lapautetta pöytään

LIP-LAP!

Interjektio, jolla kommentoidaan joko LAPASEN määrää tai sen laatua. Toimii myös kehotteena suorittaa LAPASEN aloitushanke. LIP-LAP-LAPASEEN sopii asettaa vastaLAPASEKSI esim. LIPHÄN SE LAP. Uskomatonta kyllä, LIP-LAP on myös kaupallistettu.

Seikkaperä: lapaset — seikka: .

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.