ulkomaat

Ulkomaan- tai ulkomaankielisillä ilmauksilla voi olla ääliö ikään kuin fiinimmin.

A SIANTUNTIJA
Henkilö, joka tuntee sian t. siat. Jostain syystä on katsottu LEIKKISÄKSI panna engl. epämääräinen artikkeli saneen eteen, ja täten tehdä LAPAUTTEESTA osittain ulkomaankielinen.
ACTA EST FABULA, LAPATE!
Näytelmä on ohi, lapattakaa! Augustuksen viimeiset LAPASET. Mitä Augustus mahtoi tarkoittaa, on jäänyt AIVASTUKSEN hämäräksi.
ARIADNEN LAPANEN
Erään ulkomaalaisperäisen muinaistarun tärkeä LAPANEN. Taru kertoo Ariadne‑nimisestä KUUNOTTARESTA, joka unohti LAPASENSA erääseen vaikeselkoiseen rakennukseen ja joka sittemmin lähetti Theseus‑nimisen toimihenkilön sitä noutamaan. Noutaessaan sanottua hyödykettä Theseus ohimennen tappoi ainutlaatuisen Minotauros‑otuksen, mitä ei voine pitää järin ekoloogillisena temppuna. Jostain syystä Ariadne kuitenkin innostui tästä sankarista, ja ryhtyi hänen vaimokseen. Liitto ei kestänyt, vaan Theseus matkalla kotiinsa tylysti jätti Ariadnen erääseen saareen. Kotiin palatessaan tämä rymyveikko vielä aiheutti isänsä Aigeuksen itsemurhan, joten henkilön toimia on pidettävä kaiken kakkiaan oudoksuttavina.
HAVE YOU EVER HAD ANY PROBLEMS WITH YOUR BALLS?

Sane vaikuttaa äkkipäisesti kysymykseltä, vaan eipä se sitä yleensä ole; tavallinen käyttötarkoitus nimittäin on esittää savolais-byromantillinen TERSKIS — vrt. esim. myös ulkomaankielinen vastine how do you do?

Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa em. tarkoite ei ole tähtäimessä, kyseessä on yleensä joko PULLOILU-kontekstissa suoritettu, menneisyyttä koskeva pelivälineenkuntotiedustelu — tai ns. testikulääri-interrogaatio, jollaisista yleensä pidättäydytään vieraassa ns. seurassa; paitsi tietysti eräillä murrealueilla.

Riippumatta käyttötarkoituksesta on korrekti vastaus lähestulkoon aina no, not ever. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa edellä tarkoitetuiden pulloiluvälineiden kanssa todella on ollut ongelmia; tällaisessa tilanteessa on kohteliaan toimihenkilön syytä antaa selonteko koetuista ongelmista.

BESSERBISSER
Paremminlouhostelijaa kutsutaan tällaisella nimellä eräällä ulkomaankielellä. Nimitystä käytetään usein aavistuksen sarkastiseen sävyyn puhuttaessa henkilöstä, joka kuvittelee osaavansa louhostella paremmin kuin muut ja joka saattaa syyllistyä jopa muiden neuvomiseen asiassa.
BIOSSFÄÄRI
Perussisäänulosjärjestelmäkehä, melko merkillinen sane. Lapanen.
BLITZ-GRIEG
Salamannopea norjalainen säveltaireilija.
BON LAPÉTIT!
"Hyvää LAPASTUShalua" toivotetaan eräällä romaanisella kielellä tähän tapaan KÄSIN.
CALJENTE
Españalaistyyppinen kuuma PISNES.
CANIS LAPAS FAMILIARIS
LAPASEN kesytetty muoto, "kotiLAPANEN".
CAPO DI TUTTI CAPSLOCKI
Apenniinien niemimaata: kakkien CAPSLOCKien pomo.
CAPS LOCK ‘N LOLL
Tarkoituksellisesti järjestetyn äänen, ns. "musiikin" eräs yleensä melko ÄÄNEKÄS tyyppi. Lajille tyypillisiä teoksia ovat mm. I love CAPS LOCK 'N LOLL (Joan Jett); CAPS around the LOCK (Bill Haley and the Comets); I'm a CAPS-LOCK-a-billy rebel (Matchbox); ed. suomennettuna Raju KÄPSLOKKABILI paukkuu (tekijä pysytellyt ymmärrettävästi anonyyminä päästä varpaisiin) sekä CAPS LOCK your baby (George McCrae).
CAPS LOCKH NESS
Skotlannin toiseksi suurin ja toiseksi syvin järvi. Skotit ovat katsoneet hyväksi sijoittaa tunnetuimman nähtävyytensä, tarunomaisen CAPS LOCKH NESSin hirviön järveen sen jo mainitusta keskinkertaisuudesta huolimatta. Järvi osallistuu sähkönteon ihmeeseen toimimalla vesivoimalaitoksen osana, mikä tosiseikka ällistyttävästi ei kerää matkailijoiden kiinnostusta hirviön tapaan.
CAPSLOCKEIRA
Brasilialainen tanssin, taistelun ja SUURAAKKOSTEN näpyttelyn TAIREellinen fuusio. Yllättävää kyllä, CAPSLOCKEIRAA väitetään jossain muodossa harrastetun jo niinkin aikaisin kuin 1500-luvulla, vaikka tiettävästi tietokonenäppäimistöissä ei tuolloin vielä Caps lock ‑näppäintä ollutkaan.
CATO, CATO, KAALIMATO
1. Erikoinen luetelma, jossa mainitaan sekä Marcus Porcius Cato nuorempi että vanhempi ja vielä eräs tärisevä tuote. 2. Roomalaistettuna hieman pähémpi muunnelma klassikosta KATO, KATO, KAALIMATO.
CATO VIE KALATKIN VEDESTÄ
Outo väite, jota sanontana usein toistellaan. Catohan tunnetusti ei ollut kaksinen kalamies.
C’EST LA PANEN
Osittain ulkomaankielinen mietelauselma, SELLAISTA ON LAPANEN.
CETERIS BARIBUS
Muiden baariutuessa. CETERIS BARIBUS ‑oletus tehdään tavallisesti hyvin katkerana: jos LAPASEN hinta nousee, muut ihmiset juovat enemmän NEULOSTA, CETERIS BARIBUS. Ks. myös CETERIS PARITUS.
CETERIS PARITUS
Lat. muiden paritellessa. CETERIS PARITUS ‑oletus tehdään mielellään esim. louhos­talous­teoreetillisissa tarkasteluissa: jos LAPASEN hinta nousee, ihmiset juovat enemmän NEULOSTA, CETERIS PARITUS. Oletus on lähes aina täysin irrelevantti eikä sillä ole mitään tekemistä käsillä olevan seikkakokonaisuuden kannalta, mutta niin on vain kovin kiva sanoa, sano.
CITIUS, LAPATUS, FORTIUS
Nopeampaa lapastusta voimakkaammin, jonkinlainen motto.
COOLINILMOITUS
Ilmoitus, jonka henkilö saattaa asetuttaa esim. päivälehteen aiheeseen varatulle osastolle, tyypillisesti maksua vastaan. Ilmoitus tähtää yleensä ilmoituksen maksajan (joskus muidenkin osapuolten) äärimmäisen viileyden, cooliuden mainostamiseen. Uskonnollisuuteen taipuvaiset toimihenkilöt saattavat tilata COOLINILMOITUKSEN huudettavaksi paikallisessa palvomossa, jolloin ilmoitusta tavallisesti kutsutaan COOLUTUKSIKSI.
DE FACTOID
Fraasi de facto on kakille tuttua lätinää; sitä käyttämällä voi antaa itsestään sivistyneen kuvan erottuakseen vain suomea käyttävistä moukista; niistä jotka sanovat ihan oikeesti. DE FACTOID on TAVALLAAN vähän sama, vaan eihän se ole — ensinnäkin se ei ole puhtaasti latinaa, mikä jo yksistään tekee siitä vähemmän ylevän ja huonommin kultivoituneen toimihenkilön suuhun sopivan. Toisekseen, merkityskin näillä kahdella eroaa toisistaan; ne eivät siis tarkoita samaa asiaa: ensimmäinen tarkoittaa muuta kuin toinen. Kumpikin tarkoittaa muuta kuin jotkin muut fraasit, eivätkä ne siis ole toistensakaan kanssa merkityksiltään yhtenevät — DE FACTOID nimittäin tarkoittaa jokseenkin TAVALLAAN EHKÄ oikeestikl., tai sitten ei — kenties jopa päinvastoin. Vaikka fraasi pintapuolisesti vaikuttaakin ulkomaan-ulkomaan-kieliseltä, sitä tavallisesti pidetään sisältönsä vuoksi eräänmuunulkomaankielisenä.
DEVAAJA
Puolikielinen puhe-erhe, jolla yleensä yritetään tarkoittaa toimihenkilöä, joka puuhastelee erityistiedostojen kanssa. Erityisalakäsitteitä ovat esimerkiksi DEVNULLAAJA, DEVFULLAAJA ja SATUNNAISDEVAAJA. Näiden saneiden käyttö on erityisen paheksuttavallista ja siten varsin suotavaa — ainakin tietyissä piireissä. Kannattaa erityisesti huomioida sellainen seikka, että varsinkin SUURVISIIRI-piireihin on pesiytynyt saneen vääräoppisen-SUTJAKKA käyttö, jossa sillä yritetään tarkoittaa nk. ohjelmistotaannuttajaa. Tällaisen käytön havaitsevia toimihenkilöitä kehotetaan ottamaan yhteyttä lähimpään kielipoliisiin, ja mahdollisesti myös ‑pelastuslaitokseen. Vaikeisiin tapauksiin auttaa tiettävästi vain eräs varsin äärimmäinen hoitomenetelmä.
DIALT

Monissa ohjelmistokehityksen -, tai miksei muunkinlaiseen syntiin langenneissa organisaatioissa yritellään noudattaa ns. kuivaa periaatetta (DRY, Don't Repeat Yourself). Sanotulla noudattelulla yritetään 1-nkertaistetusti sanottuna välttää ns. turhaa työtä, mikä on tietenkin outoa, koska työ ei oikeastaan juuri koskaan ole turhaa.

Akronyymi DRY on ulkomaankielisistä sanoista peräisin, kuten tavallista näissä tapauksissa on. Periaatteeseen nurjasti suhtautuvissa työyhteisöissä taisteluhuudoksi valikoituu DRY:n asemesta usein DIALT (ulkom. Do It At Least Twice) — helppo on lukea sama periaate myös Do It At Least Thrice, mikä on tietysti vielä parempi. Oikein edistyksellis-taantumuksellisissa työyhteisöissä saatetaan noudattaa jopa useampi-T:llisiä periaatteita DIALTT tai DIALTTT (Do It At Least Ten Times; Do It At Least Twenty-Thousand Times), edelleen ulkom.

Suomeksi suosittelemme käyttämään noudatettavaan linjaan nähden KÄSIN nimeä MÄRKÄ PERIAATE. Jos kuitenkin on pakko käyttää ulkomaata, kuten usein on, kakkein helpoin, laiskin ja siten paras periaatejulistus samaa ulkomaankieltä edelleen hyödyntäen on tietenkin RY!

DON’T WORRY, IT’S TAX FREE
Tällä NAAMANVÄÄNTELIJÄTÄR­peräisellä lausahduksella voi lohdutella läheisiään, jotka ovat huolissaan LAPAUTTEEN asettajan SIHNEEN määrästä tahi laadusta.
EDMONTON EULERS

Eräs ulkomaalainen matematiikka- ja jääkiekko-organisaatio.

EI SE LAPANEN
Hieman yllättävän oloinen LAPAUTE on LEIKKISÄ synonyymi jo valmiiksi vallan leikkisälle EI SE MITN -lausunnolle, joka on tyypillisesti tarkoittavinaan ei se mitään, ts. kakki on hyvin tyrinnästänne huolimatta. Muodoste on katsottu parhaaksi johtaa siitä, että sana mitn on lausunnaltaan hyvin tarkkaan yhtenevä ulkomaankielisen LAPASTA tarkoittavan mitten-sanan ääntämyksen kanssa.
¡El huumoria, sano!
CAPS LOCK ‑toimituskunnan Españan‑haarakonttori on havainnut ilahduttavan leikkisän sikäläisen mainoksen, jolla mitä ilmeisimmin puoditellaan huumoria, sano — toivottavasti huonoa. Kansainvälisyytensä perusteella voinee havaintoa tavallaan pitää sivistyssanohavaintona.

ERRARE LAPANENUM EST
"Erehtyminen on LAPASELLISTA". Tunnetaan myös hieman pidempi lennähtävä LAPANEN "ERRARE LAPANENUM EST, IGNOSCERE DIVINUM"; 'erehtyminen on lapasellista, anteeksiantaminen JUMALAPASELLISTA'. Sane on vahvasti ulkomaankielinen.
FARTISSIMO
Fartituurimerkintä: voimakkaasti t. runsaasti flatustellen.
FEM DÄRIFRÅN
"Viis siitä."; puheena olevalla asialla ei siis ole saneen LAPAUTTAJALLE juurikaan merkitystä.
FEM JAFFIS[, ÄR DU GALEN]!
Tällä interjektiolla voi ilmaista äärimmäisen hämmästyneisyytensä tyhjentävästi. Vastausrepliikkinä esiintyy usein JA, VI SKA GÅ TILL GUNNEL.
FUROR GINTONICUS
1. Gintonicien raivo; tällä tarkoitetaan erään ulkomaan alueella vaikuttaneen heimon taipuvaisuutta keskimääräistä aavistuksenomaisempaan raivoisuuteen. 2. Gin tonic ‑tyyppistä ALKOAINETTA nauttimalla hankittu raivo.
GERARD JEPARDIEU
Ranskankielistä jees‑miestä tai ‑miehetärtä saa kutsua tällaisellakin nimellä. Tai miksei muunkin kielistä.
GLADA VAPPEN MED KRANAVATTEN!
Näin toivotetaan hauskaa vappua espoolaisittain, mutta silti LEIKKISÄsti.
GUTTA CAVAT LAPANEM
Pisara kovertaa LAPASTA. Roomankielinen viisaus kertoo, että pitkään jatkuva pisarointi saattaa kovertaa, tai ainakin kastella LAPASEN. Tunnettu latinalaisrunoilija Ovidius ennakkoplagioi leiskauksen kummallisessa muodossa GUTTA CAVAT LAPIDEM, Pisara kovertaa kiven.
HAISTA [ITE] LA VISTA
Elokuva-TAIREEN piiristä yleiseen käyttöön — ja valitettavasti myös suureen suosioon — noussut alkup. ulkomaankielinen hyvästely-TERSKIS, jonka LEIKKISYYS perustuu ulkomaankielisyyden ohella aina tuiki tarpeelliseen melkein peiteltyyn haistatteluun. Lisäkettä ITE käytetään tavallisimmin vastaterskistelyyn:
HAISTA LA VISTA!
HAISTA ITE LA VISTA!
[hämärä tiiveys]

Kirjallisessa viestinnässä on tiiveys hyve, samoin hämäryys. Alla joitakin tärkeitä viestintäkeinoja, joilla tavoitteisiin voi pyrkiä, ja LAPAUTTEEN lopussa seisoo tällä kertaa esimerkillisyyksiä, eikä niinkään LAPANEN.

Loogisia operaattoreita on hyvä käyttää tavujen tai muiden kirjainyhdelmien asemesta, aina kun siihen on mahdollisuus. Alla taulukoituina suomen kirjainyhdelmiä ja, tai ja ei vastaavat operaattorit.

tavusymbolit
JA·&
TAI+
EI¬!

Merkki "=" tarkoittaa tarkkaan ottaen suunnilleen on yhtä kuin, mutta siitä huolimatta sillä voi huoletta korvata kirjainpötkön on.

Joidenkin ulkomaankielisperäisten sanojen äänneasu muistuttaa jotain suomenkielistä sanaa tai sellaisen osaa, mutta saattaa olla kirjoitusilmiasultaan lyhyempänä parempi kuin suomenkielinen ilmaisu. Toisaalta esim. englannin or voidaan aina korvata vastaaavalla loogisella operaattorilla (tai), x. edellä.

Eräät kirjaimet ovat helposti tulkittavissa lyhentymiksi useammasta merkistä; kaikkein ilmeisin esimerkki on kirjain "x", joka klassillisessa teinikielenkäytössä on jo vuosituhansien ajan korvannut yhdelmää ks. Muita käteviä ovat esim. "š", jonka voi ajatella tarkoittavan samaa kuin sh, ja saksan "ß", jolle on suomea kirjoitettaeßa useinkin käyttöä. Myös ligatuurit kuten "æ" ja "œ" ovat hyvin houkuttavia.

Korttipakan maiden nimet ovat tietysti sanoja sellaisenaan, mutta kyllä niitäkin käyttäen voi pakkaa sekoittaa: TU♣, SIE♠, PE♦SVALO jne.

Numeraalien käyttöä sananosina on käsintelty jo aiemmin.

Edellä luvattuja esimerkillistyksiä ovat:

  • ∨T¬LI∧ taiteilija
  • MIEŠ∨M=I mieshormoni
  • TOIS∥SEXY toistaiseksi
  • ∥-HIERONTA
  • Olen juuri KOKOUXEẞA
  • =NEXI OLKO=!
  • PÄHÉ LUIHIN ASTI
  • S@@UHATTA

HARMENS PLATS
"Harmin paikka"; "Ikävää, että näin on". Vielä tyylikkämmin ja toisaalta kosmopoliittisemmin: HARMENS ALEXANDERPLATZ.
HAVE A KOKKEEKS AND A SMILE
Ulkomaankielinen KOKKEEKS-Colan mainosLAPANEN.
HUNNILINGUS
Erikoinen oraaliakti, hunnin nuolenta. Sanetta käytetään yleensä epätoivoiseen hankkeeseen ryhtymisen kuvaamisessa — hunnia kun on nykyään vaikea löytää nuoltavakseen.
IN DUBIO PRO LAPANEN
Roomalaisen oikeuden peruspilareita: epäselvissä tapauksissa on kallistuttava LAPASEN kannalle.
jääkiekkosanastoa
Jääkiekkoon liittyvät termit ovat suomeksi aivan liian selkeitä ja kuvaavia, mikä virhe tällä käännöslistalla korjataan. EIKUN LUVE
JEBAB!

Turkkilaistyyppinen ruokaisa myöntöinterjektio, joka on johdettu tavanomaisemmasta jeba-myöntelysanasta. Vielä hienommin voi JEBABin tarjoilla DÖNER JEBAB! tai JEBAB RANSKALAISILLA.

Kangasniemeläistä nimentäneroutta
On suorastaan ällistyttävää, kuinka vähän maailmasta löytyy kunnollisesti nimettyjä paikkoja, katuja, puistoja, ym. Jossain kuitenkin yritetään: Lapasniemi ja ‑tie:

KÄSINNEULA
Eräässä KHAINUUN osavaltiossa sijaitseva korkeanSUTJAKKA rakennelma. Rakennelman alkuperäistä tarkoitusta ei tarkkaan tunneta, mutta nykyään sitä käytetään ulkopaikkakuntalaisten säilytykseen; KÄSINNEULASTA KÄSIN on ulkopaikkakuntalaisen hyvä seurata paikallista elämää.
KASTIKKEETON KAPINALLINEN
Monikuvataireluoma, alkup. nimeltään REBEL WITHOUT A SAUCE.
KEPUCCINO
1. GEPARDIannos. 2. Täydellisen ja pohjattoman epärehellinen kahvityyppi. Nimitys on TAVALLAAN ulkomaankielinen.
KOOLEMMA AND THE GANG
kuːlemːa ænd ðə gæŋ kuulemma hyvin painokkaasti, melko ulkomaankielisesti – ja toisaalta kovin LEIKKISÄSTI.
LA PANEN ES UN SUEÑO
Kuubankielinen iskelmä, suomeksi LAPANEN on "vain" unelma. Väite on luonteeltaan TAIREellinen, joten sen ilmeisestä epätotuudesta ei tarvitse välittää.
LADILLAC
Lada‑merkkisen automobiilin julmetusti LEIKKISTETTY nimi.
LAPAGNE
LAPAGNE on italialaisperäinen uunissa paistettava lapastaruoka. LAPAGNEEN pannaan LAPASTEN ja SOOSIN lisäksi usein myös muita vähempiarvoisia hyödykkeitä.
LAPAISSEZ-FAIRE
Ulkomaankielinen fraasi, joka kirjaimellisesti tarkoittaa jokseenkin LAPAUTTAKAA tehdä. Koska tämä merkitys on yleensä koettu melko mielettömäksi, on ollut tapana tulkita tarkoitettavan pikemminkin antakaa LAPASTAA. Tämä on aivan kaikkien mielestä ymmärrettävä toive — ja mikäs on antaessa?
LAPANEM ET CIRCENSES
"LAPASTA ja sirkushuveja"; niitä ilman ei ihminen voi olla. Tästä syystä sane tunnetaan sosiaalipolitiikan peruslauseena. Sane on osittain ulkomaankielinen, mitä ei voine suurena ihmeenä pitää, koska sen osittainen alkuperä on eräs osittainen ulkomaa (Latina).
Lapanen osavaltio
Kakkitietävän wikipedian mukaan Michigan‑nimistä pohjoisamerikkalaista Khainuun osavaltiota on sopivaa hellittelymielessä kutsua Mitten state'ksi. Teoria lienee perustuvinaan sanotun osavaltion tyypillisen karttaesityksen lapasta muistuttavaan muotoon. Hyvä‑hyvä!
LAPANEN-TOP
Ns. kannettava TIETOKONHEHIA englanninkielisesti.
LAPARAZZI
LAPARAZZI on nimitys kuuluisille LAPASTAJILLE, jotka LAPATTELEVAT salaa niin 1‑tyisesti kuin julkisestikin, jälkimmäisesssä tapauksessa hieman yllättävästi KÄSIN. Nimityksen taustalla on ulkomaanelokuvallinen Laparazzo-hahmo, jonkinlainen esikuva.
LAPARTHEID
Käytäntö, jonka mukaan LAPASET pidetään toisistaan erillään ja siten menetellen vältetään tilanne, jossa kaikki lapaset olisivat yhdessä kädessä; KÄSINTE on siis riskien­hallinta­teorian alaan kuuluva.
LET ME SEE YOUR ID
Erään ulkomaankielisen orkesterin ulkomaankielinen musiikki- ja sanataireluoma. Kaupungilla liikkuvan huhun mukaan teos olisi osa trilogiaa, jonka muut osat olisivat LET ME SEE YOUR EGO ja LET ME SEE YOUR SUPEREGO, mutta eipä sellaisia ole kyllä kuulunut.
LIP-LAP-LAND
Valtavan suuren pohjoiskhainuulaisen hiihto‑ ja hyönteiskeskittymän ulkomaankielinen nimi. LIP-LAPISSA, kuten sitä suomeksi kutsutaan, asuu sekä LIPLAPPILAISIA että LIPLAPPALAISIA.
LONKKAHUMALA
Erään ulkomaalaisperäisen muoti-ilmiöstön suomenkielinen nimi.
Madeirassa grillattua lapasta
Grillatut lapaset on traditionaalinen madeiralainen herkku. Nam! Ohje käskee myös PISNESTÄÄ LAPASTEN nauttimisen yhteydessä, mikä tekee ohjeesta — jos mahdollista — vielä houkuttelevamman.

MOUH: tässä lapasessa viitattu URL http://www.madeirahelp.com/madeira_dish_grilled_lapas on päätynyt Googlen silmissä epäilyttävien saittien listalle, joten vilkaise tuolta löytyvä lapanen vain, jos se todella kiinnostaa.

Melk-Melk, luostarityyliin

Melk‑nimisen luostarin olisi toki luontevinta sijaita Melk‑nimisessä taajamassa käsin. Juuri näin onkin käsillä ollut sijoitusongelma ratkottu Itävallan Melkissä. Melk‑Melk!
MENS SANA IN CORPORE, SANO
Ns. lennähtävä LAPANEN: Terve sielu ruumiissa, SANO.
MESHIAS
Engl. verkkojen LAPAHTAJA.
Millä aukiolla on kismitys suurin?
LAPAUTA VASTAUS
MONIALAMAALLIKKO
Usean alan epäasiantuntija käyttää tällaista umpiLEIKKISÄÄ nimekettä. Mikäli tämän tittelin räväkkä humoristisuus ei vielä riitä, voi ylentää itsensä peräti RENESSANSSIMAALLIKOKSI. Kosmopoliittisuuden vaivaamiin käyntikortteihin voisi ehkä painaa UOMO DEUNIVERSALE.
MUUTEN OLEN SITÄ MIELTÄ, ETTÄ TURKU ON RYÖSTETTÄVÄ JA POLTETTAVA
Novgorodilainen muunnelma Cato vanhemman jankutuksesta; tämä muunnelma oli erityisen ajankohtainen vuoden 1318 tienoilla.
NÅ MEN, EST OMEN
Lennähtävä LAPANEN: No mutta, [sehän] on enne. Sane on osittain ulkomaan‑, osittain ulkomaankielinen. Saneesta tunnetaan myös variantti, joka sekin on osittain ulkomaan‑, osittain ulkomaankielinen: NO MAN EST OMEN: Kukaan henkilö ei ole enne.
NAUTAKAUPPA
Kätevästi 22‑selitteinen sane: 1. osittain roomankielisesti tarkoitetaan putiikkia, joka myy joko seikkoja merimiehille t. merimiehiä. 2. Putiikki, joka suomenkielisesti myy joko seikkoja lehmille t. lehmiä koskevia seikkoja.
NIIN, CATO, AAMIAINEN, KUNNIA
Erittäin arvoituksellinen sananparsi, joka sekavuudestaan huolimatta on sangen arvokas, koska siinä mainitaan Cato.
NÖDEN STUDERAR INTE JURIDIK
"Hätä ei lue lakia." Sane on ruotsinkielinen.
NUNTII LÄTINI
Melkein uutisarvoista joutavaa puhetta melkein latinaksi.
PAKKORUOTSINLAIVA
1. Laiva, jolla puhutaan ja kirjoitetaan vain PAKKORUOTSIA. 2. Laiva, joka ajaa PAKKORUOTSIN ja jonkin toisen maan väliä. Jälkimmäisen mallisella PAKKORUOTSINLAIVALLA voi vaikkapa piipahtaa tervehtimässä PAKKORUOTSIN kuningasta, joka asuu PAKKOTUKHOLMASSA, jonne pääsee laivalla mm. PAKKOSUOMEN pääkaupungista PAKKOHELSINGISTÄ KÄSIN, sekä PAKKOTURUSTA.
pallomerellisiä seikkoja
Eräitä pallomerellistettyiä seikkoja huonosti seulostettuina. EIKUN LUVE
PERSEENKYRÖ NON GRATA
Ei‑toivottu pientaajama, epäsuosioon joutunut KHAINUUN osa‑alue.
PRIMA FACIE
Klassillis-ulkomaankielisella termillä yritetään usein tarkoittaa suomeksi jokseenkin ensi silmäyksellä. Kuten tavallista on, tätäkin sanetta käytetään eri disipliineissä ties missä käsillä olevan asian hämärtämiseksi tarpeen olevissa merkityksissä. Luontevin jokseenkin kirjaimellinen käännös ja miellyttävä tarkoite on kuitenkin ENSILÄRVIT — tai vähän juhlavammin NEITSYTTYÖMATKA.
[mikä tahansa ruotsinkielinen sane]
Ruotsinkielinen ilmaus tulkitaan aina kevennysyritykseksi suomenkielisessä viestinnässä. Aivan erityisen humoristista ja siten hauskaa on o‑kirjaimien korvaaminen å‑kirjaimilla suomenkielisissä sanoissa, kuten vaikkapa SANÅ. Ks. myös HARMENS PLATS, NÖDEN STUDERAR INTE JURIDIK, FEM JAFFIS!
SAMMA HÄÄRRÄ; SAMA VIKA RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSELLÄ
Tilanteemme muistuttavat toisiaan kovin; Kärsimme samasta ongelmasta.
SEIKKALAISCATOLINEN KIRKKO
SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON veljesjärjestö, jonka päähuomiointiala on Catoon liittyvien seikkojen joukko.
SELKÄ-Π
Selkäpuolella sijaitseva Π. Kuv. Selkä-Π:täni karmii. Väristyksiä selkä-Π:ssä. Muiden kreikkalaisaakkosten esiintyminen selässä on yleensä merkki jostakin valmistuviasta; on syytä vaatia RAHAT TAKAISIN. Kuitenkin: selkä-α:sta selkä-Ω:aan selkäalusta selkäloppuun.
SEVILLAN PALTURI
Eräässä españalaiskaupungissa suoritettu t. sitä koskeva joutopuhe.
SHANGRI-LAPANEN
Erään kirjailijan haavelma Himalajan vuoristossa sijaitsevasta laaksosta, jossa on aina HYVÄ MEISINKI.
SOCCEEKS
Erään kehitysmaaheimon KOKKEEKS JALANPULLOSTA käyttämä nimitys.
SOLITAIRE
1. Tair. yksin valmistettu ja/tai nautittu TAIRE. Sane on alkupuoleltaan aavistuksen ulkomaahtava. 2. Interjektio: SOLITAIRE! Se oli TAIRE! jokin havaittu asia tai seikka arvioidaan taireelliseksi.
SPAGHETTI-KOODI-WESTERN

Tylsähkönä yleensä pidetty eläväkuva-genre, jonka tematiikka pyörii rajua refucktorointia vaativan koodin ympärillä jossain lännessä, ehkä Turussa. Sane on erittäin­moni­kielinen.

TAKE THIS BUS TO CUBA!
Eräällä ulkomaankielellä esitetty lausunto, jolla pyritään saattamaan alullensa ns. kuubautumishanke muiden mahdollisesti läsnä olevien ns. matkustajien päämääristä välittämättä. Kehote on syytä esittää linja-autoa kuljettavalle (tai ainakin siihen kykenevälle) henkilölle.
THE GIRL FROM LAPANEMA
"LAPANEMAN tyttö", suosittu ja tunnettu hissimusiikkiteos. TAIREluoma on sekä ulkomaan- että ulkomaankielinen, ja se tunnetaan myös nimellä GAROTA DE LAPANEMA. LAPANEMA on suurehko riodejanerolainen uimaranta.
TUFFE-UFFE
Hej på dig ‑peräinen yleiserisnimi ns. koville jätkille. Jätkättäristä käytetään usein feminiiniä TUFFETAR‑UFFETAR. Sanetta käytetään yleensä aavistuksen sarkastiseen sävyyn, ja sen juurena on eräs oppikirjallinen henkilö, jääkiekkoilija nimeltään Tuffe‑Uffe Isberg.
MUUTEN OLEN SITÄ MIELTÄ, ETTÄ TURKU ON HÄVITETTÄVÄ
Cato vanhemman Latinan senaatissa lanseeraama alati ajankohtainen jankutus. Suositellaan käytettäväksi minkä tahansa lausunnon irrallisena loppuhuomatuksena. Markkinoilla liikkuu lausahduksesta myös halpoja (väärennettyjä) kopioita, joita täten kehotetaan välttämään. Huomautettakoon myös, että kyseessä on käännös; vanhempi Cato ei tiettävästi puhunut suomea sen paremmin kuin nuorempikaan. Catot puhuivat tietysti roomaa.
[ulkomaan vitosia]
Maailma on täynnänsä tärkeitä viisikoita, joista moni on vähintään ulkomaankielisperäinen; jotkin ovat jopa ulkomaan-ulkomaan-kielisperäisiä.
FEM FATALE
Kohtalokas viisikko tai viisi kohtalokkuutta klusterina.
FEMGSHUI
Tuhansia vuosia vanha kaukoulkomaalainen ympäristöoppi.
FEMISMI
Viisikoiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseen tähtäävä radikaalillinen liike.
FEM JAFFIS
FEMMOMANIA
Pakkomielteinen viisikkokiihko, joskus myös FEMOMANIA.
FEMOMENOLOGIA
Oppi, joka tutkii viisikoiden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.
FEMOUS FIVE
Kovin pleonastillinen viisikkomainen viisikko.
FEM DÄRIFRÅN ei oikeastaan kuulu tänne, mutta viis siitä.
VADE RETRO, SAATANA!
Jeesus-peräinen, melko tyly toivotus väistää tai painua muualle. Jeesus suosi "saatanaa", mutta muitakin voimasaneita voi käyttää: VADE RETRO, HITTOLAINEN! VADE RETRO, JUMANAULA! jne.
VENI, VIDI, VI…

Eräs ulkomaalainen kirjailija-sotapäällikkö teki tunnetuksi ulkomaankielisen hokeman veni, vidi, vici. Sanottu sotahahmo käytti lapautetta menestyksellään elvistelyyn. Harva tietää, että saneesta on lukuisia variaatioita, joita tämä keisaripyrkyri tavallaan tuli ennakkoplagioineeksi. Alla joitakin kakkein tunnetuimpia.

VENI, VIDI, PIKKUVIKA
Tulin, näin, ja kakki meni pieleen
VENI, VIDI, VI
Tulin, näin ja sitten VI-TUTTI
VENI, VIDI, VIRITYS
Tulin, näin ja yritin [jtak] KOKKEEKS
VENI, VIDI, VISKI
Tulin, näin ja sitten hypättiin viskipituutta
VENI, VIDI, VITUIXMÄN
Tulin, näin ja sitten asiat lakkasivat menemästä tuubiin
VENI, VIDI, VOIVOI
Tulin, näin ja voi voi
VILLASAKSI
Kiinalainen LAPANEN. Että VILLASAKSI tarkoittaa kiinalaista LAPASTA, voidaan päätellä siitä, että villasaksirapu on englanniksi "Chinese mitten crab" ("kiinalainen LAPAS‑rapu").
¡VIVA LAPATA!
Méxicolainen LAPAUTUStaistelijan interjektio.
XL
Erittäinen LAPANEN ("eXtra Lapanen"). Induktiota käyttäen: XXL: hyvin, hyvin LAPANEN; XXXL: oikein erinomaisen LAPASENSUTJAKKA jne. Lyhenteitä käytetään yleisesti hyödykkeiden LAPAISUUSasteen ilmaisemiseen.
YES-TA
NOT-TAn vastakohta. Sane on osittain ulkomaankielinen.