratiivisesti vetten kaatumista. Oikeakielisesti puolestaan riemuitaan v‑kirjainten nurin menosta. Jälkimmäisessä tarkoitteessa on huomattavan vähän mieltä, koska kirjainten kaatuminen on verrattoman harvinaista; jos kuitenkin tällaista tapahtumaa kuvataan, on tapana sanonta litteroida HAA! V:t KAATUVAT! Arvoitukseksi on jäänyt, onko aiheesta PIEKSELMÄN loihtineella toimihenkilöllä ollut mielessä edellä vai jäljessä mainittu tapahtuma — syystä tai toisesta on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi teemasta teos päästellä.

Seikkaperät: äänitaire, lapaset, ruratiivit, sanonnahdukset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.