politiikka

Politiikka vaikuttaa ehkä olevan jo itsessään maksimaalisen leikkisää, mutta aina sitäkin voinee sentään huonontaa.

ALUEELLISTUA
Siirtyä KHAINUUSEEN.
ASETTAA KEPULOITA RATTAISIIN
1. Haitata jotain hanketta erityisen epärehellisin keinoin. 2. Valmistautua suorittamaan maalaisliittolaisjoukon siirtohanke rattain.
CATO VIE KALATKIN VEDESTÄ
Outo väite, jota sanontana usein toistellaan. Catohan tunnetusti ei ollut kaksinen kalamies.
CERVIDAEPORVARIT
Suom. HIRVIELÄINPORVARIT, SORKKAPORVARIEN heimo. Alaheimoista tunnetuin lienee PEURA­PORVARIT, ja eritoten sen jäsen KESY­PEURA­PORVARI, jota usein PORO­PORVARIKSI nimitetään. PORO­PORVAREITA esiintyy varsin yleisesti Pohjoismaiden pohjoisosissa (Pohjois-Suur-KHAINUUSSA), jossa niitä yleisesti pidetään KOTI­PORVAREINA. PORO­PORVARIN pitoa säädellään erityisellä PORO­PORVARIN­HOITO­LAILLA, ja, kuten tavallista, PORO­PORVARIN­PITOA tuetaan runsaasti elinkeinotuilla.
INFINITESIMAALINEN
Ääretöntä työehtosopimusta koskeva.
KÄTISYYSRAJOITTEISTO
Ihmiskunnan keskinkertaisto. POLIITTINEN KÄTISYYS­RAJOITTEISTO on lähes aina väärässä, mintähden sitä kutsutaan leikillisesti joskus "oikeistoksi".
KEPUCCINO
1. GEPARDIannos. 2. Täydellisen ja pohjattoman epärehellinen kahvityyppi. Nimitys on TAVALLAAN ulkomaankielinen.
KOKKEEKSMUS
POLIITTISEEN KÄTISYYSRAJOITTEISTOON KOKKEEKS kuuluva yleishaitallinen järjestö.
Lapaisuuttansa ei tarvitse hävetä!
Sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustaja Maria Guzenina‑Richardson kertoo Uusi Suomi‑ nimisessä julkaisussa, ettei ole lapanen. Yllättävää kyllä, uutistekstin lainauksen sävy vaikuttaa siltä, että arvon kansanedustaja pitäisi lapaisuutta jotenkin ei‑toivottavana ominaisuutena henkilölle — tai helposti sellaisen käsityksen ainakin saa kiiston sävystä. Omituista kerta kakkiaan.
LAPANEM ET CIRCENSES
"LAPASTA ja sirkushuveja"; niitä ilman ei ihminen voi olla. Tästä syystä sane tunnetaan sosiaalipolitiikan peruslauseena. Sane on osittain ulkomaankielinen, mitä ei voine suurena ihmeenä pitää, koska sen osittainen alkuperä on eräs osittainen ulkomaa (Latina).
X:N LAPAUTUSRINTAMA
Kansanliike, joka toiminnassaan keskittyy X:n LAPAUTTAMISpyrkimyksiin. X saa esim. arvoja "eläinten", "tekijänoikeuksien", "miesten" ym. Suurelle yleisölle jää usein hämäräksi, mihin X:n LAPAUTTAMISELLA varsinaisesti pyritään.
LATU-USKOTTAVUUS
Yleisesti yleisuskottavuuden ja erityisesti katu-uskottavuuden vastakohta: henkilö, joka uhkuu LATU-USKOTTAVUUTTA, on menettänyt sanotut uskottavuudet täysin; vrt. Helsingin sanomien selvitys — esimerkkitapauksina esitelty henkilöstö on tosin kovin epäyleisuskottavaa väkeä jo muistakin syistä KÄSIN.
LETUNHÄNTÄ KAINALOSSA
Vailla minkäänlaisia taka-ajatuksia tai muuta kavaluutta.
MAALLEMUUTTOKRIITTINEN
Henkilö, joka suhtautuu nuivasti ja vieroksuen ajatukseen muuttaa KHAINUUSEEN.
Mikä on ay-henkilöiden suosikkitaajama?
LAPAUTA VASTAUS
MUUTEN OLEN SITÄ MIELTÄ, ETTÄ TURKU ON RYÖSTETTÄVÄ JA POLTETTAVA
Novgorodilainen muunnelma Cato vanhemman jankutuksesta; tämä muunnelma oli erityisen ajankohtainen vuoden 1318 tienoilla.
PORVARILLINEN HÄMÄRÄ
Vaarallinen päänsisäinen olosuhde, jonka oireena esiintyy usein vääremmistön jatkuva äänestäminen erilaisissa vaaleissa, ja sen kannattaminen muissa yhteyksissä.
RÄSÄHDYS
Onomatopoeetihtava termi kuvaa ääntä, joka syntyy, kun henkilö ällistyksissään lyö avokämmenellä otsaansa kuultuaan jonkun esittävän jonkin uskomattoman hienon, tavallisesti politiikkaa koskevan, henkiolennollis-säädöksellistä perua olevan lausunnon t. vastaavan. Joskus RÄSÄHDYSTÄ seuraa verbaalinen jälkiosa, ns. JÄLKIRÄSÄHDYS. Mikäli RÄSÄHDYS havaitaan auringon ollessa ylhäällä, voidaan sitä kutsua täsmennetyllä nimellä PÄIVÄRÄSÄHDYS.
REHELLISELTÄ KESKUSTALAISELTA POHJALTA
Kun jokin hanke tai toimi aloitetaan todelliset tarkoitusperät salassa pitäen ja toisaalta päämääriin pyritään mahdollisimman epärehellisin keinoin, ollaan toimeen lähdetty REHELLISELTÄ KESKUSTALAISELTA POHJALTA.
SCHRÖDINGERIN KIKKA
Sellainen temppu, joka TAVALLAAN onnistuu ja sitten taas toisaalta samanaikaisesti tavallaanillisesti ei; tempun suorituksen lopputuloksen sanotaan olevan huonossa superpositiossa — ennen kuin lopputulema havaitaan lopulta huonoksi. Temppuja havaitaan yleisesti suoritettavan KIEROUTUSKESKUKSESSA. POLIITTISEKSI SCHRÖDINGERIN KIKAKSI kutsutaan temppua, joka tähtää päinvastaiseen lopputulokseen julkilausutun tavoitteen kanssa; PSK:n superpositiotila poistuu, so. poliitillinen aaltofunktio romahtaa, ns. kepun­petos­paljastus­hetkellä.
SOSIAALIDEMOKRAATTINEN TOTUUS
Yleisesti vallalla oleva harhakäsitys.
TUPO, HUPO JA LUPO
Kuuluisa työmarkkina­veljessarja, joista ensin mainittu tapasi ennen aikaan olla eniten julkisuudessa.
MUUTEN OLEN SITÄ MIELTÄ, ETTÄ TURKU ON HÄVITETTÄVÄ
Cato vanhemman Latinan senaatissa lanseeraama alati ajankohtainen jankutus. Suositellaan käytettäväksi minkä tahansa lausunnon irrallisena loppuhuomatuksena. Markkinoilla liikkuu lausahduksesta myös halpoja (väärennettyjä) kopioita, joita täten kehotetaan välttämään. Huomautettakoon myös, että kyseessä on käännös; vanhempi Cato ei tiettävästi puhunut suomea sen paremmin kuin nuorempikaan. Catot puhuivat tietysti roomaa.
VASEMMALLA KÄDELLÄ
erit. tehdä jtn VASEMMALLA KÄDELLÄ täydellisesti, hienosti, hyvin, huolellisesti.
Tein sen VASEMMALLA KÄDELLÄ.
Ilmankos siitä tuli niin hieno!
Ks. myös OIKEALLA KÄDELLÄ.
¡VIVA LAPATA!
Méxicolainen LAPAUTUStaistelijan interjektio.
VOI LUOTTAA KUIN NEUVOSTOLIITTOON
PORNOLEIKIKÄS historiallis-ironinen luonnehdinta entiteetin luotettavuudesta.
YHDEN LAPASEN POLITIIKKA
Sangen järjetön eli hyvä ja hyödyllinen ulkomaaperäinen politiikkaohjelma, jonka tärkein määräys on, että kukin toimihenkilö saa käyttää vain yhtä LAPASTA kerrallaan.
YLE käyttää y-sanaa täysin väärin
Yleisradion Jyrki Richt on kirjoittanut jutun lupauksia antavalla otsikolla Vaalidraamaa ja Y‑sana. Ajankohtaisohjelmien päällikkö on kuitenkin ymmärtänyt y‑sanan paavillisen pieleen, tai ainakin käyttää sitä omituisessa merkityksessä, joka tuntuisi viittaavan 1‑tyistämiseen. Outoa ja merkillistä kerta kakkiaan.