1-ttäisseuloste

FAGOTÖÖRI

Tupakoitsemista harrastava henkilö.Fagotööri fagotaasin toimessa

Seikkaperät: kuvitustaire, lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.