lapautetta pöytään

PARAFORMAALI ILMIÖ

PARAFORMAALEIKSI kutsutaan ILMIÖITÄ, joiden katsotaan TAVALLAAN tai toisellaan olevan ylivirallisia. PARA­FORMAALEJA ILMIÖITÄ ovat mm. BYROKINESIA (virastosta­poistumis­kokemus); DIAARISTILLINEN PREKOGNITIO (kyky nähdä vireille tulemaisillaan olevaa asiaa koskevan asiakirjan diaarinumero ennalta) ja POLTER­DIENST­VERRICHTUNG (“räyhävirantoimitus”, virantoimitus ilman määräyskirjaa).

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.