lapautetta pöytään

TOUROT-SYNDROOMA

turoːsyndroːma hermostollisesti problemaatillinen tila, joka pakottaa ihmisen suoltamaan turojuusomaisia ilmaisuita — sellaisia, joita saattaa onnettomuudekseen löytää esim. tästä kokoelmasta.

Seikkaperät: lapaset, tiere — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.