1-ttäisseuloste

Eduskunta sulkee alemman louhoksensa

Eduskunta paljastaa, että sen alla käynnissä ollut louhinta alkaa tulla valmiiksi. Työt eivät onneksi lakkaa heti, vaan jatkuvat sentään vähäisinä täydennyslouhintoina vuoden 2012 kesään asti. Näiden korjaussarjojen väitetään kuitenkin olevan tärinää aiheuttamattomia ja niiden vieläpä sujuvan vähin meluhaitoin — eikä niitä sitä paitsi edes suoriteta ihan joka päivä.

Seikkaperät: louhostelu, uutisseuranta — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.