fartikkeli

asiasanasto

Asioista ja seikoista puhutaan ja kirjoitetaan usein varsin huolimattomasti. Oheista sanastoa käyttämällä voi antaa itsestään varsin seikkaoppineen kuvan. Useista sanaston jäsenistä on valmistettu myös seikkaperäisemmät artikkelit; linkit niihin löytyvät sanastosta.

ajatus
Päänsisäinen virhetilanne; näitä on vältettävä.
asia
Kaikki.
asioida
G-seikka
Tahattomasti huomioimatta jäävä huomionarvoinen seikka.
(seikan) huomiointi
Seikan havainnointi, huomioonotto ja tuon huomioonoton perusteella toimenpiteiden laatuun ja suuntaan liittyvien ominaisuuksien mitoittaminen.
kohde
Kohdemainen asia. Kohteeseen liittyy usein sijaintitosiseikka — kohteet siis usein sijaitsevat jossain. Kohde saattaa olla myös huomioinnin kohteena, ts. seikka.
seikka
Huomioitavissa oleva asia.
seikkailu
Jatkuvanluonteinen seikkojen huomiointi.
taho
Toimenpideryhtymisyritysten suorittajaentiteetti, usein toimihenkilö.
toimenpide
Se, mihin seikkojen huomioimisessa usein ajaudutaan; vältettävä ryhtymistä.
toimenpidekielto
Tarpeen toimenpiteisiinryhtymisten ehkäisyssä.

Seikkaperät: artikkelit, seikkaoppi — seikat: , .

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.