1-ttäisseuloste

TOIMENPIDEKIELTO

Laadultaan hyvin vakava NÄKÖKULMAONGELMA ja siitä johtuva kykenemättömyys ns. tuottavaan toimintaan. Olen tänään TOIMENPIDEKIELLOSSA eilisen LOUHOKSEN jäljiltä.

Seikkaperät: lapaset, louhostelu — seikka: .

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.