lapasia tuoreemmasta päästä käsin

JOKA PIZZAA SÄÄSTÄÄ, SE VIHAA LAPASTAAN
Lähes raamattuperäinen aavistuksen omalaatuinehko LAPAUTUS.
14. yolukuuta 2019 · lapaset, sanonnahdukset
ei lapautteita
RIPULI
Lunta tunnetusti pidetään valkeana ulosteena, mistä seuraa muun muassa, että vettä on pidettävä ulosteen nestemäisenä olomuotona, so. ripulina — ja siten vesisadetta ripuli­sa­teena (tekninen termi on RIPULAATIO). Käytännettä ei ole syytä rajoittaa vain mete­u­ro­lo­gil­lis­tisiin kuvauksiin, vaan sitä on pidettävä täysin uni­ver­saa­li­na, ja siten puhuttava esim. RIPULIN­PAISUMUKSESTA, MYRSKYSTÄ RIPULILASISSA tahi RIPULIROKOSTA. Vatupassia on hyvä kutsua RIPULIVAA'AKSI; henkilö, joka on laiminlyönyt louhostelun tykkänään, saattaa olla RIPULI­SELVÄ. RI­PU­LIT­TIMIA käytetään erinäisten ruohoaluiden kastelemiseen. Eräs horoskooppimerkki on RIPULIMIES. Ymmärtänette menettelytavan ja sen varsin ilmeiset ansiot.
29. dokakuuta 2019 · lapaset, meteurologia
ei lapautteita
PROJEKTOIDI

Projektia muistuttava työnjohto-opillinen seik­kain­huo­mioinnistokokonaisuus. Saneen oletettu vitsikkyys on perustuvinaan siihen seikkaan, että moni "projekti" oikeastaan vain muistuttaa projektia, vaan ei sitä varsinaisellis-muodollisesti ole. Niinpä PROJEKTOIDIA tavallisesti käytetään tarkoittamaan nimenomaan jotain käsillä käsin olevaa käynnistettyä projektia, vit­sik­kääh­kös­ti.

PROJEKTOIDIA ei pidä sotkea PROJEKTIOIDIIN, joka taasen on projektiota muistuttava asia — saati sitten PRO­JEK­TO­RI­OIDIIN, joka puolestaan muistuttaa projektoria sellainen kuitenkaan olematta.

2. dokakuuta 2019 · lapaset, työnjohto-oppi
ei lapautteita
D[A]ISKOTEERATA

v. diskuteerata DAISKOSSA t. DAISKOSTA. Ensimmäisessä tarkoitteessa saatetaan viitata ylipäänsä HUUTAMISEEN, DISESSÄ tai ei. Jälkimmäistä tarkoitetta taasen joskus käytetään tarkoittamaan PISNESSUUNNITTELMAN laatimista, vaikkakin harva toimihenkilö tyypillisesti haluaa louhostella DAISKOSSA.

3. käsinkuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
PANNA KRAPULOITA RATTAISIIN

1. Haitata jonkun toisen toimihenkilön jotakin hanketta aiheuttamalla tälle KOISTINEN. 2. Yrittää lastata rattaat tai muu kulkupeli NÄKÖKULMAONGELMILLA — yrite on melko toivoton, ja tässä merkityksessä sanonnalla tarkoitetaankin yleensä mahdottomaan hankkeeseen ryhtymistä.

30. touhukuuta 2019 · lapaset, sanonnahdukset
ei lapautteita
SURKEAN PAIKAN LEIRI

Muistuttaa ns. korkean paikan leiriä, mutta on tavallaan tai toisellaan huonompi. Tällaisille leireille joudutaan usein työnantajan painostuksesta käsin.

Joukko työntekijöitä ja/tai toimihenkilöitä pakotettuna surkean paikan leirille, joka on sattumalta samalla melko korkea

26. touhukuuta 2019 · kuvitustaire, lapaset, louhostelu, murheilu
ei lapautteita
KHAKISTOKRATIA
Sellainen yhteiskuntajärjestys, jossa valtaa pitävät pölynväriset toimihenkilöt tai toimihenkilöt, jotka pukeutuvat pölynväriseen vaatetukseen. Joskus tarkoitetaan jopa järjestystä, jossa tarkoitetunlainen vaatetus pitää valtaa. Varsin ymmärrettävästi tällaiset järjestykset ovat sangen harvinaisia. Ei pidä sekoittaa kakistokratiaan, jota taas ei pidä luulla johdetun LANTASTISESTA. Vakavan-leikkisästi KHAKISTOKRATIALLA tarkoitetaan joskus ikäänkuinnillisen erikoistetussa merkityksessä tarkoittamaan sotilasdiktatuuria -- sotilaathan mielellään esiintyvät likaisen-sutjakan värisessä vaatetuksessa. Melko valitettavana lienee pidettävä sitä, että tässä merkityksessä KHAKISTOKRATIAT ovat yleisemmän merkityksen vastaavia selvästi yleisempiä.
25. touhukuuta 2019 · lapaset, valtio-oppi
ei lapautteita
ARPAJAISET ON ELÄMÄN SUOLA
ARPAJAISET totisesti toimivat kuin suola: ARVONTOIHIN osallistuminen kohottaa toimihenkilön verenpainetta, mikä taasen altistaa sydän- ja verisuonitaudeille; se saattaa lisätä mahasyövän riskiä. Runsas säätäminen lisää kalsiumin eritystä virtsaan, mistä syystä se saattaa altistaa myös osteoporoosille. Pitkällinen säätäminen kohottaa myös aivohalvauksen ja munuaissairauksien riskiä siihen osallistuvilla.
21. touhukuuta 2019 · lapaset, sanonnahdukset
ei lapautteita
LAPAVERI
Erityisen LAPANEN palaveri.
17. touhukuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
CAPS-AVAIN
Avain, joka avaa CAPS-LUKON. Tällaisia avaimia ei tietenkään kukaan kaipaa, mutta jostain syystä niitä kuitenkin tiettävästi on.
12. touhukuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
ALKORYTMI
Melkein kuin algoritmi, mutta paljon parempi; kyseessä on nimittäin 1-tyiskohtainen kuvaus tai ohje siitä, miten louhostelu suoritetaan.
9. touhukuuta 2019 · lapaset, louhostelu
ei lapautteita
LAPANEN LAPANEN LAPANEN: LAPANEN LAPANEN
Käsillä KÄSIN olevan kokoelman kal­tais­ten korpusten ko­ko­a­mi­ses­sa yleensä "joudutaan" TA­VAL­LAAN plagioimaan mui­den tuo­tan­toa. Edellä sanottu pätee tä­hän kokoelmaan aivan eri­tyi­sesti, kos­ka sen toimituskunta vierastaa oma­peräistä a­jat­te­lu­a, luovuutta tai muu­ta henki­maailman vehkeilyä. Niinpä täl­lä LA­PAUT­TEEL­LA julkais­taan se­man­tillis-tyylillinen variaatio varsin klas­sil­li­ses­ta tutkimuspaperista Chicken Chicken Chicken: Chicken Chicken. Lapautteen otsikon mukaisesti nimetty, lu­va­tun plagiaattimainen asiapaperi tarjoillaan yleisölle PDF-muotoisena tuotteena, ja sen lähdekoodi on myös pantu y­lei­sön saataville GitHub-palvelusta käsin. Dokumentin nimestä lienee pääteltävissä, että LAPANEN on melko keskeisessä o­sas­sa sen sisällössä.
Lataa se PDF tätä linkkiä hivelemällä käsin. Tee se heti, tai muuten!
Meta: tämä LAPAUTE on kertakakkisen tuhannes kategoriaan la­pa­set LAPAUTETTU tuotos, mistä syystä se on luon­teel­taan­kin ikäänkuinnillisesti tavanomaistakin juhlavanpi. Voi tätä ilon päivää!
No jo nyt on kumma, jos et vielä lapauttanut sitä PDF-lapasta!
5. touhukuuta 2019 · kuvitustaire, lapaset, taire, tiere
ei lapautteita
SANONVAPAUS
1. Keskeinen perusoikeus, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa SANOJA, mielipiteitä ja muita LAPASIA kenenkään ennakolta estämättä tai plagioimatta. 2. SANOJEN vapaus, ts. tilanne, jossa SANOJA ei uhkaa vankeus tai muu vapaudenrajoitus.
29. huhhuhkuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
VIRKAMIESOLETETTU
Henkilö, jota epäillään VIRKAMIEHISYYDESTÄ tai VIRKA­MIEHEKKYYDEESTÄ — epäily kohdistuu yleensä ns. julkisen sektorin piirissä palkkatyötä (tai -työtä) tekeviin toimihenkilöihin.
25. huhhuhkuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
JÄLKIVIINA ON JÄLKIVIISASTEN JUOMA
VIINAN sanotaan usein olevan VIISASTEN KIVI tai - KERHO. Tässä käsillä KÄSIN oleva sanonta vaikuttaa pintapuoleltaan leikkistetyltä muunnelmalta eräästä tunnetusta sanonnasta, jolla yritetään välittää tietoa alkoholin viisastavasta vaikutuksesta. Tämä pintapuolinen vaikutelma on täsmälleen oikea.
21. huhhuhkuuta 2019 · lapaset, louhostelu, sanonnahdukset
ei lapautteita
HYVÄT PÄSSIT!
Huumoripitoinen tapa toivottaa hyvää mitä tahansa juhlaa (tai arkea), paitsi tietenkin pääsiäistä. Erityisen suositeltava käyttötarkoitus on työyhteisön hyvästely työpaikalta poistuttaessa — paitsi tietysti, jos poistumisen akti suoritetaan tarkoituksena siirtyä pääsiäisen viettoon. Ks. myös HYVÄT JUSSIT!
19. huhhuhkuuta 2019 · lapaset, terskikset
ei lapautteita
PRIMA FACIE
Klassillis-ulkomaankielisella termillä yritetään usein tarkoittaa suomeksi jokseenkin ensi silmäyksellä. Kuten tavallista on, tätäkin sanetta käytetään eri disipliineissä ties missä käsillä olevan asian hämärtämiseksi tarpeen olevissa merkityksissä. Luontevin jokseenkin kirjaimellinen käännös ja miellyttävä tarkoite on kuitenkin ENSILÄRVIT — tai vähän juhlavammin NEITSYTTYÖMATKA.
17. huhhuhkuuta 2019 · lapaset, louhostelu, ulkomaat
ei lapautteita
TARTAR
Naispuolinen teippiarkisto.
13. huhhuhkuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
LATU-USKOTTAVUUS
Yleisesti yleisuskottavuuden ja erityisesti katu-uskottavuuden vastakohta: henkilö, joka uhkuu LATU-USKOTTAVUUTTA, on menettänyt sanotut uskottavuudet täysin; vrt. Helsingin sanomien selvitys — esimerkkitapauksina esitelty henkilöstö on tosin kovin epäyleisuskottavaa väkeä jo muistakin syistä KÄSIN.
9. huhhuhkuuta 2019 · lapaset, murheilu, politiikka
ei lapautteita
TUOTAVAINO
Noitavainon harvoin käytetty 1-kkömuoto. Näille vainoille läheisiä käsitteitä ovat TÄTÄVAINO, SITÄVAINO, MINUAVAINO, SINUAVAINO, HÄNTÄVAINO sekä näiden monikolliset muodot NÄITÄVAINO, NIITÄVAINO, MEITÄVAINO, TEITÄVAINO sekä HEITÄVAINO. TEITÄVAINOA käytetään myös muodollisissa yhteyksissä SINÄVAINON asemesta. Luetelman vainoja kutsutaan usein PRONOMINIVAINOIKSI, vaikkei vainon kohteina edellä olekaan läheskään jokainen pronomini.
5. huhhuhkuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
[ulkomaan vitosia]
Maailma on täynnänsä tärkeitä viisikoita, joista moni on vähintään ulkomaankielisperäinen; jotkin ovat jopa ulkomaan-ulkomaan-kielisperäisiä.
FEM FATALE
Kohtalokas viisikko tai viisi kohtalokkuutta klusterina.
FEMGSHUI
Tuhansia vuosia vanha kaukoulkomaalainen ympäristöoppi.
FEMISMI
Viisikoiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseen tähtäävä radikaalillinen liike.
FEM JAFFIS
FEMMOMANIA
Pakkomielteinen viisikkokiihko, joskus myös FEMOMANIA.
FEMOMENOLOGIA
Oppi, joka tutkii viisikoiden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.
FEMOUS FIVE
Kovin pleonastillinen viisikkomainen viisikko.
FEM DÄRIFRÅN ei oikeastaan kuulu tänne, mutta viis siitä.
30. banaaliskuuta 2019 · lapaset, taire, tiere, ulkomaat
ei lapautteita
HAVE YOU EVER HAD ANY PROBLEMS WITH YOUR BALLS?

Sane vaikuttaa äkkipäisesti kysymykseltä, vaan eipä se sitä yleensä ole; tavallinen käyttötarkoitus nimittäin on esittää savolais-byromantillinen TERSKIS — vrt. esim. myös ulkomaankielinen vastine how do you do?

Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa em. tarkoite ei ole tähtäimessä, kyseessä on yleensä joko PULLOILU-kontekstissa suoritettu, menneisyyttä koskeva pelivälineenkuntotiedustelu — tai ns. testikulääri-interrogaatio, jollaisista yleensä pidättäydytään vieraassa ns. seurassa; paitsi tietysti eräillä murrealueilla.

Riippumatta käyttötarkoituksesta on korrekti vastaus lähestulkoon aina no, not ever. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa edellä tarkoitetuiden pulloiluvälineiden kanssa todella on ollut ongelmia; tällaisessa tilanteessa on kohteliaan toimihenkilön syytä antaa selonteko koetuista ongelmista.

26. banaaliskuuta 2019 · kuvitustaire, lapaset, taire, terskikset, ulkomaat
ei lapautteita
KATASTROFALLINEN
1. Onnettoman fallinen. 2. Katastrofaalinen-sanan tahattollis-LEIKKISÄ väärinkirjoite. Tämä virhe voidaan tehdä — ja usein tehdäänkin — aivan täysin tarkoi­tuk­sel­lisesti, nimenomaan edellä tarkoitettu leikkisyys­vaikutus mielessä.
25. banaaliskuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
NELIÖIKÄÄ TUO YMPYRÄ!
Tavallisesti työnjohtotilanteissa (ei työn-) käytetty tavattoman LEIKKISÄ komentolausahdus. Saneen ylenmääräinen leikkisyys perustuu suoritettavaksi vaaditun tehtävän tunnettuun vaikeahkouteen. Sanetta käytetään tavallisesti ikäänkuinnillisen abstraktina viitteenä, joka osoittaa johonkin aivan muuhun tehtävään — harvalla työpaikalla (ei työ-) sijaitsee neliöimistä odottavia ympyröitä.
20. banaaliskuuta 2019 · lapaset, taire, työnjohto-oppi
ei lapautteita
ILOINEN PERSETAPAHTUMA
HULLUNKURISET PERSEET -LAPAHTUMAT ovat lähes poikkeuksetta suuren ilon aiheita; tämä fraasi on siis TAVALLAAN vähän pleonastinen, mutta silti erittäin käyttökelpoinen.
15. banaaliskuuta 2019 · lapaset, louhostelu
ei lapautteita
KATASTROGANOFF[I]
1. Venäläisperäinen liharuokakriisi tai -onnettomuus. 2. Venäläistä liharuokalajia muistuttava onnettomuus. 3. Katastrofi rajusti ludensifioituna. Lopun valinnainen I toimii joko ruraatiomodifikaattorina tahi korostamassa sellaista seikkaa, että käsillä on nimenomaisellisesti kohdan 3. tarkoittama merkitys.
22. hölmikuuta 2019 · lapaset
ei lapautteita
ALAN HETI HOMMIIN

Työnjohto-opillinen fraasi: en aio tehdä vaatimallenne asialle mitään, ja aion jättää tekemättömyyden kauas tulevaisuuteen. Tähän LAPAUTTEESEEN sopii mainiosti joko lisälausekkeena tai vastauksena OTAN TÄYDEN VASTUUN — tällä tahdotaan osoittaa, että vastuuta tarkoitetusta toimenpiteistöstä ja sen suorittamisesta ei kanna kukaan.

Joukko toimihenkilöitä alkamassa heti hommiinkenties myös valmistautumassa ottamaan täyden vastuun

7. peelokuuta 2018 · kuvitustaire, lapaset, työnjohto-oppi
ei lapautteita
DEVAAJA
Puolikielinen puhe-erhe, jolla yleensä yritetään tarkoittaa toimihenkilöä, joka puuhastelee erityistiedostojen kanssa. Erityisalakäsitteitä ovat esimerkiksi DEVNULLAAJA, DEVFULLAAJA ja SATUNNAISDEVAAJA. Näiden saneiden käyttö on erityisen paheksuttavallista ja siten varsin suotavaa — ainakin tietyissä piireissä. Kannattaa erityisesti huomioida sellainen seikka, että varsinkin SUURVISIIRI-piireihin on pesiytynyt saneen vääräoppisen-SUTJAKKA käyttö, jossa sillä yritetään tarkoittaa nk. ohjelmistotaannuttajaa. Tällaisen käytön havaitsevia toimihenkilöitä kehotetaan ottamaan yhteyttä lähimpään kielipoliisiin, ja mahdollisesti myös ‑pelastuslaitokseen. Vaikeisiin tapauksiin auttaa tiettävästi vain eräs varsin äärimmäinen hoitomenetelmä.
8. heisunheiluvilleskuuta 2018 · lapaset, ulkomaat
ei lapautteita
REFUCKTOROIDA
Refaktoroida jotain aavistuksen pieleen.
23. dokakuuta 2017 · lapaset, ohjelmoitsenta
ei lapautteita
VI-KATE-MIES
Ongelmalliseen sekakäyttöön ajautunut toimihenkilö; sellainen, joka käyttää sekä vi:tä että kate'iä. Tällainen henkilö ei vielä onneksi ole täysin pelastamattomissa.
9. dokakuuta 2017 · lapaset, ohjelmoitsenta
ei lapautteita