1-ttäisseuloste

HUONON DYNAMIIKAN TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ

Luonnon tapahtumat vievät kohti suurempaa huonoutta. Lokaalisti huonoutta voidaan vähentää, mutta sekin enentää universumin kokonaishuonoutta. Sivumennen voidaan todeta, että tämä sääntö on ainoa pätevä sääntö ajan suunnan määräämiseksi: aika on suurempi siellä, missä huonous on suurempi.

Seikkaperät: lapaset, tiere — seikka: .

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.