1-ttäisseuloste

LAPARDOLOGIA

LAPASTEN, LAPAUTTEIDEN, LAPARAATTIEN yms. seikkojen selitysoppi. Esim. käsillä olevaa kokoelmaa on sopiva pitää LAPARDOLOOGILLISENA ensyklopediana.

Seikkaperät: lapaset, tiere — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.