saneuutuudet

DEFÖNAROIDA
v. slg. lähes-sitaattilaina engl. verbistä defenestrate: heittää jtak t. joku ikkunasta. Älä nyt, TÖRKYMÖYKKY, DEFÖNAROI niitä PISNEKSIÄ, GEPARDISTA on jo valmiiksi KAPELO käsillä KÄSIN! Siirtäkää tuo jääkaappi yli tuon synkän virran, TAI TEIDÄT DEFÖNAROIDAAN.
ENIVEISTELLÄ
engl. anyway (joka tapauksessa; miten tahansa) sanotaan amerikaksi anyways, koska Amerikassa kakki on isompaa, niin kuin sanotaan. Tästä johtuu suomeen varsin kätevä verbi ENIVEISTELLÄ, josta esiintyy eritoten sen partik­keliksi lähes kangistunut toisen infinitiivin instruktii­vimuoto ENIVEISTELLEN, jonka merkitys tässä käytössä vastaa nimenomaan englanninkielistä alkuperäänsä. Eiköhän ole jo aika PAARIUTUA, ENIVEISTELLEN? Tässä nimen­omaisessa käytössä on tarkkaan pidettävä huoli pilkun käytöstä myös puhuttuna; muutoin em. fraasi saatetaan tulkita kierto­imperatiiviksi suorittaa aina tarpeellinen paariutuminen samalla ENIVEISTELLEN, mikä saattaa haitata tavoitteen saavuttamista — vallankin, kun ENIVEISTELYN sisältöä tahi suoritustapoja ei oikeastaan kunnolla tunneta.
IMPROVISOIMATA
v. sepittää moitteita t. toruntimia ns. lennosta, "lonkalta". Hän IMPROVISOIMASI LOUHOKSEN mökäöljytarjonnan, vaikka myynnissä oli sentään sekä KEPUCCINOA, NEULOSTA että monenmoista hapanta.
KÄNNÄNTAI
Sunnuntai on (useimmille) tunnetusti paras louhostelupäivä, koska ① sunnuntaisin ei kenelläkään ole muutakaan tekemistä; ② koko päivä on käytettävissä pituushyppyyn; ③ ns. tavanomaista työviikkoa (ei työ‑) harrastavalla seuraavana päivänä mahdollisesti nautittavaksi asettuva näkökulmaongelma voidaan kärsiä työnantajan (ei työnantajan) ajalla. Bonus‑etuna mainitaan vielä ④ se seikka, että sunnuntaisin ei alan liikkeissä tyypillisesti ole runsaita määriä alan noviiseja haittaamassa toimenpiteitä. Niinpä ehdotetaan sunnuntain kutsumista uudissanalla KÄNNÄNTAI. Sanaa sopii käyttää myös jostain muusta päivästä, joka omassa kalenterissa on samankaltaisessa asemassa, esim. epätyypillisen työrytmin (ei työ‑) ansiosta. Ottakaa tekin siis TILAISUUDESTA BAARIN, ja sisällyttäkää PISNESSUUNNITELMAANNE KÄNNÄNTAINEN BARTITUURI.
MEEMIPEIKKO
Advice animal on sangen vieraskielinen termi, jolla tarkoitetaan erään internet-meemi-tyypin visuaalista komponenttia, tavallisesti siis kuvaa — tai tarkemmin sanoen kuvassa esitettyä, tavallisesti joko todellista tahi epätodellista ihmis-, eläin- tai muuta hahmoa taikka muuta sellaiseksi yleisesti ymmärrettyä. Kuten jo todettu, termi on perin ulkomaankielinen, ja suorastaan huutaa suomennostaan. Totutun isänmaalliseen tapaansa CAPS LOCK ‑toimitus rientää kieliyhteisönsä avuksi: sanotun hahmokategorian edustajaa on kakkein sovelianta vastedes kutsua nimellä MEEMIPEIKKO.
OHEISMUNIINPUHALTELU
Internet-väritteinen termi humble brag kaipaa suomenkielistä vastinetta, kuten Kotuskin on huomannut. Vaivattuaan päitään sekuntitolkulla päätyi CAPS LOCK ‑toimituksen uudissaneraati esittämään tarkoitteelle sanaa OHEISMUNIINPUHALTELU.
PÄHEIKKÖ
Tiivis muodostelma PÄHEITÄ seikkoja; sellainen, joksi taaja joukko tavanomaisia seikkoja muuntuu, kun se käsitellään PÄHERTIMELLÄ.
[postin päivitys]
Postin äskettäin päivitettyä ärsyttävän selkeä nimensä Itellaksi tuli sanantekijöille töitä; suuri sanajoukko on päivitettävä huonommaksikl.. Alla avuksi ja ojennukseksi lista joistakin ajantasaistetuista saneista:
AITELLOLI
kävelymies, lähetti tms.
AITELLOSTROFI
apostrofi l. heittomerkki
HELITELLA
adv. helposti
ITELL
eräs HTTP-pyyntötyyppi
ITELLAATTI
päättelyn lähtökohtana oleva oletus. ITELLOIDA esittää ITELLAATTI
ITELLILLA
saarnakirja
ITELJOONI
ITELLAN kantaja
ITELL-IMPRESSIONISMI
eräs tairesuuntaus
ITELLMODERNI
jälkimoderni, modernin jälkeinen, ei ennen modernia sijaitseva t. tapahtuva
ITELLPOSITIO
pääsanansa jälkeen aseteltava adpositio
ITELLSCRIPT
ITELLUUMI
kuoleman jälkeinen
JOBINITELLA
huono uutinen, vain puolittain tragileikkisä tieto
KOMITELLA
orgaaninen, biologisesti hävitettävä jäte
VESI-ITELLA
vedenottoon tarkoitettu vesijohtoverkon haara
SKURUDINEN
Rinnakkaismuoto sivistyssanalle sporadinen.