lapautetta pöytään

AKKAIN HUUTO

Naisen t. naisten suorittama oraalisesti tuotetun tarkoituksellisesti järjestetyn äänen päästelyn, ns. laulamisen toimenpide.

Seikkaperät: äänitaire, lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.