lapautetta pöytään

ESISUTKINTA

Viranomaisen suorittama toimenpidesarja, jolla tähdätään jonkin seikan t. jonkun henkilön SUTKISTAMISEEN, so. tekemiseen UTALAMMAKSI tai toisaalta TELEN-OVELAKSI. Varsinainen SUTKINTA siis päätetään käynnistää, jos ESISUTKINTA näyttäisi antavan siihen aihetta.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.