lapasia tuoreemmasta päästä käsin

REIKIÄ NOLLA!
Näin on hyvä huudahtaa henkilön, joka on saanut ns. puhtaat paperit eräässä uskomuslääketairehoitotarkastuksessa.
14. peelokuuta 2017 · lapaset, taire, tiere
ei lapautteita
PALLASDULLA
Eräästä kalasta valmistettu, tai sellaiselle, taikka joko titaanille tai gigantille nautittavaksi tarkoitettu RADIKAALIKÄÄRYLE. Käytetään joskus sa­nan­muuntoloogillisena koodinimenä eräälle konditorio­tuot­teelle.
31. heisunheiluvilleskuuta 2017 · lapaset, sananmuuntologia
ei lapautteita
MAXWELLIN DEMONYYMI
Maxwell oli skotti.
13. käsinkuuta 2017 · lapaset
ei lapautteita
FLOPPIAINEN
1. urp. vertikaalisuuntainen hyppelykilvoittelu. 2. LAPAHTUMA, jossa kakki menee pieleen, "floppaa".
6. tampiokuuta 2016 · lapaset, murheilu
ei lapautteita
SITÄPAITSIO
1. sitä paitsi TAVALLAAN vähän LEIKKISÄMMIN aseteltuna. 2. urp. lisäksi sääntöjen vastaisesti sijoittunut (pelaaja).
2. huhhuhkuuta 2015 · lapaset, murheilu
ei lapautteita
HAISTA [ITE] LA VISTA
Elokuva-TAIREEN piiristä yleiseen käyttöön — ja valitettavasti myös suureen suosioon — noussut alkup. ulkomaankielinen hyvästely-TERSKIS, jonka LEIKKISYYS perustuu ulkomaankielisyyden ohella aina tuiki tarpeelliseen melkein peiteltyyn haistatteluun. Lisäkettä ITE käytetään tavallisimmin vastaterskistelyyn:
HAISTA LA VISTA!
HAISTA ITE LA VISTA!
11. hölmikuuta 2015 · lapaset, terskikset, ulkomaat
ei lapautteita
DIALT

Monissa ohjelmistokehityksen -, tai miksei muunkinlaiseen syntiin langenneissa organisaatioissa yritellään noudattaa ns. kuivaa periaatetta (DRY, Don't Repeat Yourself). Sanotulla noudattelulla yritetään 1-nkertaistetusti sanottuna välttää ns. turhaa työtä, mikä on tietenkin outoa, koska työ ei oikeastaan juuri koskaan ole turhaa.

Akronyymi DRY on ulkomaankielisistä sanoista peräisin, kuten tavallista näissä tapauksissa on. Periaatteeseen nurjasti suhtautuvissa työyhteisöissä taisteluhuudoksi valikoituu DRY:n asemesta usein DIALT (ulkom. Do It At Least Twice) — helppo on lukea sama periaate myös Do It At Least Thrice, mikä on tietysti vielä parempi. Oikein edistyksellis-taantumuksellisissa työyhteisöissä saatetaan noudattaa jopa useampi-T:llisiä periaatteita DIALTT tai DIALTTT (Do It At Least Ten Times; Do It At Least Twenty-Thousand Times), edelleen ulkom.

Suomeksi suosittelemme käyttämään noudatettavaan linjaan nähden KÄSIN nimeä MÄRKÄ PERIAATE. Jos kuitenkin on pakko käyttää ulkomaata, kuten usein on, kakkein helpoin, laiskin ja siten paras periaatejulistus samaa ulkomaankieltä edelleen hyödyntäen on tietenkin RY!

8. hölmikuuta 2015 · lapaset, ohjelmoitsenta, ulkomaat
ei lapautteita
PORVARILLINEN HÄMÄRÄ
Vaarallinen päänsisäinen olosuhde, jonka oireena esiintyy usein vääremmistön jatkuva äänestäminen erilaisissa vaaleissa, ja sen kannattaminen muissa yhteyksissä.
6. hölmikuuta 2015 · lapaset, politiikka
ei lapautteita
EI SE LAPANEN
Hieman yllättävän oloinen LAPAUTE on LEIKKISÄ synonyymi jo valmiiksi vallan leikkisälle EI SE MITN -lausunnolle, joka on tyypillisesti tarkoittavinaan ei se mitään, ts. kakki on hyvin tyrinnästänne huolimatta. Muodoste on katsottu parhaaksi johtaa siitä, että sana mitn on lausunnaltaan hyvin tarkkaan yhtenevä ulkomaankielisen LAPASTA tarkoittavan mitten-sanan ääntämyksen kanssa.
24. tampiokuuta 2015 · lapaset, ulkomaat
ei lapautteita
LAPASTÖROIDA
LAPASTÖROINTI on ranskalaisen KEEMIKON ja mikrobiologin Louis La Pasteurin kehittämä menetelmä, jossa elin­tar­vik­keen MATALAOKSENTEISUUTTA parannetaan tuhoamalla mah­dol­li­set NÄKÖKULMAONGELMAA aiheuttavat mikrobit rumentamalla. Tyypillisin lapastöroitava tuote on hapan. Myös monia PIS­NES­HOOF­FE­NE­I­TA lapastöroidaan. Lapastörointi pidentää tuot­teen louhosteluaikaa merkittävällisesti.
7. tampiokuuta 2015 · lapaset, louhostelu
ei lapautteita
PISUAARI
Sata neliömetriä ureaa sievistelevästi ja kovin epä­stan­dardilli­sesti ilmaistuna. Pinta-alamitalla on hyvin ou­dok­suttavaa mitata nesteen määrää, mutta se lienee tässä si­vu­seikka. Oli miten oli, PISUAARIN standardinmukainen a­si­a­kie­li­nen vastine on VIRTSA­SATA­NELIÖ­METRINEN; vul­gä­ri­aksi sana on KUSI­KÄMMENES­TUHANNES­OSA­NELIÖ­KILO­METRI.
22. yolukuuta 2014 · lapaset
ei lapautteita
EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ
Kakki päihdetyö on luonteeltaan vähintäänkin NÄKÖ­KUL­MA­ON­GEL­MAA ehkäisevää, ja onkin yleensä luonteva käyttää EH­KÄI­SE­VÄN PÄIH­DE­TYÖN ytimekkäämpää nimeä työ. On huo­mi­oi­tava sellainen erikoinen seikka, että paradoksaalillisesti EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ saattaa ääritapauksissa pikemminkin aiheuttaa — kuin niinkään ehkäistä — TOIMENPIDEKIELTOJA.
15. yolukuuta 2014 · lapaset, louhostelu
ei lapautteita
ENIVEISTELLÄ
engl. anyway (joka tapauksessa; miten tahansa) sanotaan amerikaksi anyways, koska Amerikassa kakki on isompaa, niin kuin sanotaan. Tästä johtuu suomeen varsin kätevä verbi ENIVEISTELLÄ, josta esiintyy eritoten sen partik­keliksi lähes kangistunut toisen infinitiivin instruktii­vimuoto ENIVEISTELLEN, jonka merkitys tässä käytössä vastaa nimenomaan englanninkielistä alkuperäänsä. Eiköhän ole jo aika PAARIUTUA, ENIVEISTELLEN? Tässä nimen­omaisessa käytössä on tarkkaan pidettävä huoli pilkun käytöstä myös puhuttuna; muutoin em. fraasi saatetaan tulkita kierto­imperatiiviksi suorittaa aina tarpeellinen paariutuminen samalla ENIVEISTELLEN, mikä saattaa haitata tavoitteen saavuttamista — vallankin, kun ENIVEISTELYN sisältöä tahi suoritustapoja ei oikeastaan kunnolla tunneta.
1. mallaskuuta 2014 · lapaset, saneuutuudet
ei lapautteita
EL CÁPSLOCKICO
EL CÁPSLOCKIKO (suom. CAPSLOKIKKO) on mikä tahansa JALAN­KÄSIN­KORI­PULLO-ottelu, jossa pelaa yksi tai enemmän joukkuetta tai 1‑löä — kunhan se tehdään KOVAA.
25. dokakuuta 2014 · lapaset, louhostelu, murheilu
ei lapautteita
MÄLLI pro MALLI
Niinkin mitättölliseltä vaikuttava seikka, kuin on diereesin l. treeman lisääminen aivan tavalliseen kirjaimeen jossakin sanossa, voi aiheuttaa sanotun sanon ludensifikaatioasteen merkille pantavaa kohentumista. Esi­merkillisyydeksi sopii mainiosti kirjaimen "a" va­rus­ta­mi­nen tarkoitetulla tarkkeella sanossa malli ja sen joh­dok­sis­sa. Kakkein parhaissa tapauksissa saavat saneet aivan uusia merkityksiä ja lähes aina vähintäänkin ‑ sävyjä. Erityisen LEIKKISÄN-SUTJAKOITA täten paranneltuja saneita ovat esimerkiksi: (hyödyke) on viime vuoden MÄLLIÄ; MÄLLISUORITUS; PIENOISMÄLLI; SUPERMÄLLI; MÄLLINUKKE; näyttää (muille) MÄLLIÄ; piirtää elävää MÄLLIÄ; SÄÄMÄLLI; MÄLLIKELPOINEN, MÄLLIKÄS; asiat ovat hyvällä MÄLLILLÄ; MÄLLIOPPILAS. MÄLLIN mukaan on lukijakunnan helppo muodostaa lisää omia leikillisyyksiään. Mikään pakkohan ei tietenkään ole.
25. dokakuuta 2014 · lapaset
ei lapautteita
JOHANNYTTEIN VELJESKUNTA
Virtuaalinen veljeskunta, jonka jäsenet päivittelevät usein ja runsaasti, tavallisesti täysin vailla syytä.
21. käsinkuuta 2014 · lapaset
ei lapautteita
ENSIN TYÖ, SITTEN MYÖ
Joko ① raisun ruratiivinen käänteisen väistämis­velvollisuuden ilmaisu tai sitten ② kesken­eräinen, vain puolittain ruratiivinen lausunto, jolla yritetään vakuuttaa, että jotkut ("myö" on pronominin 'me' eräs ruratiivimuoto) olisivat töiden jälkeen vielä tilai­suudessa ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin; LAUSUNENTO on sillä lailla ideo­inter­teksuaalinen, että vaiheeseenhan muut toimet yleensä töiden tiimellyksessä jäävät — aivan kuten käsillä oleva ilmoituskin.
7. banaaliskuuta 2014 · lapaset, louhostelu, ruratiivit, sanonnahdukset
ei lapautteita
NÄKYMÄTÖN LAPANEN
NÄKYMÄTÖN LAPANEN sopinee hyvin näkymättömään käteen KÄSIN.
20. hölmikuuta 2014 · lapaset
ei lapautteita
Sananmuuntologillistinen pakkaus
Sanoparien muuntelu niiden alku­tavuja päittäin vaihtaen ja SAMALLA lennossa vo­kaa­lisointua korjaten lienee kakille tuttua ja rakasta LEIKKISYYTTÄ. Tarkoitettu hilpeys perustuu jok­seen­kin aina muunto-operaation lop­pu­tuloksen kaksi- tai muu­luku­määrä­mie­li­syy­teen: MU­KA­VA VALKKU; PEHMEÄ JÄNIS; PENNUILLE JAFFAA; FINAALIIN ASTI. Itse sana SANAN­MUUNNOS esimerkillistää ti­lan­net­ta oivasti. Niin mahtava on se päänsisäinen voima, joka tulkitsee arkipäivän kieli-ilmentymiä sanan­muun­telu­mah­dol­lisuuk­sia kartoittaen, että on TAVALLAAN sangen yllättävää havaita tunnetun lei­po­mo­tuote­val­mis­ta­jan päättäneen juhlia erään tuotteensa pak­ka­uk­sen paremmaksi­tekemistä merkitsemällä siihen tekstin UUSI KÄTEVÄ PAKKAUS; olkoonkin, että tuote sisältää melko runsaasti ravintokuituja.
15. hölmikuuta 2014 · havainnot, kuvitustaire, sananmuuntologia
ei lapautteita
LAISKA TÖITÄÄN LUETTELEE
On paheksuttavaa rehvastella runsailla louhostöillään.
13. hölmikuuta 2014 · lapaset, louhostelu, sanonnahdukset
ei lapautteita
HULLU PALJON TYÖTÄ TEKEE…
VIISAS PÄÄSEE VÄHEMMÄLLÄ, väittää tämä kansanviisaus. Usein, ellei useimmiten tällaiset vanhan kansan tiedonkiteytymät ovat vaikeasti tulkittavia — jopa mielettömiä —, mutta käsillä olevan perimätietolapasen merkitys on varsin selvä: henkilö kumaroittaa itsensä vähemmällä työllä käyttämällä PITUUSHYPYSSÄÄN välineenä väkevää hyödykettä esim. GEPARDIN asemesta.
6. hölmikuuta 2014 · lapaset, louhostelu, sanonnahdukset
ei lapautteita
LOKA-LUKU
Luku, joka tulee Elo‑luvun ja Syys‑luvun jälkeen.
13. dokakuuta 2013 · lapaset, murheilu
ei lapautteita
ULKO-MAALAINEN
Ulkotiloihin sijoitettu khainuulainen.
14. peelokuuta 2013 · lapaset
ei lapautteita
ALAVAINMAAT, ÄLÄIHMEESSÄALAMAAT
Mällivastauksia harvinaiseen, mutta hyvin LEIKKISÄÄN kysymykseen ALANKOMAAT?
7. peelokuuta 2013 · lapaset
ei lapautteita
YHDEN LAPASEN POLITIIKKA
Sangen järjetön eli hyvä ja hyödyllinen ulkomaaperäinen politiikkaohjelma, jonka tärkein määräys on, että kukin toimihenkilö saa käyttää vain yhtä LAPASTA kerrallaan.
31. heisunheiluvilleskuuta 2013 · lapaset, politiikka
ei lapautteita
KAKKAA PÄÄLLE!
KAKKAPELIITTAIN sotahuuto.
24. heisunheiluvilleskuuta 2013 · lapaset
ei lapautteita
MEEMIPEIKKO
Advice animal on sangen vieraskielinen termi, jolla tarkoitetaan erään internet-meemi-tyypin visuaalista komponenttia, tavallisesti siis kuvaa — tai tarkemmin sanoen kuvassa esitettyä, tavallisesti joko todellista tahi epätodellista ihmis-, eläin- tai muuta hahmoa taikka muuta sellaiseksi yleisesti ymmärrettyä. Kuten jo todettu, termi on perin ulkomaankielinen, ja suorastaan huutaa suomennostaan. Totutun isänmaalliseen tapaansa CAPS LOCK ‑toimitus rientää kieliyhteisönsä avuksi: sanotun hahmokategorian edustajaa on kakkein sovelianta vastedes kutsua nimellä MEEMIPEIKKO.
17. heisunheiluvilleskuuta 2013 · lapaset, meemilaakso, saneuutuudet
ei lapautteita
PILA-TES
LEIKKISYYS-päissään valmistettu hupityöehto­sopimus. PILA‑TESIN määräyksiä ei tavallisesti noudateta.
17. mallaskuuta 2012 · lapaset
ei lapautteita
JOS [X] METSÄSSÄ, NIIN [Y]?

Metsässä käsin sijaitsevia puita

Kaukoulkomaalaiseksi väitetty ar­voi­tuksellinen kysymys kuuluu jos puu kaatuu metsässä, eikä ketään ole kuulemassa, kuuluuko siitä ää­ni? Kysymys on tavalliseen tapaan varsin hyvä, ja siihen vas­taa­mi­seen ryhtyvät syyllistyvät ta­val­li­sesti monenlaiseen tuomittavaan filosoofillisointiin. Kysymys on joka tapauksessa siinä määrin kut­kut­tava, että siitä on julkaistu runsaasti muunnelmia, melkein kak­ki julmetun LEIKKISIÄ. Alla ko­ko­elma tarkoitettuja muunnelmia:

  • Jos mies puhuu yksin met­säs­sä, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, onko hän silti vää­räs­sä?
  • Jos puu kaatuu metsässä, eikä kukaan ole kuulemassa, niin miksi ihmeessä sen pitäisi ketään kiinnostaa?
  • Jos mies seisoo yksin metsässä, niin miksi ihmeessä?
  • Jos Schrödingerin puu kaatuu metsässä, eikä kukaan ole havaitsemassa, puu lienee sekä pystyssä että kaatunut?
  • Jos metsässä kaatuu puu ilman kenenkään myötävaikutusta, saadaanko siitä silti tukiaiset?
12. mallaskuuta 2012 · kuvitustaire, lapaset, taire
ei lapautteita
PASCALOITUMINEN
Viisi kertaluokkaa tavanomaista pienempi PAARIUTUMINEN. Kyseessä on PAARIUTUMISEN perusyksikkö, joka säälittävän kokonsa vuoksi on tavanomaisissa yhteyksissä melko epäkäytännöllinen. 100 KILOPASCALOITUMISTA vastaa yhtä PAARIUTUMISTA, MEGAPASCALOITUMINEN KÄMMENTÄ.
6. mallaskuuta 2012 · lapaset, louhostelu
ei lapautteita