lapautetta pöytään

PIZZICATO

Catoa näppäillen. Termiä käytetään yleensä lisäohjeena jostakin toimenpiteestä pidättäytymiseen: Caton näppäily ei ole suotavaa eikä järin järkevää. Vietä tipaton tammikuu PIZZICATO. Termin näkee joskus BARTITUUREISSA: juodaan piimätpizz. Toverissa.

Seikkaperät: lapaset, taire — seikka: .

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.