1-ttäisseuloste

[geometrilliset draamat]

Geometria kiinnostaa kakkia, eikä vähiten dramaatikkoja. Niinpä on maailma väärällään NELIÖ‑, VIISIKULMIO‑ ja NELJÄKÄSDRAAMOJA. Eräs kiinnostava alalaji on ns. trigonometrilliset draamat, joista usein esitetään nimenomaisesti KOLMIODRAAMOJA ja HYPOTENUUSADRAAMOJA. Eräissä epäeuklidisissa universumeissa esiintyy myös harvinaisehkoja KAKSIKULMIODRAAMOJA.

Seikkaperät: lapaset, taire, tiere — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.