1-ttäisseuloste

[savolaispartitiivijohdannaiset]

Savolaisilla on tunnetusti outoja tapoja, ja outo on sikäläinen puhetapakin; onneksi siitä sentään paljastuu tahatonta LEIKKISYYTTÄ, kuten seuraavasta huomaamme: taivutamme sanoja kala ja pala ns. savolaispartitiiviin, ja täten syntyneestä ruratiivista johdamme takaisin nominatiivin, aivan kuin tuo ruratoitu johdos olisi oikeakielinen. Kas näin:

oik. rur. part. rur. nom.
kala kalloo kallo
pala palloo pallo
loma lommoo lommo
homma hommoo hommo

Tästä se LEIKKISYYS sitten alkaa, kas näin:

Ymmärtänette menettelytavan logiikan — ja pidättäytynette siitä viisaasti.

Seikkaperät: lapaset, ruratiivit — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.