lapautetta pöytään

SUURVISIIRI

Henkilö, joka ei kuulu organisatoriselta asemaltaan suorittavaan – tai toimihenkilöportaaseen, vaan on pikemminkin osa ns. johtoa. Ks. myös PIENVISIIRI.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.