soololapanen

TUOTAVAINO

Noitavainon harvoin käytetty 1-kkömuoto. Näille vainoille läheisiä käsitteitä ovat TÄTÄVAINO, SITÄVAINO, MINUAVAINO, SINUAVAINO, HÄNTÄVAINO sekä näiden monikolliset muodot NÄITÄVAINO, NIITÄVAINO, MEITÄVAINO, TEITÄVAINO sekä HEITÄVAINO. TEITÄVAINOA käytetään myös muodollisissa yhteyksissä SINÄVAINON asemesta. Luetelman vainoja kutsutaan usein PRONOMINIVAINOIKSI, vaikkei vainon kohteina edellä olekaan läheskään jokainen pronomini.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.