1-ttäisseuloste

BESSERBISSER

Paremminlouhostelijaa kutsutaan tällaisella nimellä eräällä ulkomaankielellä. Nimitystä käytetään usein aavistuksen sarkastiseen sävyyn puhuttaessa henkilöstä, joka kuvittelee osaavansa louhostella paremmin kuin muut ja joka saattaa syyllistyä jopa muiden neuvomiseen asiassa.

Seikkaperät: lapaset, louhostelu, ulkomaat — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.