1-ttäisseuloste

[-illi-]

LEIKKISYYDEN tavoittelussa on sopivaa käyttää monista sivistys‑ ja epäsivistyssanoista keinotekoisesti pidennettyä, illillistä muotoa: KEEMILLINEN pro KEEMINEN; EPISTEMOLOOGILLINEN pro EPISTEMOLOGINEN jne. Eritoten disipliineistä puhuttaessa on syytä LEIKKISTÄÄ lisää: MATEMAAGILLINEN pro matemaattinen jne.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.