lapasia tuoreemmasta päästä käsin

SANONVAPAUS
1. Keskeinen perusoikeus, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa SANOJA, mielipiteitä ja muita LAPASIA kenenkään ennakolta estämättä tai plagioimatta. 2. SANOJEN vapaus, ts. tilanne, jossa SANOJA ei uhkaa vankeus tai muu vapaudenrajoitus.
29. huhhuhkuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
VIRKAMIESOLETETTU
Henkilö, jota epäillään VIRKAMIEHISYYDESTÄ tai VIRKA­MIEHEKKYYDEESTÄ — epäily kohdistuu yleensä ns. julkisen sektorin piirissä palkkatyötä (tai -työtä) tekeviin toimihenkilöihin.
25. huhhuhkuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
JÄLKIVIINA ON JÄLKIVIISASTEN JUOMA
VIINAN sanotaan usein olevan VIISASTEN KIVI tai - KERHO. Tässä käsillä KÄSIN oleva sanonta vaikuttaa pintapuoleltaan leikkistetyltä muunnelmalta eräästä tunnetusta sanonnasta, jolla yritetään välittää tietoa alkoholin viisastavasta vaikutuksesta. Tämä pintapuolinen vaikutelma on täsmälleen oikea.
21. huhhuhkuuta 2019 · lapaset, louhostelu, sanonnahdukset
ei lapautteita
HYVÄT PÄSSIT!
Huumoripitoinen tapa toivottaa hyvää mitä tahansa juhlaa (tai arkea), paitsi tietenkin pääsiäistä. Erityisen suositeltava käyttötarkoitus on työyhteisön hyvästely työpaikalta poistuttaessa — paitsi tietysti, jos poistumisen akti suoritetaan tarkoituksena siirtyä pääsiäisen viettoon. Ks. myös HYVÄT JUSSIT!
19. huhhuhkuuta 2019 · lapaset, terskikset
ei lapautteita
PRIMA FACIE
Klassillis-ulkomaankielisella termillä yritetään usein tarkoittaa suomeksi jokseenkin ensi silmäyksellä. Kuten tavallista on, tätäkin sanetta käytetään eri disipliineissä ties missä käsillä olevan asian hämärtämiseksi tarpeen olevissa merkityksissä. Luontevin jokseenkin kirjaimellinen käännös ja miellyttävä tarkoite on kuitenkin ENSILÄRVIT — tai vähän juhlavammin NEITSYTTYÖMATKA.
17. huhhuhkuuta 2019 · lapaset, louhostelu, ulkomaat
ei lapautteita
TARTAR
Naispuolinen teippiarkisto.
13. huhhuhkuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
LATU-USKOTTAVUUS
Yleisesti yleisuskottavuuden ja erityisesti katu-uskottavuuden vastakohta: henkilö, joka uhkuu LATU-USKOTTAVUUTTA, on menettänyt sanotut uskottavuudet täysin; vrt. Helsingin sanomien selvitys — esimerkkitapauksina esitelty henkilöstö on tosin kovin epäyleisuskottavaa väkeä jo muistakin syistä KÄSIN.
9. huhhuhkuuta 2019 · lapaset, murheilu, politiikka
ei lapautteita
TUOTAVAINO
Noitavainon harvoin käytetty 1-kkömuoto. Näille vainoille läheisiä käsitteitä ovat TÄTÄVAINO, SITÄVAINO, MINUAVAINO, SINUAVAINO, HÄNTÄVAINO sekä näiden monikolliset muodot NÄITÄVAINO, NIITÄVAINO, MEITÄVAINO, TEITÄVAINO sekä HEITÄVAINO. TEITÄVAINOA käytetään myös muodollisissa yhteyksissä SINÄVAINON asemesta. Luetelman vainoja kutsutaan usein PRONOMINIVAINOIKSI, vaikkei vainon kohteina edellä olekaan läheskään jokainen pronomini.
5. huhhuhkuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
[ulkomaan vitosia]
Maailma on täynnänsä tärkeitä viisikoita, joista moni on vähintään ulkomaankielisperäinen; jotkin ovat jopa ulkomaan-ulkomaan-kielisperäisiä.
FEM FATALE
Kohtalokas viisikko tai viisi kohtalokkuutta klusterina.
FEMGSHUI
Tuhansia vuosia vanha kaukoulkomaalainen ympäristöoppi.
FEMISMI
Viisikoiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseen tähtäävä radikaalillinen liike.
FEM JAFFIS
FEMMOMANIA
Pakkomielteinen viisikkokiihko, joskus myös FEMOMANIA.
FEMOMENOLOGIA
Oppi, joka tutkii viisikoiden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.
FEMOUS FIVE
Kovin pleonastillinen viisikkomainen viisikko.
FEM DÄRIFRÅN ei oikeastaan kuulu tänne, mutta viis siitä.
30. banaaliskuuta 2019 · lapaset, taire, tiere, ulkomaat
ei lapautteita
HAVE YOU EVER HAD ANY PROBLEMS WITH YOUR BALLS?

Sane vaikuttaa äkkipäisesti kysymykseltä, vaan eipä se sitä yleensä ole; tavallinen käyttötarkoitus nimittäin on esittää savolais-byromantillinen TERSKIS — vrt. esim. myös ulkomaankielinen vastine how do you do?

Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa em. tarkoite ei ole tähtäimessä, kyseessä on yleensä joko PULLOILU-kontekstissa suoritettu, menneisyyttä koskeva pelivälineenkuntotiedustelu — tai ns. testikulääri-interrogaatio, jollaisista yleensä pidättäydytään vieraassa ns. seurassa; paitsi tietysti eräillä murrealueilla.

Riippumatta käyttötarkoituksesta on korrekti vastaus lähestulkoon aina no, not ever. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa edellä tarkoitetuiden pulloiluvälineiden kanssa todella on ollut ongelmia; tällaisessa tilanteessa on kohteliaan toimihenkilön syytä antaa selonteko koetuista ongelmista.

26. banaaliskuuta 2019 · kuvitustaire, lapaset, taire, terskikset, ulkomaat
ei lapautteita
KATASTROFALLINEN
1. Onnettoman fallinen. 2. Katastrofaalinen-sanan tahattollis-LEIKKISÄ väärinkirjoite. Tämä virhe voidaan tehdä — ja usein tehdäänkin — aivan täysin tarkoi­tuk­sel­lisesti, nimenomaan edellä tarkoitettu leikkisyys­vaikutus mielessä.
25. banaaliskuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
NELIÖIKÄÄ TUO YMPYRÄ!
Tavallisesti työnjohtotilanteissa (ei työn-) käytetty tavattoman LEIKKISÄ komentolausahdus. Saneen ylenmääräinen leikkisyys perustuu suoritettavaksi vaaditun tehtävän tunnettuun vaikeahkouteen. Sanetta käytetään tavallisesti ikäänkuinnillisen abstraktina viitteenä, joka osoittaa johonkin aivan muuhun tehtävään — harvalla työpaikalla (ei työ-) sijaitsee neliöimistä odottavia ympyröitä.
20. banaaliskuuta 2019 · lapaset, taire, työnjohto-oppi
ei lapautteita
ILOINEN PERSETAPAHTUMA
HULLUNKURISET PERSEET -LAPAHTUMAT ovat lähes poikkeuksetta suuren ilon aiheita; tämä fraasi on siis TAVALLAAN vähän pleonastinen, mutta silti erittäin käyttökelpoinen.
15. banaaliskuuta 2019 · lapaset, louhostelu
ei lapautteita
KATASTROGANOFF[I]
1. Venäläisperäinen liharuokakriisi tai -onnettomuus. 2. Venäläistä liharuokalajia muistuttava onnettomuus. 3. Katastrofi rajusti ludensifioituna. Lopun valinnainen I toimii joko ruraatiomodifikaattorina tahi korostamassa sellaista seikkaa, että käsillä on nimenomaisellisesti kohdan 3. tarkoittama merkitys.
22. hölmikuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
ALAN HETI HOMMIIN

Työnjohto-opillinen fraasi: en aio tehdä vaatimallenne asialle mitään, ja aion jättää tekemättömyyden kauas tulevaisuuteen. Tähän LAPAUTTEESEEN sopii mainiosti joko lisälausekkeena tai vastauksena OTAN TÄYDEN VASTUUN — tällä tahdotaan osoittaa, että vastuuta tarkoitetusta toimenpiteistöstä ja sen suorittamisesta ei kanna kukaan.

Joukko toimihenkilöitä alkamassa heti hommiinkenties myös valmistautumassa ottamaan täyden vastuun

7. peelokuuta 2018 · kuvitustaire, lapaset, työnjohto-oppi
ei lapautteita
DEVAAJA
Puolikielinen puhe-erhe, jolla yleensä yritetään tarkoittaa toimihenkilöä, joka puuhastelee erityistiedostojen kanssa. Erityisalakäsitteitä ovat esimerkiksi DEVNULLAAJA, DEVFULLAAJA ja SATUNNAISDEVAAJA. Näiden saneiden käyttö on erityisen paheksuttavallista ja siten varsin suotavaa — ainakin tietyissä piireissä. Kannattaa erityisesti huomioida sellainen seikka, että varsinkin SUURVISIIRI-piireihin on pesiytynyt saneen vääräoppisen-SUTJAKKA käyttö, jossa sillä yritetään tarkoittaa nk. ohjelmistotaannuttajaa. Tällaisen käytön havaitsevia toimihenkilöitä kehotetaan ottamaan yhteyttä lähimpään kielipoliisiin, ja mahdollisesti myös ‑pelastuslaitokseen. Vaikeisiin tapauksiin auttaa tiettävästi vain eräs varsin äärimmäinen hoitomenetelmä.
8. heisunheiluvilleskuuta 2018 · lapaset, ulkomaat
ei lapautteita
REFUCKTOROIDA
Refaktoroida jotain aavistuksen pieleen.
23. dokakuuta 2017 · lapaset, ohjelmoitsenta
ei lapautteita
VI-KATE-MIES
Ongelmalliseen sekakäyttöön ajautunut toimihenkilö; sellainen, joka käyttää sekä vi:tä että kate'iä. Tällainen henkilö ei vielä onneksi ole täysin pelastamattomissa.
9. dokakuuta 2017 · lapaset, ohjelmoitsenta
ei lapautteita
NUNTII LÄTINI
Melkein uutisarvoista joutavaa puhetta melkein latinaksi.
25. leikkisyyskuuta 2017 · lapaset, ulkomaat
ei lapautteita
KULTAINEN LEIKKAUS
KULTAINEN LEIKKAUS, kätevämmältä nimeltään φ, on MÖKÄÖLJY-laimennusmenettelyssä ("blandaus") käytetty esteetillisesti erityisen viehättävä lienten suhde:
½(1 + √5) osaa laimennetta, 1 osa hyötykuormaa
Tämän suhteen voi saavuttaa myös ns. fibonaccillisena juomasarjana, jossa hörpätään vuorotellen varsinaista ja tyhjää määrät:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, jne.
Täten menetellen äärettömännen ja sitä seuraavan annoksen suhde on juuri edellä sanottu; ts. tämä moniloikka­menettelytapa johtaa edellä kuvattuun esteetillisyyden multihuipentumaan ikäänkuinnillisesti raja-arvona. Lisäetuna, sikäli kun HUUTELUAINEEN laimentamista ylipäänsä voi mielekkäänä pitää, voinee nähdä sekoitussuhteen aavistuksenomaisen saatanallisuuden. Kultaistakin parempana moni pitää ns. YLIKULTAISTA LEIKKAUSTA:
1 osa heikennintä ja ½(1 + √5) osaa DOKAIINIA
Ja kakkein paras on tietenkin ns. PLATINALEIKKAUS, josta monet leikkisöitsijät käyttävät nimitystä PARAHULTAINEN LEIKKAUS:
½(1 + √5) osaa mökäöljyä
Eivätkä leikkaukset tähän lopu: KELTAISTA LEIKKAUSTA sovellettaessa sekoitussuhteella ei katsota olevan juuri merkitystä, kunhan lopputulos kellertää; ULKOKULTAINEN LEIKKAUS taas johtaa ainesosien häveliääseen suhteeseen lopputuotteessa. KALTAINEN LEIKKAUS on samanlainen jonkin toisen leikkauksen kanssa, kun taas MULTAINEN LEIKKAUS jätetään mieluiten suorittamatta. MALTAISELLA LEIKKAUKSELLA tarkoitetaan yleensä GEPARDIN leikkaamista ikään kuin ylöspäin l. NEULOSTAMISTA. ILTAINEN LEIKKAUS suoritetaan pimeyden turvin. ARVOVALTAISEN LEIKKAUKSEN suhteita ei pidä käydä kiistämään. ITSEVALTAINEN LEIKKAUS tehdään muita huomioimatta; KANSANVALTAINEN taasen päinvastoin enemmistön mielen mukaan; VÄKIVALTAINEN LEIKKAUS on yleensä rikos. KOLTIAINEN LEIKKAUS taasen on karmea yhdyssanarikos, eikä tarkoita yhtään mitään.
10. leikkisyyskuuta 2017 · lapaset, louhostelu, taire, tiere
ei lapautteita
LONKKAHUMALA
Erään ulkomaalaisperäisen muoti-ilmiöstön suomenkielinen nimi.
28. peelokuuta 2017 · lapaset, taire, ulkomaat
ei lapautteita
REIKIÄ NOLLA!
Näin on hyvä huudahtaa henkilön, joka on saanut ns. puhtaat paperit eräässä uskomuslääketairehoitotarkastuksessa.
14. peelokuuta 2017 · lapaset, taire, tiere
ei lapautteita
PALLASDULLA
Eräästä kalasta valmistettu, tai sellaiselle, taikka joko titaanille tai gigantille nautittavaksi tarkoitettu RADIKAALIKÄÄRYLE. Käytetään joskus sa­nan­muuntoloogillisena koodinimenä eräälle konditorio­tuot­teelle.
31. heisunheiluvilleskuuta 2017 · lapaset, sananmuuntologia
ei lapautteita
MAXWELLIN DEMONYYMI
Maxwell oli skotti.
13. käsinkuuta 2017 · lapaset
ei lapautteita
FLOPPIAINEN
1. urp. vertikaalisuuntainen hyppelykilvoittelu. 2. LAPAHTUMA, jossa kakki menee pieleen, "floppaa".
6. tampiokuuta 2016 · lapaset, murheilu
ei lapautteita
SITÄPAITSIO
1. sitä paitsi TAVALLAAN vähän LEIKKISÄMMIN aseteltuna. 2. urp. lisäksi sääntöjen vastaisesti sijoittunut (pelaaja).
2. huhhuhkuuta 2015 · lapaset, murheilu
ei lapautteita
HAISTA [ITE] LA VISTA
Elokuva-TAIREEN piiristä yleiseen käyttöön — ja valitettavasti myös suureen suosioon — noussut alkup. ulkomaankielinen hyvästely-TERSKIS, jonka LEIKKISYYS perustuu ulkomaankielisyyden ohella aina tuiki tarpeelliseen melkein peiteltyyn haistatteluun. Lisäkettä ITE käytetään tavallisimmin vastaterskistelyyn:
HAISTA LA VISTA!
HAISTA ITE LA VISTA!
11. hölmikuuta 2015 · lapaset, terskikset, ulkomaat
ei lapautteita
DIALT

Monissa ohjelmistokehityksen -, tai miksei muunkinlaiseen syntiin langenneissa organisaatioissa yritellään noudattaa ns. kuivaa periaatetta (DRY, Don't Repeat Yourself). Sanotulla noudattelulla yritetään 1-nkertaistetusti sanottuna välttää ns. turhaa työtä, mikä on tietenkin outoa, koska työ ei oikeastaan juuri koskaan ole turhaa.

Akronyymi DRY on ulkomaankielisistä sanoista peräisin, kuten tavallista näissä tapauksissa on. Periaatteeseen nurjasti suhtautuvissa työyhteisöissä taisteluhuudoksi valikoituu DRY:n asemesta usein DIALT (ulkom. Do It At Least Twice) — helppo on lukea sama periaate myös Do It At Least Thrice, mikä on tietysti vielä parempi. Oikein edistyksellis-taantumuksellisissa työyhteisöissä saatetaan noudattaa jopa useampi-T:llisiä periaatteita DIALTT tai DIALTTT (Do It At Least Ten Times; Do It At Least Twenty-Thousand Times), edelleen ulkom.

Suomeksi suosittelemme käyttämään noudatettavaan linjaan nähden KÄSIN nimeä MÄRKÄ PERIAATE. Jos kuitenkin on pakko käyttää ulkomaata, kuten usein on, kakkein helpoin, laiskin ja siten paras periaatejulistus samaa ulkomaankieltä edelleen hyödyntäen on tietenkin RY!

8. hölmikuuta 2015 · lapaset, ohjelmoitsenta, ulkomaat
ei lapautteita
PORVARILLINEN HÄMÄRÄ
Vaarallinen päänsisäinen olosuhde, jonka oireena esiintyy usein vääremmistön jatkuva äänestäminen erilaisissa vaaleissa, ja sen kannattaminen muissa yhteyksissä.
6. hölmikuuta 2015 · lapaset, politiikka
ei lapautteita
EI SE LAPANEN
Hieman yllättävän oloinen LAPAUTE on LEIKKISÄ synonyymi jo valmiiksi vallan leikkisälle EI SE MITN -lausunnolle, joka on tyypillisesti tarkoittavinaan ei se mitään, ts. kakki on hyvin tyrinnästänne huolimatta. Muodoste on katsottu parhaaksi johtaa siitä, että sana mitn on lausunnaltaan hyvin tarkkaan yhtenevä ulkomaankielisen LAPASTA tarkoittavan mitten-sanan ääntämyksen kanssa.
24. tampiokuuta 2015 · lapaset, ulkomaat
ei lapautteita