fartikkeli

seikkojen huomioimisen epätäydellisyyslause

Seikkojen huomioimiseen ns. todellisessa maailmassa pätee seuraava:

Jokaisessa epäaksiomaattisessa järjestelmässä S on aina vähintään yksi huomionarvoinen seikka, jota ei voi huomioida sanotussa järjestelmässä.

Lauseesta seuraa mm. se, että jokaisessa toimenpiteessä tai useita toimenpiteitä käsittävässä toimen­pide­koko­nai­suu­des­sa, ns. hankkeessa jää aina vähintään yksi huo­mion­ar­voi­nen seikka huomioimatta ja niin ollen seikan mahdolliset vaikutukset toimenpiteiden laatuun ja määrään eivät toteudu. Historiallisista syistä sanottua seikkaa nimitetään G-sei­kak­si.

Huomautettakoon, että ehdon mukainen huomionarvoinen seikka voidaan huomioida järjestelmässä S’, joka on alkuperäisen järjestelmän S laajennos. S’ muodostetaan sopivalla tavalla lisäämällä S:n huomioimisehtoja.

Seikkaperät: artikkelit, seikkaoppi — seikat: , .

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.