lapautetta pöytään

PÖRRIÄINEN

SIHNE. PÖRRIÄISIÄ tunnetaan monenmoisia:

PÖRRIÄISEKSI sopii kutsua myös toimihenkilöä, joka on PÖRRIÄISEN hankkimistoimessa.

Seikkaperät: lapaset, louhostelu — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.