lapautetta pöytään

AIKUISTEN OIKEASTI

Fraasia käytetään epätoivoisessa tarkoituksessa korostaa jonkin tosiseikkaväitteen totuudellisuutta ja varteenotettavuutta — tosiasiallinen vaikutus on jokseenkin päinvastainen: uskottavuus painuu nollaan tai jopa sen alle sekä sanotulta väitteeltä että eritoten sen esittäjältä.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.