1-ttäisseuloste

KALJENTERI

Louhoksistaan on hyvä pitää kirjaa, ennen kaikkea ennalta KÄSIN. KALJENTERI on juuri tähän tarkoitukseen varattu suunnittelu- ja kirjanpitoväline. JOULUKALJENTERI on joulunajan louhosteluun erityisesti suunniteltu KALJENTERI; sen kehotusten mukaan suoritettua louhaisua sopii kutsua LUUKUTUKSEKSI. KALJENTERIN ludensiivimuotona esiintyy usein KALJENDER.

Seikkaperät: lapaset, louhostelu — seikka: .

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.