1-ttäisseuloste

HUOMIOKAPITULI

HUOMIOKAPITULI on SEIKKALAISKATOLISEN KIRKON hallinnollinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu monenmoinen asiointi sekä seikkojen huomiointi.

Seikkaperät: lapaset, seikkaoppi — seikat: , .

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.