lapautetta pöytään

HETKEN PUOLIJOHDE

Liekewoimatoimihenkilöt eivät voi puhua mielijohteista, mintähden käyttävät he tällaista kieroilmausta. Erityisen omituista mielijohdetta kutsuvat sekä liekewoimatoimihenkilöt että maallikot sujuvasti MIELIPUOLIJOHTEEKSI. MIELIPUOLIJOHTEITA käytetään myös hankkeissa, joissa tavoitellaan hienoliekewoimaisten laitteiden epädeterminististä toimintaa. KIEROUTUSKESKUKSISSA valmistetut vehkeet ovat yleensä juuri sanotun mallisia.

Seikkaperät: lapaset, tiere — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.