ohjelmoitsenta

Tietokoneavusteinen taire.

ABSTRAKTI KOKOELMATAPPELU
Eräiden JOUKKOTAPPELU-implementaatioiden abstrakti yläkäsite: sellaisten, joissa joukkojen alkiot ovat järjestetyt johonkin tietorakenteeseen: jonoon, pinoon, listaan, hajautustauluun tms. Hyvin konkreettinen implementaatio on esim. NAKKIKIOSKIJONOTAPPELU.
ACID JAZZ
Erikoisesti nimetty jazz-populaarimusiikin erikoisala ATOMIC CONSISTENT ISOLATED DURABLE JAZZ. Lajityypin edustajat (ehkä sekä kappaleet että esittäjät) ovat atomisia, eheitä, eristyneitä ja pysyviä.
BIOSSFÄÄRI
Perussisäänulosjärjestelmäkehä, melko merkillinen sane. Lapanen.
/dev/null EI ANNA SIIPIÄ
Erikoinen mainoslause, jolla ei ole yritetty kaupata /dev/null‑nimistä epäpiristysjuomaa.
DIALT

Monissa ohjelmistokehityksen -, tai miksei muunkinlaiseen syntiin langenneissa organisaatioissa yritellään noudattaa ns. kuivaa periaatetta (DRY, Don't Repeat Yourself). Sanotulla noudattelulla yritetään 1-nkertaistetusti sanottuna välttää ns. turhaa työtä, mikä on tietenkin outoa, koska työ ei oikeastaan juuri koskaan ole turhaa.

Akronyymi DRY on ulkomaankielisistä sanoista peräisin, kuten tavallista näissä tapauksissa on. Periaatteeseen nurjasti suhtautuvissa työyhteisöissä taisteluhuudoksi valikoituu DRY:n asemesta usein DIALT (ulkom. Do It At Least Twice) — helppo on lukea sama periaate myös Do It At Least Thrice, mikä on tietysti vielä parempi. Oikein edistyksellis-taantumuksellisissa työyhteisöissä saatetaan noudattaa jopa useampi-T:llisiä periaatteita DIALTT tai DIALTTT (Do It At Least Ten Times; Do It At Least Twenty-Thousand Times), edelleen ulkom.

Suomeksi suosittelemme käyttämään noudatettavaan linjaan nähden KÄSIN nimeä MÄRKÄ PERIAATE. Jos kuitenkin on pakko käyttää ulkomaata, kuten usein on, kakkein helpoin, laiskin ja siten paras periaatejulistus samaa ulkomaankieltä edelleen hyödyntäen on tietenkin RY!

EI /* */:JA
ei komːentːeja Ohjelmoitsentaan taipuvainen toimihenkilö kieltäytyy kommentoimasta tähän tapaan. Murteita on monia:

Riviä koskevat kommentointikieltäytymiset:

  • EI //:JA (Java, C ym. )
  • EI #:JA (bash, Python, PHP ym.)
  • EI ‑‑:JA (Haskell, SQL, Ada ym.)
  • EI %:JA (mm. Erlang)
Kokonaista lausuntoa koskevat kommentointikieltäytymiset:
  • EI <!‑‑ ‑‑>:JA (SGML)
  • EI /* */:JA (Java, C ym.)
  • EI {‑ ‑}:JA (Haskell)

EMACSAKIRROOSI
VI-TUTUKSEEN verrattava tila, joka uhkaa Emacs-editorin käyttäjiä, varsinkin pitkäaikaisia suurkuluttajia.
EMACSIMAALINEN VI-TUTUS
Käsinteellinen mahdottomuudellisuus: VI‑TUTUS ei voi koskaan kasvaa EMACSIMAALISEKSI.
EMACSINEN
Sellainen joka ei VI‑TUTA, mutta ei kyllä juuri miellytäkään — sanalla sanoen huono. EMACSISTA editointia pidetään yleisesti varsin paheksuttavana TÖRKYMÖYKKYJEN puuhana.
EMACSIPAATIO
VI-TUTUKSESTA vapautuminen, siirtyminen EMACSAKIRROOSIN pariin. Kannattaa panna merkille sellainen seikka, että tarkoitettu siirtymä ei ole henkilölle hyväksi.
GREPPIMEHU
UNIX-tyyppisistä järjestelmistä poikkeuksetta löytyvän apuohjelman avulla mukaan saatettu t. hankittu mehu. Greppaas mulle vähän omenamehua! Hiilihapotettu GREPPIMEHU on olennainen osa Gin Short Drink‑ klassikkosihneytintä.
IDEOLOGIA
Vähän tunnettu erikoisdisipliini, integroitujen ohjelmointiympäristöjen selitysoppi.
LAMPINEN
Lyhennelmä erikoisesta sukunimestä LINUX­APACHE­MY­SQL­PHPINEN. Samasta juuresta on muodostettu mm. nimet LINUX­APACHE­MY­SQL­PHPI ja LINUX­APACHE­MY­SQL­PHPELA.
LAPASSORSA
1. Muuan sorsalintulaji, Anas clypeata. 2. LAPASTAMIStarkoitukseen varattu, yl. pullomainen ns. yöastia. 3. LAPASEN nk. lähdekoodi ("duck code", "sorsakoodi"). On aivastuksen yllättävää, että LAPASELLA yleisessä tapauksessa on lähdekoodi — LAPANEN näet ei yleensä ole tietokoneohjelma.
LUATETTAVA
1. Sellainen, johon voi LUATTAA. 2. Sellainen, joka voidaan t. pitää ilmaista Lua‑kielellä.
Mikä ottaa mitä vain, mutta ei anna — ainakaan siipiä?
LAPAUTA VASTAUS
PHP
Akronyymillä PHP tahdotaan joskus tarkoittaa erästä "ohjelmointikieltä". Alun pitäen nimi on LAPAUTETTU sanoista Personal Home Page, mutta selitettä on sittemmin LEIKKISTETTY, ja nykyään sen sanotaan olevan ns. rekursiivinen akronyymi sanoista PHP: Hypertext Preprocessor. Kakkein luontevin ja tarkin deakronymisointi kuuluu kuitenkin Perkeleen Huono Paska (kannattaa huomata, että huonoa käytetään tässä klassillisessa mielessä). Ohjelmoitsentatoimihenkilöstön piiristä sane on päässyt karkuun yleiseen käyttöön, ja sitä kuulee ja näkee esim. seuraavanlaisissa konteksteissa:
  • Säikähdin siinä määrin, että turahti PHP:t housuun.
  • Markus-setä lähtee tästä PHP:lle.
  • — Olikos siellä HYVÄ MEISINKI? — Ei, vaan ihan PHP.
Ikäänkuinnillisen rekursiivisena deakronymisointina kuulee joskus sanottavan Pahalle Haisee PHP.
POIKKEUSPALLO
Ohjelmoitsenta‑orientoitunut pallopeli, jota pelataan JALAN KÄSIN. Pelissä heitetään ja siepataan poikkeuksia, paitsi juostessa heitettyjä nk. JUOKSUAIKAPOIKKEUKSIA.
REFUCKTOROIDA
Refaktoroida jotain aavistuksen pieleen.
REG-NYXÄ

Ei reg-exä, vaan nykyinen säännöllinen sidosryhmä.

seikkojen huomiointi turskan tapaan
Miten huomioisin rakkaimmat seikkani TURSKAn kielellä? EIKUN LUVE
SILTA YLI SYNKÄN VI:n
Runollinen äänitaireluoma, jonka sanottaja lupailee kuulijalle rakentavansa tälle keinot ylikäydä vi‑editorin käytöstä syntyvä runsas riemu. Teos on EMACSIMAALISEN TAIREellinen, joten sanoman outoudesta ei tarvitse juuri välitellä. Alkukielellä kappaleen nimi on ollut Bridge Over a Troubled Visual Editor. Ja on TAVALLAAN edelleen.
SPAGHETTI-KOODI-WESTERN

Tylsähkönä yleensä pidetty eläväkuva-genre, jonka tematiikka pyörii rajua refucktorointia vaativan koodin ympärillä jossain lännessä, ehkä Turussa. Sane on erittäin­moni­kielinen.

SUDO SU DOKU
Ryhdy juopoksi vaikka väkisin Ubuntu-tapaan.
SUDONKUOPPA
1. erityinen ansatyyppi, jonkalaisella pyydetään root-henkilöitä, ja eritoten sellaisiksi tilapäisesti ryhtyneitä. 2. erhe, joka pyritään väkisin suorittamaan.
TAVUJA, PERKELE!
Tähän tapaan vaatii tulisieluinen tiedon­käsittely­toimi­henkilö itselleen käsiteltävää materiaalia. Kansan keskuudessa kuuluisaksi käsillä olevan LAPAUTTEEN teki eräs nykyinen KOKEEKSMUKSEN kansanedustaja, joka synkkinä hiihtely­toimi­henkilö­aikoinaan tuli epähuomiossansa LAPAUTTANEEKSI saneen melkein oikein; sanonta tunnetaankin valitettavan yleisesti juuri tässä väärässä muodossaan — mikä on tietysti hyvä.
TURSKA
Gadus callarias, kalalaji, jota pyydetään nykyisin lähes yksinomaan Islannin ja Norjan vesiltä. Oli aina 1970-luvulle saakka sillin jälkeen maailman tärkein ruokakala. Ei pidä sekoittaa tuskaan, joka ei ole kala ensinkään. Tieto ei tiettävästi lisää TURSKAA, eikä TURSKA tietoa. TURSKA on myös hyvin vähälle huomiolle jäänyt ohjelmointikieli.
TYHJÄNOSOITTAJA
Monen ohjelmointitoimihenkilön suosikkikoirarotu. Rotu on kotoisin ulkomaasta, ja sen nimi on angloamerikaksi Null Pointer. Kun TYHJÄNOSOITTAJA aiheuttaa poikkeuksellisen tilanteen, esimerksi osoittamalla elämäntehtävänsä vastaisesti jtak muuta kuin tyhjää, kutsutaan ilmiötä nimellä NullPointerException.
VERSAALINHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Tukijärjestelmä, jolla varmistetaan, että VERSAALIT ovat tarpeen mukaan käytössä. Tällaisia järjestelmiä käyttävät usein internetin ns. keskustelufoorumeille KIRJOITTELEVAT henkilöt. Parhaat foorumit hoitavat tällaisten seikkojen huomioimisen käyttäjiensä puolesta.
[vi|kate]

Tunnetusti vi on paras ja siitä syystä suosituin editori. kate puolestaan on jostain syystä myös melko suosittu — ja sitä paitsi myös editori. Näiden kapistusten sekakäyttöäkin harrastetaan, mitä on pidettävä surkuteltavana.

Koska sekä vi että kate kumpikin ovat — kuten jo todettu — editoreita, voidaan niiden nimiä vapaasti käyttää toistensa asemesta; erityisen hyvin tämä sopii piilokiroiluun (VOIHAN KATETTU!) tai toisaalta yleiseen sanoman hämärtämiseen (KATEHANNES, KATEINA, KATERUS, VITRAALI, VIUS ym.), joka on aina kannatettava tavoite. Jäljessä mainittuun käyttöön sopivat erityisen hyvin sellaiset sanaparit kuin KATEETTI—VIETTI. Kannattaa panna merkille sellainen seikka, että joskus menetelmää noudattava saattaa ikään kuin oheisvaikutuksena tulla julkikiroilleeksi: PÖYTÄ ON VITTU — tarkkana on siis oltava, TAVALLAAN.

VI-KATE-MIES
Ongelmalliseen sekakäyttöön ajautunut toimihenkilö; sellainen, joka käyttää sekä vi:tä että kate'iä. Tällainen henkilö ei vielä onneksi ole täysin pelastamattomissa.
VI-KINKI
vi‑editorilla aseistautunut skandinaavinen gangsteri. VI‑KINGIT ovat usein sotajalalla emacsistien kanssa.
VI-LUNKI

vi-editoria hyödyntäen suoritettu kieroilutoimenpiteistö.

VI-TSIKÄS
Leikkisyys, joka on päästelty vi-editoria käyttäen.
VI-TUTUS
vi-editorin käytöstä koituva suunnaton riemu. Eräs politiikassa tunnettu valtiotieteen tohtori on vaivojaan säästämättä selvittänyt, että VI-TUTUKSEEN ei sentään voine kuolla.